Thanh tra Chính phủ ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

Thứ Hai, 01/04/2024 | 16:38

(BL-KP) Ngày 12/3/2024, Tổng Thanh tra Chính phủ - Đoàn Hồng Phong ký ban hành Kế hoạch 381 về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực của Thanh tra Chính phủ năm 2024.

Theo đó, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp PCTN, tiêu cực; thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp PCTN, tiêu cực theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đồng bộ, kịp thời các nhiệm vụ về PCTN, tiêu cực thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Chính phủ và Tổng Thanh tra Chính phủ theo chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực. Tăng cường phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực theo quy định pháp luật; kịp thời ngăn chặn, xử lý, đẩy lùi tham nhũng. Theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ, việc thực hiện các nhiệm vụ công tác PCTN, tiêu cực phải theo đúng chức năng, thẩm quyền, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm khẩn trương, nghiêm túc, chủ động, khả thi, đồng thời bám sát các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN, tiêu cực.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.