Bảo hiểm y tế cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, khóm - ấp

Thứ Hai, 26/09/2022 | 16:59

Tại các buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, cử tri các địa phương trong tỉnh đều có ý kiến liên quan đến chế độ phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách, nhất là đối với hỗ trợ bảo hiểm y tế (BHYT) cho các đối tượng này.

Xung quanh vấn đề này, Sở Nội vụ trả lời như sau:

Kế thừa Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 về việc quy định mức khoán kinh phí hoạt động và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, người hoạt động không chuyên trách ở khóm, ấp (không quá 2 người) được ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ đóng 2/3 BHYT theo mức đóng BHYT tự nguyện do Nhà nước quy định tại thời điểm khi tham gia; áp dụng thực hiện từ ngày 1/8/2020 đến nay.

Cử tri huyện Phước Long đề nghị xem xét hỗ trợ các chính sách cho cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, khóm - ấp. Ảnh: K.K

Theo khoản 5, Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố quy định “Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp, chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), chế độ BHYT...” còn lại các chức danh không chuyên trách ở khóm, ấp không quy định đối tượng được hưởng chế độ BHXH. Về chính sách hỗ trợ BHYT cho những người tham gia hoạt động ở khóm, ấp còn lại, kể cả chế độ BHXH, UBND tỉnh xin ghi nhận và nghiên cứu để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định của pháp luật. Vì hiện nay chưa có văn bản quy định, hướng dẫn của các cơ quan trung ương về vấn đề này.

Trước những bức xúc thực tế từ cơ sở, ngày 1/7/2022, UBND tỉnh đã ban hành Đề án số 02/ĐA-UBND sửa đổi, bổ sung quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp và mức bồi dưỡng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Nội dung Đề án tách riêng chức danh Bí thư Chi bộ và Trưởng khóm, ấp; tăng mức bồi dưỡng người tham gia trực tiếp ở khóm, ấp từ 750.000 đồng/tháng lên 900.000 đồng/tháng; chức danh Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi 400.000 đồng/tháng tăng lên 500.000 đồng/tháng; bổ sung chức danh Phó trưởng khóm, ấp (phụ trách an ninh trật tự) bố trí kiêm nhiệm. Đề án sẽ được thực hiện vào năm 2023, vì năm 2022 tỉnh đã phân bổ hết dự toán, không còn nguồn thích hợp để thực hiện Đề án. Trên cơ sở Đề án đã được phê duyệt, UBND tỉnh tiếp tục xin chủ trương HĐND tỉnh xem xét cho xây dựng dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 6/3/2020 của HĐND tỉnh nhằm tháo gỡ khó khăn cho những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở hiện nay. Do ngân sách của tỉnh còn gặp khó khăn từ ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tỉnh rất mong cử tri và những người tham gia hoạt động ở cấp xã và khóm, ấp chia sẻ khó khăn chung của tỉnh.

KIM KIM (tổng hợp)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.