Để bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thật sự là trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội

Thứ Sáu, 10/07/2020 | 16:09

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT) được xác định là chính sách quan trọng của Đảng, Nhà nước và giữ vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh. Vì vậy, ngành BHXH đã không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ và hướng đến mở rộng phạm vi bao phủ, tạo cơ hội cho mọi người dân được tiếp cận, tham gia, thụ hưởng các chính sách này…

Pa-nô tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT trên địa bàn TP. Bạc Liêu.

Đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của người dân

Nội dung Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020 nêu rõ: “BHXH và BHYT là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội; Mở rộng và hoàn thiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT có bước đi, lộ trình phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Phát triển hệ thống BHXH, BHYT đồng bộ với phát triển các dịch vụ xã hội, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của Nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT; phải theo nguyên tắc có đóng, có hưởng, quyền lợi tương ứng với nghĩa vụ, có sự chia sẻ giữa các thành viên, bảo đảm công bằng và bền vững của hệ thống BHXH, BHYT; Thực hiện tốt các chế độ, chính sách BHXH, BHYT là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và của mỗi người dân”.

Với mục đích tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình, BHXH phối hợp với Bưu điện tỉnh, huyện và các địa phương tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam (1/7). “Thực hiện chỉ đạo của BHXH tỉnh, BHXH huyện Đông Hải yêu cầu viên chức, người lao động cơ quan BHXH, Bưu điện huyện có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền các xã, thị trấn và nhân viên đại lý thu vận dụng kết hợp các kiến thức, kỹ năng, hoàn cảnh của mỗi gia đình; đặc biệt, tập trung vào những đối tượng chưa có thẻ BHYT, đối tượng có điều kiện công việc ổn định… để tiếp cận tuyên truyền phù hợp. Việc triển khai tuyên truyền phải thiết thực, hiệu quả, sát với quy định của pháp luật về BHXH, BHYT”, ông Ngô Văn Quế - Giám đốc BHXH huyện Đông Hải, cho biết.

Cán bộ, nhân viên ngành BHXH tỉnh ra quân tuyên truyền người dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT trên địa bàn TP. Bạc Liêu. Ảnh: L.D

Làm tốt công tác tuyên truyền - giải pháp quan trọng

Cũng theo Giám đốc BHXH huyện Đông Hải - Ngô Văn Quế, một trong những bài học kinh nghiệm được rút ra trong phát triển đối tượng tham gia BHYT chính là làm tốt công tác tuyên truyền và phát huy vai trò tiên phong của các địa phương, tổ chức đoàn thể. Cụ thể như năm 2019, để hoàn thành nhiệm vụ phát triển BHYT hộ gia đình, BHXH huyện Đông Hải đã chủ động tham mưu giúp UBND huyện ban hành kế hoạch, giao chỉ tiêu cho các xã, thị trấn; triệu tập đại lý, nhân viên đại lý của UBND xã, Bưu điện, Hội Nông dân để thông qua kế hoạch thực hiện; đồng thời, tổ chức tuyên truyền, vận động chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn huyện; giao cho từng viên chức của đơn vị bám sát địa bàn các xã, thị trấn để có kế hoạch, theo dõi, đôn đốc tìm biện pháp phát triển đối tượng... Với nhiều giải pháp đồng bộ, kết quả, tổng số người tham gia BHYT năm 2019 trên địa bàn huyện Đông Hải là 143.060/142.830 người (đạt tỷ lệ 100,2%), góp phần nâng tỷ lệ người tham gia BHYT của toàn huyện lên 94%.

Từ những kinh nghiệm và bài học được rút ra qua việc vận động Nhân dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình cho thấy, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, các tổ chức đoàn thể trong công tác vận động, tuyên truyền chính là giải pháp quan trọng và mang tính quyết định. Làm tốt công tác này không chỉ góp phần thực hiện thắng lợi các tiêu chí về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới nâng cao, mà còn tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội bền vững trong tương lai.

Nguyễn Công

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.