Bộ đội Biên phòng tỉnh: Thực hiện hiệu quả chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Thứ Sáu, 30/09/2022 | 15:48

Những năm qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc. Từ đó đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển của Tổ quốc.

BĐBP Bạc Liêu cùng mạnh thường quân tặng nhà tình thương cho người dân khó khăn về nhà ở.

Bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển

Trong 10 năm qua, chủ quyền vùng biển của tỉnh được giữ vững, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu vực biên giới biển cơ bản ổn định. Các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự được phát hiện, giải quyết kịp thời, không để kéo dài phát sinh thành điểm nóng.

BĐBP tỉnh thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về pháp luật, các quy chế, quy định về chủ quyền biển đảo. Đồng thời, phát huy tốt vai trò đảng viên đồn biên phòng phụ trách hộ gia đình, đảng viên đồn biên phòng sinh hoạt tại các chi bộ khóm, ấp ven biển để quản lý địa bàn, tham gia củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng tham mưu tốt cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng nghị quyết, chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh, thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền vùng biển, huy động, thành lập các tổ tàu thuyền đánh bắt an toàn, vừa khai thác hải sản vừa tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Không ngừng củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của cấp ủy các cấp về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quản lý, bảo vệ chủ quyền, vùng biển của tỉnh. Phát huy hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, đỡ đầu gia đình thương binh - liệt sĩ và chính sách hậu phương quân đội; thực hiện tốt chức năng “Đội quân chiến đấu - đội quân công tác - đội quân lao động sản xuất”. 

Song song đó là tăng cường phối hợp với công an, quân sự theo Nghị định 03 của Chính phủ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Phối hợp với cảnh sát biển, hải quân, kiểm lâm, kiểm ngư… và các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển của tỉnh.

BĐBP Bạc Liêu tuần tra bảo vệ địa bàn. Ảnh: T.H

Xây dựng quân đội nhân dân vững mạnh

Cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển, an ninh chính trị địa bàn đóng quân, BĐBP tỉnh còn tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, trung thành, tin tưởng tuyệt tối vào sự lãnh đạo của Đảng, giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống của người quân nhân cách mạng, đề cao cảnh giác, có quyết tâm chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; tích cực đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”; ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Những năm qua, 100% đảng viên BĐBP hoàn thành nhiệm vụ, 100% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều năm liền đạt đơn vị vững mạnh toàn diện. Cán bộ chỉ huy, quản lý và cấp ủy viên các cấp đánh giá xếp loại hàng năm có 100% hoàn thành chức trách, nhiệm vụ; trong đó có 75% hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ trở lên, thực hiện tốt quy định về nêu gương.

Biên chế, tổ chức của BĐBP tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển; đảm bảo quân số cho các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Từ đó, kết quả huấn luyện hàng năm đảm bảo 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% đạt khá, giỏi.

Đ.H

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.