Xuân Nhâm Dần 2022

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh

Thứ Tư, 09/02/2022 | 08:38

Với mục tiêu “Nâng cao chất lượng hoạt động toàn diện của Hội đồng nhân dân (HÐND) các cấp trong tỉnh” trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HÐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã luôn chú trọng và không ngừng đổi mới cách thức tổ chức hoạt động theo hướng linh hoạt, khoa học, hiệu quả, phát huy dân chủ, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm của đại biểu. Từ đó đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyết định kịp thời các vấn đề quan trọng ở địa phương, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tạo niềm tin trong Nhân dân về vị trí, vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử.

Phan Như Nguyện - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động, ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, nhưng do có sự nỗ lực phấn đấu, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động và tiếp tục phát huy, kế thừa những kinh nghiệm, kết quả hoạt động của nhiệm kỳ trước, nên HĐND tỉnh khóa X đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, những kết quả đạt được trong năm qua chỉ là bước đầu, khó khăn, thách thức phía trước còn nhiều, nhất là điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh nhà còn nhiều hạn chế, đại dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường, tác động tiêu cực đến nhiều lĩnh vực, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất - kinh doanh, sinh kế và đời sống người dân, đòi hỏi hoạt động của cả hệ thống chính trị, trong đó có hoạt động của HĐND phải được tiếp tục nghiên cứu đổi mới theo hướng hiệu lực, hiệu quả hơn, để giải quyết kịp thời các yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Đồng chí Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX tặng hoa chúc mừng Bí thư Tỉnh ủy -  Lữ Văn Hùng được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X.

Từ thực tế hoạt động đã qua cho thấy: việc nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh phải được đặt ra từ đầu nhiệm kỳ. Trong đó, yếu tố mang tính quyết định là Thường trực HĐND phải quyết liệt trong chỉ đạo, phát huy vai trò, trách nhiệm của Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh, nhất là đại biểu chuyên trách trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Chất lượng hoạt động của đại biểu chuyên trách sẽ góp phần rất lớn trong việc nâng cao chất lượng của HĐND. Bên cạnh đó, mỗi đại biểu HĐND phải liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của cử tri, phản ánh kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử tri đến HĐND và cơ quan, tổ chức hữu quan để xem xét, giải quyết. Muốn vậy, công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ HĐND các cấp, nhất là đại biểu chuyên trách cần phải được chú trọng, nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc trong hoạt động của cơ quan dân cử địa phương.

Một kinh nghiệm khác là UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri và chỉ đạo thực hiện tốt các kiến nghị sau giám sát; duy trì thường xuyên mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND, Đoàn ĐBQH, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định và tăng cường giám sát, đôn đốc để việc triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết của HĐND.

Trong thời gian tới, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, nghị quyết của Đảng, trên cơ sở đó xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, sát thực và chỉ đạo đổi mới cách thức tổ chức hoạt động của HĐND tỉnh theo hướng dân chủ, đúng luật, chất lượng, hiệu quả. Trong đó: 

Tập trung nâng cao chất lượng các kỳ họp; đổi mới việc tổ chức và điều hành kỳ họp chặt chẽ, linh hoạt, gợi mở, làm rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau; giảm thời gian đọc văn bản, dành nhiều thời gian cho phiên thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn; đổi mới hình thức thảo luận, theo hướng chia tổ thảo luận để đại biểu có thêm thời gian nghiên cứu, tham gia ý kiến nhằm phát huy dân chủ, trí tuệ trong quyết định các vấn đề tại kỳ họp.

Phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh tập trung chuẩn bị và tổ chức tốt các kỳ họp trong năm 2022 và cả nhiệm kỳ; trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng các nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, có tính khả thi cao và đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của cử tri, Nhân dân trong tỉnh; tập trung phối hợp rà soát, đề nghị điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới một số cơ chế, chính sách nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh trao đổi bên lề của kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa X. Ảnh: H.T

Nghiên cứu, cải tiến quy trình giám sát từ khâu lựa chọn nội dung, chuẩn bị các điều kiện cần thiết, cách thức tiến hành, tổ chức thực hiện kiến nghị, kết luận giám sát theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, đánh giá sát đúng tình hình, kết luận, kiến nghị cụ thể trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, các cấp, các ngành, nhất là vai trò trách nhiệm của người đứng đầu; đồng thời, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát; tổ chức tái giám sát khi cần thiết, nhằm tạo chuyển biến thực chất sau giám sát.

Đổi mới công tác tiếp xúc cử tri, mở rộng nhiều hình thức gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, đặc biệt tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, theo từng đối tượng… để thu thập, ghi nhận được nhiều kiến nghị, đề xuất chuyên sâu về chuyên môn nghiệp vụ theo ngành nghề, lĩnh vực có liên quan đến đời sống nhân dân trong tỉnh. Đồng thời, để lắng nghe ý kiến phản biện của cử tri về chủ trương, chính sách chuẩn bị ban hành hoặc đã ban hành nhưng còn những điểm chưa phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Thường xuyên phối hợp với UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Đoàn ĐBQH tỉnh và các cơ quan hữu quan để tổ chức cho đại biểu HĐND tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho đại biểu HĐND, nhất là đại biểu chuyên trách; đồng thời quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ, công chức thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao tính chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ các hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của HĐND, nhất là mô hình “kỳ họp không giấy”, tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tuyến…

Việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh nêu trên, cũng như sự đoàn kết, nỗ lực, ý thức trách nhiệm cao và vai trò tham mưu đắc lực của bộ máy giúp việc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, tin tưởng rằng, hoạt động của HĐND tỉnh Bạc Liêu nói chung, hoạt động của các vị đại biểu HĐND nói riêng trong thời gian tới sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xứng đáng với niềm tin mà Nhân dân tỉnh nhà gửi gắm vào người đại biểu dân cử.

Phan Như Nguyện - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, 

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.