Đẩy mạnh thi đua xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh

Thứ Hai, 20/11/2023 | 16:24

Trong năm 2023, Thanh tra tỉnh xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm, kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, tổ chức đăng ký thi đua cho các cá nhân và tập thể trong đơn vị. Công nhận Khối trưởng, Khối phó Khối thi đua các phòng thuộc Thanh tra tỉnh; xây dựng kế hoạch phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Bà Bùi Thanh Nguyên - Chánh Thanh tra tỉnh trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp thanh tra cho 3 cá nhân. Ảnh: K.P

Thông qua các buổi hội nghị, họp giao ban, lãnh đạo Thanh tra tỉnh thường xuyên đôn đốc, kiểm tra công chức và người lao động thực hiện các chủ trương, chính sách và quy định về công tác thi đua - khen thưởng; động viên, khuyến khích tinh thần thi đua lao động của các tập thể và cá nhân phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác. Kết quả thực hiện phong trào thi đua, năm 2023 có 1 tập thể và 2 cá nhân thuộc Thanh tra tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen đạt thành tích đột xuất về công tác thanh tra.

 Về nghiệp vụ, qua các cuộc thanh tra thực hiện đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật, được giám sát chặt chẽ; kết quả thanh tra đảm bảo tính chính xác, trung thực. Các kiến nghị xử lý có tính khả thi, được đối tượng thanh tra đồng tình và chấp hành nghiêm túc; kết thúc cuộc thanh tra, đoàn thanh tra tổ chức họp rút kinh nghiệm, đề nghị khen thưởng, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân đạt thành tích đột xuất, đồng thời kiểm điểm, rút kinh nghiệm những hạn chế; kết luận thanh tra được công bố và công khai đúng quy định của pháp luật.

Thanh tra tỉnh thường xuyên phát động các phong trào thi đua yêu nước nhằm phát huy tinh thần thi đua lao động, sáng tạo của công chức và người lao động. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho công chức và người lao động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện Quy tắc ứng xử, quy định của ngành, kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật phát ngôn, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, giữ gìn tư cách, tinh thần trách nhiệm và ý thức xây dựng cơ quan đoàn kết, vững mạnh, chống các biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, công chức triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án văn hóa công vụ; tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra; Quy tắc ứng xử của cán bộ Thanh tra. Thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng công chức nhằm xây dựng đội ngũ công chức trách nhiệm, có trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý, điều hành và thực thi công vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Nhận xét, đánh giá xếp loại sát với kết quả thực hiện nhiệm vụ và gắn với công tác thi đua - khen thưởng.

Công chức và người lao động ngành Thanh tra còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Phấn đấu thi đua để xây dựng cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu “Cơ quan văn hóa”, Đảng bộ được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; Công đoàn cơ sở được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; Chi đoàn được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

KIM KIM

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.