Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế

Thứ Sáu, 03/07/2020 | 15:46

Có thể nói, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT) được xác định là hai chính sách xã hội quan trọng, đóng vai trò trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội. Việc thực hiện tốt các chính sách này không chỉ góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, mà còn bảo đảm cho phát triển bền vững.

Băng-rôn tuyên truyền tham gia BHYT trên địa bàn TP. Bạc Liêu. Ảnh: L.D

Đẩy mạnh tuyên truyền về Ngày BHYT Việt Nam

Trong nhiều năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp, chỉ đạo của các cấp, các ngành, địa phương…, BHXH tỉnh Bạc Liêu đã tích cực thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền. Qua đó, góp phần nâng cao tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT hướng đến thực hiện thắng lợi mục tiêu BHYT toàn dân và BHXH cho tất cả người lao động.

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 2043 của BHXH Việt Nam và Bưu điện Việt Nam về việc tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, trong tháng 7/2020, BHXH Bạc Liêu sẽ phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam (1/7). Mục đích của lễ ra quân lần này nhằm tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT. Từ đó khẳng định sự quan tâm sâu sắc và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đối với sự nghiệp an sinh xã hội cho toàn thể Nhân dân.

Đồng thời, ngành Bảo hiểm cũng tiếp tục tăng cường tuyên truyền về công tác phối hợp tổ chức thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020 và Nghị quyết 28 Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH, góp phần tạo quyết tâm chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT theo tinh thần các nghị quyết của Đảng trong toàn hệ thống chính trị - xã hội từ Trung ương đến địa phương, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, quyết liệt trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; nỗ lực phấn đấu hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.

Đồng bộ giải pháp, thu hút người dân tham gia

Vì mục tiêu bảo vệ, nâng cao sức khỏe Nhân dân, để chính sách BHYT ngày càng đi vào cuộc sống, hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 95% dân số vào năm 2025, BHXH tỉnh sẽ tổ chức tuyên truyền, vận động trực tiếp đối với đối tượng là nông dân và lao động khu vực phi chính thức, đặc biệt là các đối tượng thuộc nhóm chưa tham gia BHYT hộ gia đình, về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; những rủi ro khi không tham gia BHXH, BHYT… Từ đó, thay đổi nhận thức và hành động của người dân, chủ động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để đảm bảo an sinh, ổn định cuộc sống. Đồng thời, phát huy vai trò của cơ quan BHXH, Bưu điện các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện để gia tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao.

Theo kế hoạch, Lễ ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam lần này sẽ được triển khai đều khắp tại cấp tỉnh, huyện và thị xã. BHXH tỉnh chỉ đạo BHXH các địa phương phải lựa chọn hình thức tuyên truyền, vận động phải trực quan, sinh động, ấn tượng để người dân dễ hiểu, dễ nhớ. Nội dung tuyên truyền đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật về BHXH; bám sát quan điểm chỉ đạo, mục tiêu của Nghị quyết 21 và Nghị quyết 28. Trong đó, nêu bật được ý nghĩa, lợi ích của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Xác định các nhóm đối tượng truyền thông phù hợp, trong đó tập trung vào nhóm đối tượng là người nông dân và người lao động trong khu vực phi chính thức để phát triển mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Việc triển khai thực hiện Lễ ra quân phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; quá trình tuyên truyền lưu động phải đảm bảo các quy định về an toàn giao thông…

Ngọc Trung

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.