Hòa giải ở cơ sở - Một trong những điển hình của ngành Tư pháp

Thứ Hai, 06/12/2021 | 17:24

Thời gian qua, các cấp, các ngành, với vai trò chủ công của ngành Tư pháp, sự phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Hàng năm, Sở Tư pháp đã ban hành các kế hoạch phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và phối hợp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo nội dung và tiến độ đề ra.

Cán bộ hòa giải ở cơ sở báo cáo về tình hình hoạt động hòa giải của địa phương. Ảnh: K.P

Cụ thể, đó là các kế hoạch giữa Sở Tư pháp và Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh về phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở; Sở Tư pháp và Hội LHPN tỉnh về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ; hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan tích cực phối hợp trong công tác tổ chức tập huấn, công tác kiểm tra và củng cố, kiện toàn tổ hòa giải ở cơ sở.

Xác định vai trò quan trọng trong công tác tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở, Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng với các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh, đặc biệt là cấp cơ sở đã phối hợp với cơ quan Tư pháp cùng cấp tham gia thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở khá tốt. Chủ động phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở. Tích cực chỉ đạo, hướng dẫn làm tốt công tác củng cố, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, đảm bảo cơ cấu tổ chức Tổ hòa giải đúng quy định. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp còn phối hợp với cơ quan Tư pháp tổ chức nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở, tổ chức hội thi gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” hay phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thường xuyên phối hợp hướng dẫn quy trình, thủ tục hòa giải, cung cấp văn bản, tài liệu pháp luật phục vụ tham gia hòa giải theo quy định. Ngoài ra, còn tổ chức vận động người có uy tín, có trình độ, am hiểu pháp luật tham gia hòa giải nhằm góp phần giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật ở các khu dân cư.

Đối với Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”, thời gian qua ngành Tư pháp đã triển khai rất có hiệu quả. Đến nay, 7/7 huyện, thị xã, thành phố đã ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Đã thành lập đội ngũ tập huấn viên hòa giải ở cơ sở cấp tỉnh, cấp huyện. Hiện nay, số lượng đội ngũ tập huấn viên công tác hòa giải ở cơ sở của tỉnh là 60 tập huấn viên, gồm đại diện ngành Tư pháp, MTTQ, TAND, Công an…

Bên cạnh đó, chọn xã làm điểm chỉ đạo nhằm triển khai thực hiện Đề án có hiệu quả, Sở Tư pháp đã ban hành 2 quyết định, chọn 6 đơn vị gồm xã Long Điền, Châu Thới, Ninh Quới, Ninh Thạnh Lợi A, Phước Long và Phường 5 làm điểm chỉ đạo trong công tác hòa giải ở cơ sở năm 2020, 2021 và ban hành văn bản hướng dẫn các xã điểm tổ chức nhiều hoạt động để hỗ trợ, hướng dẫn xã điểm thực hiện hòa giải ở cơ sở. Sở Tư pháp đã tổ chức nhiều cuộc phổ biến pháp luật về hòa giải ở cơ sở và tập huấn nghiệp vụ cho hàng trăm đại biểu là công chức cấp xã; bí thư chi bộ, trưởng khóm - ấp, hòa giải viên trên địa bàn các xã điểm.

Qua đó, tỷ lệ hòa giải thành liên tục trong nhiều năm được giữ vững (đạt trên 80%), đáp ứng yêu cầu của Bộ Tư pháp đề ra, góp phần rất lớn vào việc giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng dân cư. Đồng thời giữ gìn tình làng nghĩa xóm, từng bước nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân, giảm bớt các khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp, thực hiện nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

KIM PHƯỢNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.