Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ là nữ

Thứ Tư, 11/01/2023 | 16:25

Ngày 28/12/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1641 phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý trẻ và cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ của chính quyền địa phương ở nước ngoài giai đoạn 2023 - 2025” (sau đây gọi là Đề án).

Sở Tư pháp triển khai văn bản pháp luật mới cho cán bộ các cơ quan cấp tỉnh. Ảnh: K.P

Đối tượng áp dụng là đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý trẻ (dưới 45 tuổi) có năng lực nổi trội, có chiều hướng phát triển và cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ, bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện để cử đi bồi dưỡng ở nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện hành. Đó là cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ (dưới 45 tuổi) giữ chức danh Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH), Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh; cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ giữ chức danh Phó trưởng Đoàn ĐBQH, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh còn đủ tuổi công tác đến hết nhiệm kỳ 2025 - 2030; cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý trẻ (dưới 45 tuổi) có năng lực nổi trội, có thành tích xuất sắc trong công tác và có triển vọng phát triển, được quy hoạch chức danh Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2026 và 2026 - 2030. Theo đó, Đề án trên được triển khai trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ năm 2023 đến hết năm 2025.

Mục tiêu chung của Đề án là nâng cao năng lực hoạch định chính sách, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành cho đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý trẻ và cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ của chính quyền địa phương đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả chỉ đạo, điều hành chính quyền địa phương, góp phần xây dựng và phát triển đất nước trong tình hình mới và hội nhập quốc tế. Tạo chuyển biến lớn trong nhận thức và cách thức tổ chức quản lý; tiếp cận với cách tư duy mới; mở rộng tầm nhìn cho cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý trẻ và cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ; học hỏi, tiếp thu kinh nghiệm và phương pháp làm việc hiệu quả. Nghiên cứu, học tập kinh nghiệm ở một số nước góp phần xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài.

Giai đoạn 2023 - 2025, sẽ tổ chức bồi dưỡng ở nước ngoài cho khoảng 180 - 200 cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý trẻ (dưới 45 tuổi) và cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ của chính quyền địa phương, cụ thể mỗi năm tổ chức khoảng 4 khóa bồi dưỡng, mỗi khóa có khoảng từ 15 - 17 cán bộ, công chức thuộc đối tượng của Đề án.

Bảo đảm nguồn lực tài chính từ ngân sách nhà nước và thu hút các nguồn lực xã hội trong và ngoài nước cho hoạt động bồi dưỡng lãnh đạo cho công chức lãnh đạo, quản lý trẻ và cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ ở nước ngoài trong từng năm và cả giai đoạn 2023 - 2025; Tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn hỗ trợ của quốc tế cho công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý trẻ và cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ ở nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý trẻ và cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ của chính quyền địa phương ở nước ngoài hàng năm và cả giai đoạn. Nghiên cứu, đề xuất và lựa chọn cơ sở đào tạo ở nước ngoài có uy tín, chất lượng, nhiều kinh nghiệm trong công tác tổ chức bồi dưỡng cán bộ, công chức để thực hiện các khóa bồi dưỡng theo yêu cầu của Đề án.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy phối hợp thực hiện Đề án. Bố trí kinh phí, huy động các nguồn lực hợp pháp để thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức được cử đi bồi dưỡng theo quy định của pháp luật.

TRẦN THÁI (Sở Tư pháp)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.