Bộ đội Biên phòng tỉnh: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ Sáu, 27/05/2022 | 17:53

Năm 2022 là lần thứ hai Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Cuộc thi được đánh giá đang tạo sự chuyển biến rõ nét cả về nhận thức lẫn hành động của cán bộ, đảng viên trong toàn lực lượng BĐBP Bạc Liêu. 

BĐBP tỉnh huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: T.Đ

QUAN TÂM NHIỀU VẤN ĐỀ LỚN CỦA ĐẤT NƯỚC

Thiếu tá Mã Văn Tính - Trưởng Ban Tuyên huấn, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết, nhiều vấn đề lớn mang tính lý luận và thực tiễn được Ban tổ chức cuộc thi đưa ra để thí sinh trong toàn lực lượng nghiên cứu, tìm hiểu với mong muốn mang lại sự hiểu biết nhất định để vận dụng vào thực tiễn công tác.

Điển hình những yêu cầu cụ thể là: giá trị khoa học, cách mạng và thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những đề xuất bổ sung, phát triển; CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam hiện nay; mô hình phát triển của Việt Nam hiện nay với các giá trị nổi bật (kết hợp hài hòa giữa ổn định và phát triển, lấy con người làm trung tâm, “không ai bị bỏ lại phía sau”, huy động mọi nguồn lực, đặc biệt là sự tham gia của Nhân dân). Các vấn đề khác gồm: lý luận về đường lối đổi mới đất nước; bảo vệ, vận dụng và phát triển lý luận của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tiêu cực. Những nội dung cốt lõi, nội dung mới của Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Hội nghị Trung ương khóa XIII cũng được đặt ra trong cuộc thi viết này. Cùng với đó là vấn đề bảo đảm quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt yêu cầu nhận diện và xây dựng luận cứ đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội trên tất cả các lĩnh vực. Tổng kết những kinh nghiệm quý, mô hình, cách làm hiệu quả và đề xuất giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC

Thượng tá Hà Văn Sao - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết, ghi nhận bước đầu từ Ban tổ chức cuộc thi, thông qua bài viết của cán bộ, đảng viên gửi về cho thấy, nhận thức sâu sắc và ý thức, trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của mỗi đồng chí được nâng lên rõ nét. Tác giả bài viết có ý thức đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Một số bài viết có hình ảnh minh họa, dẫn chứng sinh động từ thực tiễn cuộc sống. Đặc biệt là nhận diện được âm mưu, thủ đoạn, đồng thời lập luận đấu tranh, phản bác khá sắc sảo luận điệu mới của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “tôn giáo”, “dân tộc”, “xã hội dân sự”, “tự do ngôn luận”, “tự do báo chí”, “an sinh xã hội”, “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang để chống phá Đảng, Nhà nước.

Thông qua cuộc thi này giúp Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, rèn luyện lực lượng tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lựa chọn những bài viết xuất sắc, tiêu biểu để tuyên truyền, khích lệ, lan tỏa trong BĐBP tỉnh và gửi tham dự cuộc thi cấp Bộ Tư lệnh BĐBP.

Các bài viết chính luận của các tác giả dự thi ngoài cung cấp cho Ban chỉ đạo 35 của BĐBP tỉnh phục vụ tuyên truyền, một số bài viết được gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, hình thành nguồn bài viết phong phú, có tính chiến đấu cao, phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thượng tá Hà Văn Sao đánh giá, tác phẩm dự thi đã đóng góp, bảo vệ, tuyên truyền đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, “chống” là quan trọng, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, làm lan tỏa nội dung cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

TẤN ĐẠT

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.