BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ Tư, 28/12/2022 | 17:44

Các tham luận gửi về Hội thảo khoa học “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu hiện nay” một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của công tác này cùng những đề xuất thiết thực để nâng cao hiệu quả trong thời gian tới.

Chăm lo tốt đời sống nhân dân là biện pháp quan trọng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Lê Tấn Cận trao bảng tượng trưng tặng nhà tình thương cho hộ nghèo huyện Phước Long. Ảnh: N.Q

“THÀNH TRÌ” TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động. Từ khi thành lập đến nay, Đảng luôn coi trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của trên, Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu thời gian qua đã chủ động, thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp, phát huy sức mạnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đối với lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh, hàng năm, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ; chỉ đạo cơ quan chuyên môn chủ động phối hợp lựa chọn cán bộ, công nhân viên chức có tài khoản Facebook tham gia nhóm “Dạ cổ hoài lang” của LLVT tỉnh để đăng tải, chia sẻ tin, bài đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Chính vì thế, từ khoảng 500 thành viên vào thời điểm giữa năm 2019, đến nay số lượng thành viên của nhóm “Dạ cổ hoài lang” đã lên hơn 2.700 người. Đi đôi với việc mở rộng số lượng thành viên, Đảng ủy Quân sự tỉnh chú trọng đến chất lượng hoạt động của lực lượng đấu tranh trên không gian mạng trong Quân đội. Điều này đã đóng góp rất lớn vào kết quả hoạt động đấu tranh trên không gian mạng của LLVT tỉnh.

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp trong tỉnh cũng đã xây dựng 72 trang Fanpage đi vào hoạt động ổn định (trong đó cấp tỉnh 1 trang, cấp huyện 7 trang, cấp xã 64 trang). Qua đó, kịp thời cập nhật các thông tin hoạt động MTTQ và những vấn đề xã hội quan tâm đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; đồng thời, giúp nắm bắt, cung cấp, trao đổi, phản ánh tình hình dư luận xã hội nhanh chóng, kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và các tin xấu, tin độc hại trên mạng.

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐẢNG VIÊN

Hiện nay, Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu có 28.755 đảng viên, chiếm 3,15% dân số toàn tỉnh; trong đó, cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị là 13.977 người, chiếm 1,53% dân số toàn tỉnh. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII tiếp tục nhấn mạnh, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Do đó, trong giai đoạn hiện nay, để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên địa bàn tỉnh, bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp căn bản, chủ yếu đã được đề ra trong các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, thì việc phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, nghĩa vụ, trách nhiệm của đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những biện pháp quan trọng, mang tính quyết định.

Nhằm thực hiện thành công biện pháp này, cần quan tâm hơn nữa công tác lý luận chính trị của Đảng, trong đó có vai trò của Trường Chính trị Châu Văn Đặng, Trung tâm Chính trị các huyện ủy, thị ủy, thành ủy. Trong giai đoạn hiện nay, đòi hỏi các báo cáo viên, giảng viên giảng dạy lý luận chính trị phải chia sẻ, củng cố và thu phục người học bằng niềm tin vững chắc, bằng luận cứ khoa học chính xác, bằng thực tiễn sinh động, chứ không thể truyền đạt kiến thức một chiều, gò ép, bắt buộc. Do đó, mỗi giảng viên, báo cáo viên cần trang bị cho mình những kiến thức sâu sắc về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hiểu biết về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những kỹ năng cần thiết trong giảng dạy, trong sử dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội và những kinh nghiệm trong thực tiễn cũng như nhận diện rõ các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

NGUYỄN QUỐC

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.