Chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi

Thứ Tư, 22/03/2023 | 16:51

Ngày 1/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 13 quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi. Nghị định này áp dụng đối với thanh niên, cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình và cá nhân có liên quan đến thanh niên.

Các chủ tọa tại Chương trình Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với thanh niên.

NGUYÊN TẮC ĐỐI THOẠI

Đối thoại với thanh niên phải thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong tổ chức thực hiện đối thoại với thanh niên; tôn trọng, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của thanh niên; bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời, đúng quy định pháp luật.

Nghị định quy định Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND các cấp có trách nhiệm tổ chức đối thoại với thanh niên ít nhất mỗi năm một lần. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân có trách nhiệm đối thoại với thanh niên theo yêu cầu của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức khác của thanh niên được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật. Việc tổ chức đối thoại với thanh niên được thực hiện theo các hình thức đối thoại trực tiếp hoặc trực tuyến.

Nội dung đối thoại gồm các quy định thực hiện cơ chế, chính sách và các quy định của pháp luật đối với thanh niên; hoạt động của các cơ quan, tổ chức liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên; những nội dung thuộc thẩm quyền hoặc trách nhiệm báo cáo với cơ quan có thẩm quyền giải quyết các kiến nghị của thanh niên; vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong học tập, lao động, rèn luyện, tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; những kiến nghị, đề xuất khác của thanh niên.

CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI THANH NIÊN

Nghị định cũng quy định rõ cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi. Trong đó phổ cập giáo dục; hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí; đào tạo, tư vấn lựa chọn nghề nghiệp, việc làm; trang bị kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ sức khỏe thể chất, tinh thần; ưu tiên giải quyết nhanh chóng các vụ việc gây tổn hại đến thể chất và tinh thần; phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng năng khiếu; theo dõi việc thực hiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi.

Về phổ cập giáo dục, phải phổ biến, tuyên truyền và vận động thanh niên, đặc biệt là thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tham gia phổ cập giáo dục. Bộ GD-ĐT phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương và cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện việc phổ biến, tuyên truyền, vận động, triển khai tổ chức phổ cập giáo dục cho thanh niên chưa hoàn thành phổ cập giáo dục.

Nghị định cũng nêu rõ, Bộ Công an phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, rà soát, hướng dẫn giải quyết kịp thời các vụ việc gây tổn hại về thể chất và tinh thần của thanh niên bảo đảm việc thực hiện các chính sách về hình sự, hành chính, dân sự cho thanh niên theo quy định của pháp luật.

Khi phát hiện vụ việc gây tổn hại đến thể chất và tinh thần của thanh niên, các ngành, các cấp và gia đình phải kịp thời thông báo cho các cơ quan hữu quan để giải quyết, giúp đỡ thanh niên sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh, trở thành công dân có ích cho xã hội…

Bài và ảnh: TRẦN THÁI (Sở Tư pháp)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.