ĐÓNG GÓP DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH BẠC LIÊU LẦN THỨ XVI (NHIỆM KỲ 2020 - 2025)

Ông Võ Văn Minh (cán bộ hưu trí xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình): Chủ đề đã thể hiện rõ quyết tâm và ý chí phấn đấu, khát vọng của tỉnh

Thứ Tư, 15/04/2020 | 17:26

Về cơ bản tôi thống nhất với phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ như dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Tôi đồng ý với chủ đề đại hội đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chọn là: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo đảm quốc phòng - an ninh; huy động mọi nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững; đưa Bạc Liêu trở thành tỉnh phát triển của cả nước”. Vì về cơ bản nội dung của chủ đề đã thể hiện rõ tính bao quát, mục tiêu cụ thể, có tính kế thừa để phát triển, thể hiện được các thành tố về: “Đảng”, về “dân”, về đổi mới và phát triển, về quốc phòng - an ninh, về mục tiêu phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời thể hiện quyết tâm và ý chí phấn đấu, khát vọng của tỉnh.

Về tỷ lệ đô thị hóa đạt 40%, cần nói rõ về cơ cấu lao động theo tỷ lệ phần trăm: lao động lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ đến năm 2025. Nâng tỷ lệ lao động dịch vụ trong cơ cấu lao động của tỉnh để phù hợp với việc nâng tỷ lệ đô thị hóa, vì một phần lao động nông nghiệp sẽ chuyển sang thành lao động lĩnh vực dịch vụ tại đô thị.

Ngoài ra, tôi xin góp một số ý kiến chung như sau:

- Gắn với xây dựng các cánh đồng lớn thì phải tổ chức các hợp tác xã nông nghiệp. Trong lĩnh vực nuôi thủy sản (nuôi tôm) đã đến lúc cần tổ chức các hợp tác xã thì có cần xem xét và đã là nhu cầu phải tổ chức chưa? Cần từng bước cơ khí hóa sản xuất nông nghiệp để chuyển một bộ phận lao động nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ. Cần quan tâm đến sản xuất lớn trong nông nghiệp: trồng lúa, chăn nuôi gia súc, gia cầm.

- Cần tổ chức quản lý tài chính, ngân sách chặt chẽ theo đúng Luật Ngân sách, không để tình trạng chi tiêu vi phạm như đã qua.

- Cần kiểm tra, thanh tra, điều tra những hành vi tham nhũng vặt quyết liệt hơn nữa.

- Công tác tư tưởng chính trị phải thực hiện tốt hơn nữa việc đổi mới trong cách tuyên truyền, giáo dục, truyền đạt chỉ thị, nghị quyết, giáo dục chính sách, pháp luật. Kịp thời phản bác những luận điệu xuyên tạc, ngụy biện, chống lại quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước của các thế lực thù địch, phản động, kể cả trong cán bộ, đảng viên của Đảng…

Xuân Thưởng (lược ghi)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.