Huyện Đông Hải: Tích cực thực hiện công tác bảo hiểm y tế toàn dân

Thứ Sáu, 01/05/2020 | 15:33

Xác định bảo hiểm y tế (BHYT) có một vai trò, ý nghĩa quan trọng trong công tác an sinh xã hội, từ năm 2016, Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Hải (khóa XII) đã ban hành Chỉ thị số 07 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác BHYT toàn dân. Qua đó, mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận và tạo nên những tiền đề cho việc hoàn thành mục tiêu này trong năm 2020.

Phát tờ rơi tuyên truyền và vận động người dân tham gia BHYT ở xã Long Điền Tây (huyện Đông Hải).

Ngay sau khi Chỉ thị số 07 được ban hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy kết hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai, quán triệt nội dung chỉ thị đến cán bộ, đảng viên, cũng như phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở để tổ chức tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tham gia BHYT. Đồng thời, chỉ đạo Đài Truyền thanh huyện xây dựng các chuyên mục và đã phát hàng trăm tin, bài tuyên truyền về BHYT. Qua đó, nâng cao nhận thức của Nhân dân về lợi ích của BHYT trong hệ thống an sinh xã hội, hiểu rõ quyền và trách nhiệm khi tham gia BHYT. Đặc biệt, UBND huyện Đông Hải đã cụ thể hóa Chỉ thị 07 của Ban Thường vụ Huyện ủy với việc ban hành 2 kế hoạch cùng 5 văn bản chỉ đạo thực hiện công tác BHYT toàn dân.

Song song đó, cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện phối hợp với các ngành, địa phương tích cực triển khai Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, bổ sung cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp và người sử dụng lao động trên địa bàn huyện; phối hợp với Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh huyện tổ chức tập huấn cho chi hội trưởng của các xã, thị trấn về công tác tuyên truyền các chính sách về BHYT hộ gia đình, BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Đồng thời, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể và các địa phương tổ chức tuyên truyền trực quan, đối thoại trực tiếp với Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, quyền lợi của việc tham gia BHYT cho các nhóm đối tượng tại cơ sở, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội, nhất là nông dân, người lao động tự do và các hộ cận nghèo.

Lao động nghề biển tại Cảng cá Gành Hào (huyện Đông Hải). Ảnh: K.T

Qua gần 5 năm triển khai và thực hiện Chỉ thị số 07 của Ban Thường vụ Huyện ủy, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác BHYT đã đạt được kết quả khả quan, góp phần ổn định đời sống chính trị - xã hội trên địa bàn. Số người tham gia BHYT tăng qua các năm, quyền lợi của người tham gia BHYT ngày càng được mở rộng và đảm bảo, chất lượng và phạm vi các dịch vụ từng bước được cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia BHYT được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế chất lượng cao, các đối tượng trước đây ít tham gia như học sinh, Nhân dân, người lao động trong khu vực doanh nghiệp tư nhân... Cụ thể năm 2019, tổng số người tham gia BHYT trên địa bàn huyện hơn 143.000 người, đạt 100,2% kế hoạch, góp phần đưa tỷ lệ bao phủ chung toàn huyện đạt 94%.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và hướng đến thực hiện thắng lợi mục tiêu BHYT toàn dân, Huyện ủy Đông Hải chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phối hợp tốt với các Hội, đoàn thể triển khai, tổ chức vận động Nhân dân tham gia BHYT hộ gia đình gắn với các phong trào hành động cách mạng do địa phương phát động. Trong công tác tổ chức thực hiện, cần nêu gương điển hình những đơn vị có thành tích xuất sắc để các đơn vị khác tích cực tham gia. Đưa tỷ lệ tham gia BHYT vào chi tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị, xét các danh hiệu thi đua hàng năm. Tập trung chỉ đạo trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT ở các xã, thị trấn, trong đó quan tâm đến lao động sống bằng nghề biển và lao động tại các doanh nghiệp…

TRẦN VĂN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.