Đẩy mạnh truyền thông về cải cách hành chính

Thứ Sáu, 27/01/2023 | 17:41

Nhằm làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và kiểm soát TTHC, trong năm 2023 tỉnh tiếp tục chú trọng về công tác truyền thông trên lĩnh vực này. Qua đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của các ngành, các cấp, của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC để thực hiện tốt, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC.

Khen thưởng cho các đơn vị có thành tích cao trong cải cách thủ tục hành chính. Ảnh: K.K

CHÚ TRỌNG VAI TRÒ CỦA BÁO CHÍ

Để thực hiện tốt yêu cầu trên, tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định 78 ngày 15/1/2023, quy định cụ thể về kế hoạch truyền thông cho năm mới. Theo đó, tiếp tục tuyên truyền công tác cải cách TTHC và hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC; tầm quan trọng, ý nghĩa việc thực hiện cải cách TTHC và các nội dung cơ bản của công tác kiểm soát TTHC theo quy định.

Tỉnh yêu cầu tập trung đưa tin bài, bản tin điện tử về thực hiện cải cách hành chính, kiểm soát TTHC; cơ chế một cửa, một cửa liên thông và hành chính công. Tập trung các nội dung về đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông; số hóa hồ sơ, kết quả TTHC; thực hiện dịch vụ công trực tuyến; thực hiện TTHC phi địa giới hành chính. Xây dựng tờ gấp pháp luật thông tin, tuyên truyền về hướng dẫn quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết của tỉnh; hướng dẫn thanh toán phí, lệ phí TTHC trực tuyến; giới thiệu các ứng dụng hành chính công; số hóa hồ sơ TTHC để thực hiện dịch vụ công trực tuyến; việc thực hiện TTHC phi địa giới hành chính; hướng dẫn thực hiện và đánh giá trực tuyến cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức trong giải quyết TTHC và các nội dung khác phù hợp theo quy định.

Đặc biệt, phát huy vai trò của các cơ quan thông tấn báo chí trong việc thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển chính quyền điện tử nói chung và dịch vụ công trực tuyến nói riêng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp nắm bắt kịp thời, thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

TĂNG HIỆU QUẢ TRUYỀN THÔNG

Tuyên truyền, phổ biến trong cộng đồng dân cư về lợi ích và các cách thức thực hiện TTHC qua Dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục đã được công bố tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân tích cực tham gia vào quy trình kiểm soát TTHC, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC, góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách TTHC và kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong đề xuất, rà soát, kiến nghị đơn giản hóa TTHC.

Để thực hiện Kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở VH-TT-TT&DL chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, nghiên cứu, thiết kế, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định việc xây dựng các cụm pa-nô, áp-phích, khẩu hiệu tuyên truyền về nội dung, vai trò, ý nghĩa, lợi ích của cải cách TTHC và kiểm soát TTHC đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương. Phối hợp với Báo Bạc Liêu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tăng cường các chuyên mục, thời lượng phát sóng, đưa tin, bài giới thiệu, tuyên truyền những nội dung đổi mới, kết quả đạt được, gương điển hình... trong triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC và kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh.

KIM KIM

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.