Xuân Nhâm Dần 2022

Công tác tuyên giáo năm 2021: Thích ứng nhanh và chủ động đổi mới

Thứ Ba, 08/02/2022 | 15:45

Năm 2021, đại dịch COVID-19 bùng phát, đặc biệt là đợt dịch lần thứ 4 đã ảnh hưởng trực tiếp và khá nặng nề đối với tỉnh ta; làm đình trệ các hoạt động sản xuất - kinh doanh, lưu thông hàng hóa; kéo lùi và cản trở kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kịch bản tăng trưởng của tỉnh; ảnh hưởng tiêu cực đến tư tưởng, tâm lý, đời sống, sinh hoạt và sức khỏe của Nhân dân. Mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, khối lượng công việc ngày càng tăng, nhưng đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo ở các cấp, các ngành trong tỉnh đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, với tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết tâm cao.

Đồng chí Tạ Trung Dũng - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng sách Bà mẹ Việt Nam anh hùng (tập 2) cho các Mẹ Việt Nam anh hùng (tháng 3/2021). Ảnh: H.T

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, công tác tuyên giáo phải cùng lúc thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ: Tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh của người dân; nâng cao tinh thần trách nhiệm và động viên, cổ vũ kịp thời hệ thống chính trị, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức, y, bác sĩ, chiến sĩ trên tuyến đầu phòng chống dịch hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Quán triệt, tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh; đặc biệt là tuyên truyền về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. Chủ động, kịp thời đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, bóp méo sự thật, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trên không gian mạng. Tham mưu làm tốt việc triển khai, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thực hiện nghiêm túc việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chuyên đề toàn khóa và năm 2021. Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện và tổ chức sơ, tổng kết việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Tỉnh ủy trên lĩnh vực công tác tư tưởng, giáo dục lý luận chính trị, thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, công tác khoa giáo. Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội; phối hợp, định hướng hoạt động của các cơ quan báo chí, các sở, ngành chức năng thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ có liên quan…

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, công tác tuyên giáo đã thích ứng nhanh và đổi mới, ứng dụng kịp thời, có hiệu quả phương thức truyền thông mới vào trong các hoạt động. Hệ thống mạng Internet, các trang mạng xã hội... trở thành công cụ tuyên truyền thường xuyên, nhanh chóng, hữu hiệu, đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị và đến tận người dân. Cùng với đó, hệ thống phát thanh, truyền hình, báo chí trong tỉnh (cả báo in và báo điện tử, cổng thông tin điện tử) được tăng thời lượng phát sóng, tăng chuyên trang, chuyên mục cho công tác phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, ngành Văn hóa - Thông tin cũng đẩy mạnh tuyên truyền trực quan bằng băng-rôn, biểu ngữ, khẩu hiệu, sân khấu hóa... Tất cả tạo thành mạng lưới thông tin, tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục đến khắp các địa bàn dân cư, góp phần quan trọng nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và ý thức của người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Cùng với nhiệm vụ nêu trên, việc triển khai, quán triệt các nghị quyết của Đảng, của Tỉnh ủy và các cấp ủy cũng được tiến hành chủ động, kịp thời và đổi mới phù hợp với yêu cầu thực hiện mục tiêu kép. Với việc kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến đến cơ sở trong tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng và của Tỉnh ủy, tất cả các nghị quyết Đại hội đến nghị quyết chuyên đề của Trung ương và của Tỉnh ủy đều được triển khai đầy đủ, kịp thời đến cán bộ, đảng viên trong tỉnh theo đúng phương châm “nghị quyết ban hành đến đâu, triển khai quán triệt, thực hiện ngay đến đó”. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo các cấp ủy cũng tham mưu làm tốt việc triển khai học tập, quán triệt, hướng dẫn thực hiện nghiêm túc chuyên đề toàn khóa và năm 2021 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Chỉ đạo tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng - Giải Búa liềm vàng tỉnh Bạc Liêu - năm 2021 đạt kết quả tốt..., góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Cao Xuân Thu Vân tặng quà các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Ảnh: N.Q

Tạo động lực tinh thần để phát triển kinh tế - xã hội

Năm 2022 là năm thứ hai của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, cũng là tròn 25 năm tỉnh Bạc Liêu được tái lập. Nhiệm vụ của công tác tuyên giáo là phải đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giáo dục, nhằm tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; tiếp tục cổ vũ, động viên các phong trào thi đua yêu nước; khẳng định, lan tỏa, nâng cao lòng tự hào của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về những thành tựu đạt được qua 25 năm tái lập tỉnh; làm tốt công tác chính trị tư tưởng, xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các nghị quyết đề ra.

Đặc biệt, phải tập trung tham mưu, chỉ đạo đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” theo chuyên đề toàn khóa của Trung ương. Trên cơ sở đó khơi dậy và phát huy mạnh mẽ hơn nữa lòng yêu quê hương, đất nước, ý chí tự cường, tinh thần cống hiến và khát vọng của đội ngũ cán bộ, đảng viên và người dân Bạc Liêu trong xây dựng cuộc sống phồn vinh, hạnh phúc và phát triển tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp.

Cùng với đó, ngành Tuyên giáo phải chủ công tham mưu cho cấp ủy đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả Hội nghị văn hóa toàn quốc; cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các nội dung của hội nghị, nhất là những nội dung trong phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong đó phải chú trọng: Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh gắn liền với đấu tranh không khoan nhượng với cái xấu, cái ác, phi văn hóa, phản văn hóa; bảo vệ những giá trị chân - thiện - mỹ. Nâng cao đời sống văn hóa của Nhân dân; khắc phục sự chênh lệch về trình độ phát triển và hưởng thụ văn hóa giữa nông thôn và thành thị; nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết, trọng tình nghĩa, trọng công lý và đạo lý xã hội. Xây dựng các quy tắc ứng xử văn minh trong các cơ quan công quyền, trong cộng đồng; tinh thần tự cường, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở… Kiên quyết, kiên trì đấu tranh chống tham ô, tham nhũng, tiêu cực; chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “quét sạch chủ nghĩa cá nhân”…

Mục tiêu quan trọng của các nhiệm vụ này chính là nhằm góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị; xây dựng và cổ vũ, động viên tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tỉnh. Từ đó tác động, lan tỏa tích cực đến mỗi người dân Bạc Liêu, để người dân là chủ thể, là nguồn lực trực tiếp trong xây dựng môi trường làm việc thân thiện, con người thân thiện, cảnh quan thân thiện; làm cho Bạc Liêu thật sự có sức hút với nhà đầu tư, với du khách, tạo động lực quan trọng cho kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển và nâng cao đời sống mọi mặt của Nhân dân.

Xuân Nhâm Dần - 2022 đang về, hy vọng rằng với niềm tin, sự quyết tâm và khát vọng phát triển, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Bạc Liêu sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tạo được sự bứt phá trên tất cả các lĩnh vực.

Tạ Trung Dũng - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.