CHUYỂN ĐỔI SỐ

Ban hành kế hoạch tuyên truyền chuyển đổi số năm 2023

Thứ Tư, 26/04/2023 | 17:23

Ngày 26/4/2023, Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Thiều đã ký ban hành Kế hoạch 76/KH-UBND về việc tuyên truyền chuyển đổi số (CĐS) năm 2023 với mục đích đẩy mạnh công tác truyền thông về CĐS nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân, các tổ chức, doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, lợi ích và những giá trị to lớn mà CĐS mang lại.

Kế hoạch 76/KH-UBND tập trung vào các nội dung trọng tâm như: Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CĐS; những khái niệm cơ bản, tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CĐS, chính quyền số, công nghệ số đến đời sống kinh tế - xã hội; sự cần thiết phải CĐS, xây dựng và phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh. Tuyên truyền hưởng ứng Ngày CĐS quốc gia, CĐS tỉnh (10/10/2023); nội dung kết quả thực hiện CĐS cụ thể của từng lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, địa phương. Các cơ quan, đơn vị phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền thông qua nhiều hình thức như đăng tin, bài trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, thông qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt lồng ghép… đảm bảo nội dung theo Kế hoạch 76/KH-UBND của UBND tỉnh.

N.B

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.