Đẩy nhanh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thứ Sáu, 22/10/2021 | 17:02

Dự án đo đạc, xây dựng hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai còn 3 đơn vị: TP. Bạc Liêu, huyện Vĩnh Lợi và Hòa Bình có số lượng hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là Giấy chứng nhận) tương đối nhiều. UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ cấp giấy từ tháng 10/2021.

Cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Bạc Liêu hoàn thiện các hồ sơ kỹ thuật thửa đất phục vụ việc cấp Giấy chứng nhận. Ảnh: K.P

Việc hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận cho các thửa đất theo Dự án đo đạc, xây dựng hồ sơ địa chính nhằm tạo lập cơ sở pháp lý giữa Nhà nước và người sử dụng đất, giúp Nhà nước thực hiện tốt các biện pháp quản lý đối với đất đai. Đồng thời để người sử dụng đất thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Đất đai và yên tâm đầu tư khai thác tốt tiềm năng đất đai. Để đẩy nhanh tiến độ này, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương chưa hoàn thành cấp Giấy chứng nhận phải tập trung triển khai cấp đồng loạt, thực hiện đúng quy định về trình tự, thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành có liên quan giải quyết những trường hợp vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận, đảm bảo hoàn thành cơ bản công tác cấp Giấy chứng nhận cho tất cả các thửa đất trên địa bàn TP. Bạc Liêu và 2 huyện Vĩnh Lợi, Hòa Bình trong năm 2022.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các thủ tục để trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức, cấp lần đầu 36 thửa đất, cấp đổi 690 thửa đất. Phối hợp với UBND 2 huyện Hòa Bình, Vĩnh Lợi và TP. Bạc Liêu phấn đấu đến hết năm 2022 cấp Giấy chứng nhận lần đầu và cấp đổi cho các hộ gia đình, cá nhân. Trong đó, TP. Bạc Liêu đã kê khai, đăng ký 39.425 thửa; huyện Vĩnh Lợi kê khai, đăng ký 58.376 thửa; huyện Hòa Bình kê khai, đăng ký 46.301 thửa.

Theo kế hoạch, đến hết quý 3 năm 2021, các địa phương phải thông báo cho các tổ chức đang sử dụng đất chưa được cấp Giấy chứng nhận lần đầu phải tự rà soát hiện trạng sử dụng đất, xác định rõ nhu cầu sử dụng đất và xin cấp đổi Giấy chứng nhận gửi về UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất để tổng hợp danh sách gửi Sở Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ để trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận và trao Giấy chứng nhận theo quy định. Đối với trường hợp chưa đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì tổng hợp và phân loại cụ thể theo từng dạng vướng mắc, chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan xem xét cụ thể đề xuất biện pháp giải quyết từng trường hợp, trình UBND tỉnh quyết định.

Đến hết năm 2021, bảo đảm đạt 50% số lượng Giấy chứng nhận cần cấp, số còn lại bảo đảm hoàn thành trong quý 2 năm 2022. Tỉnh cũng chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức đối với công tác đăng ký kê khai, cấp Giấy chứng nhận. Cơ quan tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, không gây phiền hà, sách nhiễu khi lập hồ sơ, thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận; công khai trình tự, thủ tục và các loại phí, lệ phí cấp Giấy chứng nhận tại nơi tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận. Xử lý nghiêm những cán bộ gây phiền hà sách nhiễu trong quá trình lập hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.

KIM KIM

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.