ĐÓNG GÓP DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH BẠC LIÊU LẦN THỨ XVI (NHIỆM KỲ 2020 - 2025)

  • Xây dựng đường hướng phát triển với những đột phá và thành công
  • ​Cùng với chỉ đạo tổ chức đại hội đảng các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng chú trọng lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, cán bộ hưu trí, các tầng lớp nhân dân, văn nghệ sĩ, trí thức, các chuyên gia… vào dự thảo Báo cáo chính trị chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
  • Ông Võ Văn Minh (cán bộ hưu trí xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình): Chủ đề đã thể hiện rõ quyết tâm và ý chí phấn đấu, khát vọng của tỉnh
  • 17:26 15/04/2020
  • Về cơ bản tôi thống nhất với phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ như dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Tôi đồng ý với chủ đề đại hội đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chọn là: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo đảm quốc phòng - an ninh; huy động mọi nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững; đưa Bạc Liêu trở thành tỉnh phát triển của cả nước”.
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.