Thi đua thực hiện giảm nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau

Thứ Tư, 28/09/2022 | 17:17

Công tác giảm nghèo là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta; là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ xã hội, công bằng xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác giảm nghèo trong thời gian tới, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, khơi dậy và phát huy sự chung sức của các cấp, các ngành, địa phương và đặc biệt là khuyến khích sự chủ động và phát huy nội lực của địa phương, cơ sở, của cộng đồng và từng người dân trong thực hiện chủ trương, chính sách giảm nghèo, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Công ty Điện lực Bạc Liêu tặng nhà tình thương cho hộ khó khăn tại huyện Phước Long. Ảnh: K.P

PHẤN ĐẤU GIẢM HỘ NGHÈO CÒN DƯỚI 1%

Nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong thực hiện chính sách, chương trình giảm nghèo của Đảng và Nhà nước, Bạc Liêu đã tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn dưới 1% (năm 2022 giảm 1,5%, từ năm 2023 đến năm 2025 mỗi năm giảm 1%); hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 1%/năm; tỷ lệ hộ nghèo khu vực thành thị (gồm các phường, thị trấn) giảm còn dưới 1%, hộ nghèo khu vực nông thôn giảm còn dưới 2% (trừ hộ nghèo là đối tượng bảo trợ xã hội); hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho 100% người nghèo mới thoát nghèo, hỗ trợ 100% thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo. Phát triển sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, bảo đảm thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng lên gấp đôi so với mức chuẩn nghèo. Từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với công tác giảm nghèo bền vững; xác định công tác giảm nghèo là một nhiệm vụ quan trọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

THI ĐUA THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ GIẢM NGHÈO

Theo kế hoạch, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cấp tỉnh tập trung vào các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chính sách, đề xuất các giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Thi đua đồng thuận hợp tác, trách nhiệm vì người nghèo và góp phần giảm nghèo. Cán bộ làm công tác giảm nghèo thi đua tận tụy, gương mẫu, trách nhiệm, thi đua đồng hành cùng người nghèo, hướng tới một thế giới không để ai bị bỏ lại phía sau. Huy động các tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh, các doanh nghiệp có những việc làm thiết thực tham gia đóng góp công sức, trí tuệ, của cải vật chất hỗ trợ, giúp đỡ địa phương, cơ sở, cộng đồng và các hộ gia đình giảm nghèo và thoát nghèo. Các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn tăng cường công tác thi đua đề ra nội dung, giải pháp giảm nghèo. Bố trí và huy động đa dạng nguồn lực cho địa phương còn khó khăn nhằm hướng tới giảm dần hộ nghèo, tăng hộ khá, giàu. Gắn thi đua giảm nghèo với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Ấp, khóm, cộng đồng thi đua đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và từng bước làm giàu, hỗ trợ người nghèo phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và cùng nhau vươn lên thoát nghèo. Khuyến khích các doanh nghiệp thi đua giúp đỡ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh; vận động các hộ khá, giàu giúp đỡ hộ nghèo. Các hộ gia đình thi đua chủ động vượt khó vươn lên thoát nghèo và giúp đỡ các cá nhân, hộ gia đình khác phát triển kinh tế và cùng nhau vươn lên thoát nghèo.

KIM KIM

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.