Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri

Cử tri Bạc Liêu kiến nghị: Điều chỉnh tăng lương và lương hưu cho phù hợp

Thứ Sáu, 21/09/2018 | 16:01

Cử tri tỉnh Bạc Liêu kiến nghị đến Quốc hội vấn đề về lương và lương hưu vẫn còn nhiều bất hợp lý. Cụ thể, hiện lương chưa tăng thì vật giá đã tăng từng ngày, vì vậy lộ trình cải cách tiền lương đến năm 2021 là chưa phù hợp với thực tế nước ta, nên điều chỉnh hàng năm cho hợp lý và điều chỉnh tiền lương cần chú ý tới đối tượng là cán bộ khóm, ấp. Cử tri cũng kiến nghị sớm xem xét lại mức lương của người về hưu từ năm 1995 trở về trước cho hợp lý, vì hiện nay mức lương hưu rất thấp, không đủ đáp ứng nhu cầu tối thiểu của cuộc sống.

Tiền lương sẽ là “thu nhập chính”. Ảnh minh họa: T.L

Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội, Bộ Nội vụ cho biết, lộ trình cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp đến năm 2030 chia 2 giai đoạn. Giai đoạn từ 2018 - 2020: Tiếp tục điều chỉnh tăng mức lương cơ sở theo Nghị quyết số 25/2016/QH14 về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, điều chỉnh mức lương cơ sở, lương hưu và trợ cấp ưu đãi đối với người có công tăng bình quân khoảng 7%/năm. Căn cứ tình hình thực tế, mức điều chỉnh cụ thể sẽ được Quốc hội xem xét, quyết định trong dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm, không bổ sung các loại phụ cấp mới theo nghề. Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 49/2017/QH14 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 72/2018/NĐ-CP điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.300.000 đồng/tháng lên 1.390.000 đồng/tháng từ ngày 1/7/2018, tăng thêm 6,92%, cao hơn chỉ số giá tiêu dùng so với cùng kỳ do Tổng cục Thống kê công bố là 4,67%. Hoàn thành việc xây dựng và ban hành chế độ tiền lương mới theo nội dung cải cách chính sách tiền lương, gắn với lộ trình cải cách hành chính, tinh giản biên chế, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết của Trung ương.

Giai đoạn từ năm 2021 - 2025 và tầm nhìn đến 2030: Từ năm 2021, áp dụng chế độ tiền lương mới thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn bộ hệ thống chính trị. Năm 2021, tiền lương thấp nhất của cán bộ, viên chức, công chức bằng mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp, đến năm 2025, cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp và đến năm 2030, bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng cao nhất của khu vực doanh nghiệp.

Chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố (bao gồm cả cán bộ khóm, ấp, thôn) thực hiện nhất quán khoán quỹ phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn và tổ dân phố trên tỷ lệ chi thường xuyên của UBND cấp xã, đồng thời quy định tối đa những người hoạt động không chuyên trách theo loại hình cấp xã, thôn, tổ dân phố. Hiện Bộ Nội vụ đang trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27, trong đó có nhiệm vụ quy định cụ thể chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố cho phù hợp với chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật.

Về điều chỉnh lương hưu của người về hưu trước năm 1995, Bộ Nội vụ xin ghi nhận và phản ánh ý kiến của cử tri Bạc Liêu đến Bộ LĐ-TB&XH để xem xét, nghiên cứu theo chức năng.

K.K (tổng hợp)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.