Đổi mới công tác tuyên truyền miệng trong lực lượng vũ trang

Thứ Sáu, 30/09/2022 | 15:44

Thời gian qua, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh duy trì thực hiện tốt công tác tuyên truyền miệng, kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, cũng như đấu tranh có hiệu quả trong việc phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn báo cáo viên pháp luật. Ảnh: P.P.T

Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh xác định tuyên truyền miệng là một trong những kênh thông tin quan trọng nhất, trực tiếp truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phổ biến, giáo dục, quán triệt các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan - binh sĩ, công nhân viên quốc phòng, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và nhân dân, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức trong toàn LLVT tỉnh. Đồng thời, đây cũng là một trong những vũ khí sắc bén, kịp thời đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phê phán các quan điểm sai trái, lệch lạc, phản động.

Nâng cao hiệu quả chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong LLVT tỉnh, thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức 5 lớp bồi dưỡng báo cáo viên, có 550 lượt cán bộ tham gia. Đội ngũ báo cáo viên trong LLVT tỉnh đa số có kỹ năng tự biên tập và biên tập chuyên đề theo đề cương cơ bản khá, nhiều đồng chí có khả năng biên tập tốt, thường xuyên đổi mới phương pháp tuyên truyền; sử dụng nhiều hình ảnh trực quan, sinh động thu hút người nghe. Đồng thời tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi các cấp để lựa chọn những đồng chí báo cáo viên xuất sắc tham gia hội thi báo cáo viên cấp quân khu và cấp tỉnh. Hiện, Bộ CHQS tỉnh có 110 cán bộ kiêm nhiệm và bán chuyên trách các cấp, đạt trên 98% so với biên chế. Từ năm 2007 đến nay đã tổ chức 180 lượt hội nghị báo cáo viên, thông tin thời sự, có 96.300 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Để công tác tuyên truyền miệng trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn nữa, Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền. Đẩy mạnh công tác thông tin thời sự gắn với tuyên truyền các sự kiện trọng đại của đất nước, của dân tộc, của Đảng, Nhà nước và Quân đội. Kết hợp tuyên truyền với giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật cho các đối tượng để nâng cao cảnh giác, làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, tích cực phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Ngoài ra còn tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, quan tâm bảo đảm tốt chế độ, chính sách và cơ sở vật chất cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Thượng tá Phạm Phú Triều 

(Bộ CHQS tỉnh)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.