Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri

Sẽ có nhiều chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Thứ Tư, 11/04/2018 | 15:25

Cử tri trong tỉnh kiến nghị: Hiện nay, khu vực nông thôn vẫn phát triển chậm, chưa tương xứng với tiềm năng, đời sống người dân ở nông thôn. Dân cư sống ở khu vực nông thôn di cư ngày càng nhiều đến thành thị để mưu sinh, gây sức ép rất lớn đến an sinh xã hội, cơ sở hạ tầng. Nhiều xóm ấp chỉ còn người già và trẻ em sinh sống. Đây là hiện tượng rất cần có những đánh giá cụ thể để đưa ra các giải pháp phù hợp.

Một góc nông thôn Bạc Liêu. Ảnh: K.P

Về vấn đề cử tri đặt ra, Bộ NN&PTNT trả lời như sau:

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Kết luận số 97/KL-TW ngày 9/5/2014 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Theo đó, để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động ở nông thôn và giải quyết tốt vấn đề lao động - việc làm, nâng cao thu nhập cho nông dân, các bộ, ngành, địa phương đã và đang triển khai thực hiện nhiều chính sách, giải pháp tổng thể về kinh tế - xã hội. Trong đó có chính sách, giải pháp phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Sau 7 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn đổi mới, văn minh hơn; cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp; hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố; thu nhập và điều kiện sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao. Nông thôn mới đã hình thành trên thực tế, đáp ứng nguyện vọng của người dân nông thôn, ngày càng thu hút sự tham gia của người dân, doanh nghiệp, nhờ đó huy động được nguồn lực rất lớn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tính đến hết năm 2017, cả nước có 2.884 xã (tương đương 32,3%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 305 xã được công nhận đạt chuẩn theo bộ tiêu chí quốc gia, bình quân đạt 13,7 tiêu chí/xã; có 43 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 13 huyện so với năm 2016.

Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, nông nghiệp nước ta tiếp tục phát triển theo hướng đẩy mạnh sản xuất hàng hóa với năng suất và chất lượng ngày càng cao. Giai đoạn 2014 - 2017, GDP ngành tăng bình quân 2,57%/năm, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 130 tỷ USD, bình quân tăng trên 1 tỷ USD/năm. Riêng năm 2017 ước đạt 36,37 tỷ USD, tăng 13% so với năm 2016. Chất lượng tăng trưởng được cải thiện, tỷ trọng giá trị gia tăng trong tổng giá trị sản xuất ngành từ 64,7% (năm 2013) tăng lên khoảng 70% vào năm 2017.

Đối với vấn đề di cư, Bộ NN&PTNT đã phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH và các địa phương thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề để nông dân có tay nghề, có trình độ chuyên môn tiến hành sản xuất theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, liên kết theo chuỗi giá trị nông sản. Đồng thời hỗ trợ để thúc đẩy một bộ phận nông dân được đào tạo chuyển sang làm nghề phi nông nghiệp (quá trình rút bớt lao động khỏi khu vực nông nghiệp) ngay tại nông thôn (ly nông bất ly hương) hoặc di cư (có sự quản lý, trợ giúp, kiểm soát chặt chẽ của chính quyền nơi lao động đi và nơi lao động đến) sang khu vực đô thị hay đi xuất khẩu lao động để làm nghề khác. Qua đó nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập để cải thiện cuộc sống và tạo sinh kế bền vững cho nông dân.

Bộ NN&PTNT cũng trình Chính phủ Đề án chương trình “mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018 - 2010, định hướng đến năm 2030 để thúc đẩy phát triển ngành nghề nông thôn, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Hướng tới, sẽ có thêm nhiều chính sách hỗ trợ đội ngũ “nông dân chuyên nghiệp” làm toàn thời gian (có hợp đồng lao động và tham gia bảo hiểm đầy đủ) và đào tạo nghề phù hợp cho đội ngũ này để chuyên sản xuất nông nghiệp hàng hóa với năng suất, thu nhập cao hơn.

K.P (tổng hợp)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.