Triển khai Bộ nhận diện thương hiệu trong cải cách TTHC

Thứ Hai, 09/10/2023 | 15:49

Theo đánh giá, công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh trong quý 3/2023 được các cấp, các ngành quan tâm đúng mức, có sự phối hợp chỉ đạo chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể nhân dân. Từ đó, các sở, ban, ngành, UBND các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc, nội dung bám sát Chương trình tổng thể CCHC nhà nước của Chính phủ, kế hoạch triển khai nhiệm vụ CCHC của tỉnh.

Sơ kết kiểm điểm công tác triển khai thực hiện đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông của tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: K.P

Đến nay, Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã hoạt động thông suốt, tập trung các thủ tục hành chính (TTHC) về một đầu mối để thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận giải quyết TTHC và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước được triển khai đồng bộ, hiệu quả; công tác kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện CCHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương được thực hiện thường xuyên.

Tỉnh cũng đã triển khai Bộ nhận diện thương hiệu theo Quyết định 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ, đáp ứng yêu cầu của nền hành chính phục vụ. Tính đến hết tháng 9/2023, đã cơ bản hoàn thành việc kiện toàn Bộ phận một cửa các cấp đúng quy định; Bộ nhận diện thương hiệu đã được thống nhất triển khai trên toàn tỉnh. Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh đã được hiệu chỉnh giao diện trên môi trường điện tử; Bộ phận một cửa các cấp đã xây dựng, đưa vào sử dụng Bộ nhận diện thương hiệu (bao gồm bảng tên đơn vị, biển vẫy, bảng điện tử...) đúng theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

Cũng trong quý 3/2023, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 151.021 hồ sơ TTHC; trong đó, giải quyết đúng hạn 148.094 hồ sơ, có 5 hồ sơ quá hạn. Các hồ sơ giải quyết quá hạn chủ yếu là TTHC lĩnh vực đất đai, nguyên nhân do cần phải xác minh, thẩm định lại hồ sơ. Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, cơ quan, đơn vị giải quyết hồ sơ TTHC đã thực hiện nghiêm việc gửi văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả theo quy định.

Bên cạnh đó, để thực hiện quy định về tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định TTHC, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quán triệt thực hiện nghiêm việc niêm yết địa chỉ, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định TTHC, đảm bảo đúng quy định. Kết quả tiếp nhận tổng số 27 phản ánh, kiến nghị, đã xử lý 100% yêu cầu. Riêng việc thực hiện đánh giá chất lượng giải quyết TTHC và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo, giao trách nhiệm Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu thực hiện tích hợp, đồng bộ dữ liệu đầy đủ, chính xác, thường xuyên liên tục trên Cổng dịch vụ công tỉnh, phục vụ đánh giá các nhóm chỉ số theo quy định. Đồng thời, chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã tổ chức thực hiện việc đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử và chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thực hiện việc đánh giá chất lượng phục vụ đúng theo quy định. Hiện nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã vẫn duy trì thực hiện đánh giá chất lượng giải quyết TTHC thông qua việc lấy ý kiến bằng phiếu (đối với trường hợp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC trực tiếp) và lấy ý kiến trực tuyến (đối với trường hợp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC trực tuyến).

HỒNG TƯƠI (Sở Nội vụ)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.