Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023

Thứ Hai, 01/04/2024 | 16:38

Nhằm đánh giá việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) của tỉnh Bạc Liêu trong năm 2023 theo các quy định của Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thực hiện, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện đánh giá công tác PCTN năm 2023 theo chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ. Việc đánh giá công tác PCTN phải đảm bảo khách quan, khoa học, tiết kiệm, hiệu quả; có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến Luật Thanh tra tại điểm cầu Bạc Liêu. Ảnh: K.K

Trên cơ sở Bộ chỉ số phục vụ việc đánh giá công tác PCTN năm 2023 do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành và tài liệu hướng dẫn thực hiện đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh yêu cầu Thanh tra tỉnh chủ trì tổ chức Hội nghị tập huấn đánh giá công tác PCTN theo chương trình, tài liệu của Thanh tra Chính phủ và theo Kế hoạch của UBND tỉnh.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm tổ chức thu thập thông tin, tài liệu, hồ sơ đánh giá công tác PCTN trong phạm vi của cơ quan, đơn vị, địa phương mình theo Bộ chỉ số và theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ. Xây dựng báo cáo đánh giá công tác PCTN của cơ quan, đơn vị, địa phương mình; gửi báo cáo và tài liệu minh chứng kèm theo về Thanh tra tỉnh trước ngày 15/4/2024.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Tổ công tác đánh giá PCTN của tỉnh từng năm. Trong đó, giao Thanh tra tỉnh là thường trực, đồng thời làm đầu mối phối hợp, liên lạc, trao đổi với Tổ công tác đánh giá của Thanh tra Chính phủ; thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện báo cáo đánh giá theo đúng thời gian quy định.

Nhiệm vụ của Tổ công tác đánh giá PCTN của tỉnh là nghiên cứu Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN năm 2023 của Thanh tra Chính phủ và xây dựng văn bản hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện tự đánh giá sau khi Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN năm 2023 của Thanh tra Chính phủ được ban hành. Tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá các báo cáo tự đánh giá của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, tổ chức thu thập thông tin, tài liệu lập hồ sơ tự đánh giá, xây dựng Báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2023 của cơ quan, đơn vị, địa phương mình theo hướng dẫn của Tổ công tác đánh giá PCTN của tỉnh.

KIM TUẤN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.