Thanh thiếu niên

Phát triển các kỹ năng nhận diện tin xấu, độc cho thanh thiếu niên trên không gian mạng

Thứ Sáu, 05/08/2022 | 15:14

Hình thành và phát triển các kỹ năng nhận diện, xử lý, làm chủ thông tin và các công cụ, phương tiện kỹ thuật trong hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa trên không gian mạng (KGM); chủ động sàng lọc những thông tin xấu, độc, tiếp nhận thông tin tích cực trên KGM, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần thực hiện khát vọng phát triển quê hương Bạc Liêu nói riêng, cả nước nói chung ngày càng phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII…

Đây là mục tiêu của Kế hoạch thực hiện Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng (TN-TN-NĐ) trên KGM giai đoạn 2022 - 2030” của UBND tỉnh.

ĐỀ RA NHIỀU CHỈ TIÊU CỤ THỂ

Việc triển khai Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho TN-TN-NĐ trên KGM giai đoạn 2022 - 2030” trên địa bàn tỉnh hướng đến nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho TN-TN-NĐ trên KGM, qua đó góp phần xây dựng thế hệ trẻ Bạc Liêu có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh vững vàng, giàu lòng yêu nước, có tri thức, văn hóa, có ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm với cộng đồng, có ước mơ, hoài bão, khát vọng và kỹ năng hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên số hóa.

Kế hoạch cũng đề ra những mục tiêu cụ thể đến năm 2025 và 2030. Theo đó, đến năm 2025, phấn đấu trên 90% cán bộ Đoàn, Hội, Đội, đoàn viên, hội viên và 80% thanh niên, thiếu niên trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền và tích cực thực hiện Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; đến năm 2030, đạt 100% và 90% các chỉ tiêu tương ứng. Đến năm 2025, đạt trên 80% và đến năm 2030, đạt 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên trên địa bàn tỉnh tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương mới của Đảng, của Đoàn thông qua các nền tảng số của Đoàn. Đến năm 2025, phấn đấu trên 80% và đến năm 2030, đạt 100% đoàn viên kết nạp mới được học lý luận chính trị trên hệ thống các Cổng thông tin điện tử, học lý luận chính trị dành cho đoàn viên.

Đến năm 2025, đạt trên 80% và đến năm 2030, đạt 100% cán bộ làm công tác TN-TN-NĐ được bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp tuyên truyền, giáo dục, đấu tranh trên KGM. Đến năm 2025, đạt 90% cán bộ Đoàn, Hội, Đội; 80% đoàn viên, hội viên, 70% thanh niên được tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, hội nhập quốc tế trên KGM; 70% thiếu niên, nhi đồng được tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng về an toàn thông tin mạng; đến năm 2030 đạt 100%, trên 90% và trên 80% các chỉ tiêu tương ứng. Đến năm 2025, phấn đấu 100% Đoàn cấp tỉnh mỗi tuần đăng tải, chia sẻ ít nhất 2 bài viết và đến năm 2030, mỗi tuần đăng tải, chia sẻ ít nhất 5 bài viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên KGM…

Đoàn viên - thanh niên tham quan và tìm hiểu sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: H.L

AN TOÀN THÔNG TIN TRÊN KGM

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu trên, Kế hoạch của UBND tỉnh cũng đề ra các nhiệm vụ và giải pháp. Trong đó, trước hết là tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ, đoàn viên, TN-TN-NĐ khi tham gia các hoạt động trên KGM an toàn, hiệu quả. Cụ thể là tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến KGM, an toàn thông tin trên môi trường mạng, về chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, công dân số. Tăng cường tuyên truyền, giúp TN-TN-NĐ nhận diện rõ bản chất các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị; tuyên truyền về những chủ trương, các cuộc vận động, các giải pháp, các mô hình nhằm định hướng, giáo dục TN-TN-NĐ khi tham gia các hoạt động trên KGM. Đồng thời, thường xuyên cung cấp những vấn đề mới, những nội dung có tính dự báo về sự vận động và phát triển của Internet, của mạng xã hội, nhất là những trào lưu mới, phương thức mới trên KGM cho cán bộ, đoàn viên, TN-TN-NĐ.

Tiếp đến là giám sát, bảo vệ, ngăn chặn, xử lý thông tin vi phạm pháp luật trên KGM ảnh hưởng tiêu cực đến TN-TN-NĐ. Trong đó, tăng cường công tác phối hợp, tiến hành rà soát và yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân liên quan áp dụng biện pháp phù hợp xử lý các kênh thông tin có nội dung tiêu cực, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, kích động, tác động xấu đến TN-TN-NĐ theo đề nghị của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Bảo vệ bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của TN-TN-NĐ khi tham gia các hoạt động trên KGM theo quy định của pháp luật.

Ngoài các nhiệm vụ và giải pháp nói trên, các đơn vị liên quan cần triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”; xây dựng, nâng cấp, vận hành, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các kênh thông tin trên KGM; xây dựng các sản phẩm truyền thông hiện đại phục vụ công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho TN-TN-NĐ trên KGM…

ĐỖ HOÀNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.