Quyết tâm xây dựng Hồng Dân thành huyện không có tệ nạn ma túy

Thứ Hai, 01/04/2024 | 15:46

Huyện Hồng Dân có 9 đơn vị hành chính cấp xã thì có đến 8 đơn vị giáp ranh với các tỉnh: Sóc Trăng, Hậu Giang, Kiên Giang nên tình hình an ninh trật tự, nhất là tệ nạn ma túy rất khó quản lý. Thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU, ngày 20/9/2023 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy “về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh” và Công văn 1016-CV/TU, ngày 8/3/2024 của BTV Tỉnh ủy về việc xây dựng Hồng Dân thành “huyện không có tệ nạn ma túy” năm 2024; ngày 27/3/2024, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hồng Dân ban hành Nghị quyết về xây dựng Hồng Dân thành “huyện không có tệ nạn ma túy” năm 2024.

Bí thư Huyện ủy Hồng Dân - Nguyễn Văn Chung phát biểu tại hội nghị triển khai xây dựng Hồng Dân thành huyện không có tệ nạn ma túy. Ảnh: K.P

ĐƯA CHỦ TRƯƠNG VÀO THỰC TIỄN

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, nhất là lực lượng Công an triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả nhiều giải pháp, tạo những chuyển biến tích cực, quan trọng trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Qua đó, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện cơ bản kiềm chế, từng bước được kéo giảm. Đến nay huyện có 5/9 xã xây dựng mô hình “Xã không có tệ nạn ma túy”, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện ngày càng phát triển.

Nghị quyết hướng đến việc chuyển hóa thành công địa bàn huyện “không có tệ nạn ma túy” năm 2024. Trong đó, nâng cao và tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; huy động tối đa sức mạnh của Nhân dân trong thực hiện chủ trương. Nâng cao tinh thần, trách nhiệm, phát huy hiệu quả của lực lượng chuyên trách trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; tập trung đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần kiềm chế, kéo giảm tội phạm, đặc biệt là tội phạm và tệ nạn ma túy. Một số chỉ tiêu cụ thể như: 100% hộ gia đình trên địa bàn được phổ biến, tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và thực hiện ký cam kết không tham gia tệ nạn ma túy; kiềm chế phát sinh người nghiện; kéo giảm 50% số người sử dụng trái phép chất ma túy so với cùng kỳ năm 2023; củng cố và giữ vững số xã, thị trấn không có tội phạm và tệ nạn ma túy, tiến tới phấn đấu cuối năm 2024 có 100% xã, thị trấn không có tệ nạn ma túy.

TĂNG CƯỜNG GIẢI PHÁP ĐẤU TRANH PHÒNG NGỪA

Để thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, Nghị quyết của BTV Huyện ủy Hồng Dân tập trung tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng trong công tác phòng, chống ma túy; huy động sức mạnh của toàn xã hội, sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và của Nhân dân trong hoạt động phòng, chống ma túy; lấy hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn là một chỉ tiêu đánh giá, xếp loại cuối năm đối với cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là đối với người đứng đầu.

Huyện huy động toàn hệ thống chính trị vào công tác tuyên truyền để phòng ngừa, coi trọng phòng ngừa ngay tại cơ sở, nhóm đối tượng có nguy cơ cao, các địa bàn tập trung đông người, các khu vực công cộng, địa bàn giáp ranh với các xã, huyện, tỉnh bạn. Tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống ma túy; thực hiện tốt các biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ người nghiện và sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng; đồng thời, biểu dương, khen thưởng kịp thời trong công tác phòng, chống ma túy. Phấn đấu mỗi xã, thị trấn xây dựng, củng cố, nhân rộng ít nhất 1 mô hình vận động Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự theo hướng “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải” và 1 mô hình trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

Nâng cao năng lực, hiệu quả phòng, chống tội phạm ma túy của các lực lượng chuyên trách; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn nhằm hạn chế thấp nhất các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm xảy ra trên địa bàn. Tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh, trấn áp, xử lý triệt để tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn ma túy. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy, công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện. Tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ; bố trí kinh phí, trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng, chống ma túy.

KIM PHƯỢNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.