Xây dựng nông thôn mới

TP. Bạc Liêu: Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới

Thứ Sáu, 22/10/2021 | 15:00

Qua 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về xây dựng nông thôn mới (NTM), Đảng bộ và Nhân dân TP. Bạc Liêu đã phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, chung lòng xây dựng NTM và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Những thành tựu quan trọng đó đã tạo nên tiền đề, động lực để cả Đảng bộ và Nhân dân thành phố tiếp tục thi đua xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Đoàn kiểm tra Văn phòng Điều phối chương trình NTM Trung ương kiểm tra Nhà văn hóa ấp xã Hiệp Thành, TP. Bạc Liêu (ảnh chụp vào thời điểm chưa bùng phát dịch COVID-19).  Ảnh: M.Đ

NHIỀU BÀI HỌC KINH NGHIỆM QUÝ BÁU

Ngày 7/4/2011, Ban Thường vụ Thành ủy TP. Bạc Liêu ban hành Chỉ thị 02 về xây dựng 3 xã Hiệp Thành, Vĩnh Trạch và Vĩnh Trạch Đông đạt tiêu chí NTM. Trước khi bước vào thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM, vào thời điểm đó 3 xã chỉ mới cơ bản đạt từ 3 - 5 tiêu chí. Vậy mà đến cuối năm 2017, cả 3 xã đều đạt 19/19 tiêu chí và được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM. Hiện nay, 3 xã này đang tập trung nâng chất và giữ vững 19/19 tiêu chí; đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí nhằm đạt tiêu chuẩn xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu trong giai đoạn 2021 - 2025. Với kết quả này, TP. Bạc Liêu đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Có thể nói, đạt được những thành tích quan trọng và đáng tự hào trên là nhờ sự nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng bộ và Nhân dân thành phố. Đặc biệt là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và những đóng góp tích cực của cộng đồng các doanh nghiệp và Nhân dân thành phố. Qua đó, để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho Đảng bộ thành phố trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu trong giai đoạn tiếp theo.

Một trong những bài học kinh nghiệm được rút ra là trong xây dựng NTM phải tập trung nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân - đây chính là tiêu chí hàng đầu và được xem là “tiêu chí của tiêu chí”. Vì mục tiêu cốt lõi trong xây dựng NTM là tập trung nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người nông dân - vốn được xác định là chủ thể trong xây dựng NTM và thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Do vậy, phải thực hiện toàn diện trên tất cả các lĩnh vực liên quan đến đời sống kinh tế, văn hóa - xã hội của Nhân dân, nhất là phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của Nhân dân, xây dựng có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên những nhu cầu cấp bách.

Cùng với đó, tập trung phát huy tối đa các nguồn lực, tranh thủ sự giúp đỡ của cấp trên, tạo điều kiện thu hút đầu tư từ bên ngoài, phát huy nội lực về trí tuệ, công sức, giá trị đầu tư, sự tham gia của cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư. Đồng thời, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, mọi lợi ích đều phải phục vụ Nhân dân.

Một bài học kinh nghiệm khác là công tác quy hoạch, cân đối quỹ đất phù hợp, quy hoạch phải mang tính khoa học, xây dựng kết cấu hạ tầng phải đảm bảo về chất lượng, tránh hình thức và chạy theo thành tích; phát triển nông nghiệp phải đi đôi với phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, đảm bảo môi trường sinh thái. Đồng thời chú trọng phát triển giáo dục - đào tạo, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ phục vụ cho công tác thực hiện mục tiêu xây dựng NTM và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương…

Đặc biệt là nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, đảm bảo an ninh trật tự ở nông thôn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy nhiều mô hình sáng tạo ở các xã NTM và hình thành nên thế trận lòng dân vững chắc trong xây dựng niềm tin giữa dân với chính quyền để cùng chung tay hành động cho những chương trình, dự án ích nước lợi nhà…

Thu hoạch tôm nuôi công nghệ cao ở xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu). Ảnh: L.D

THI ĐUA XÂY DỰNG NTM KIỂU MẪU

Phát huy những kết quả đã đạt được, giai đoạn từ nay đến năm 2025, Đảng bộ và Nhân dân thành phố sẽ tiếp tục giữ vững các tiêu chí xã NTM và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Theo đó, phấn đấu cả 3 xã đều đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Trong quá trình xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, kết hợp tổ chức thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn và xây dựng đô thị hóa các xã. Phấn đấu đạt một số tiêu chí của đô thị loại IV theo quy định và đến cuối năm 2025, xã Hiệp Thành đạt tiêu chí đô thị loại IV và trở thành phường Hiệp Thành.

Song song đó, tập trung nâng giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân lên 600 triệu đồng/ha/năm (trong đó, nuôi tôm công nghệ cao là 1.450 triệu đồng/ha/năm; nuôi tôm công nghiệp khoảng 800 triệu đồng/ha/năm; trồng lúa khoảng 120 triệu đồng/ha/năm; trồng rau màu 300 triệu đồng/ha/năm). Thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa đối với sản phẩm chủ lực của xã, phấn đấu có trên 45% sản phẩm chủ lực được bao tiêu. Từ đó, góp phần nâng mức thu nhập nông thôn lên trên 65 triệu đồng/người/năm và không còn hộ nghèo đa chiều.

Đầu tư lưới điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất ở xã Vĩnh Trạch (TP. Bạc Liêu).

Bên cạnh đó, nâng tỷ lệ hộ dân nông thôn được dùng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung lên trên 85% và 100% hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh. Duy trì và phát triển các tuyến đường kiểu mẫu; xây dựng cảnh quan, không gian nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp; các tuyến đường xã, ấp có hệ thống thoát nước đảm bảo tiêu thoát nước và trồng thêm cây xanh, hoa kiểng; tỷ lệ rác thải rắn được thu gom và xử lý đúng quy định đạt 100%. Tiếp tục giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội; vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Để hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu quan trọng trên, Đảng bộ và Nhân dân TP. Bạc Liêu sẽ tiếp tục thực hiện Chỉ thị 10 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Bạc Liêu khóa XII đã đề ra nhiệm vụ giữ vững các tiêu chí xã NTM, tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, đạt tiêu chí xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; và xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị hàng đầu của các cấp ủy đảng. Đồng thời, đẩy mạnh cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tuyên truyền, vận động nhằm khơi dậy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và đồng thuận của Nhân dân để tạo động lực to lớn đưa chương trình thành một phong trào thi đua sôi nổi và tạo tính lan tỏa mạnh mẽ trong cả cộng đồng…

Lê Kim Thúy

Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.