Tập trung phát triển kinh tế, chăm lo đời sống Nhân dân

Thứ Sáu, 11/08/2023 | 17:12

Tập trung phát triển tốt sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống Nhân dân đồng thời với chỉnh trang diện mạo nông thôn, xây dựng quê hương Hồng Dân thật sự trở thành vùng quê đáng sống là quyết tâm chính trị của Đảng bộ, Nhân dân huyện Hồng Dân trong thời gian tới.

Lãnh đạo UBND huyện Hồng Dân kiểm tra tình hình tôm nuôi ở xã Vĩnh Lộc. Ảnh: T.H

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị của huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng thuận, chung tay đưa các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm tăng trưởng.  Nhiều chính sách an sinh xã hội cho người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện kịp thời tiếp tục củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vai trò điều hành của chính quyền các cấp.

Năm 2023 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là nền tảng thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. Trong bối cảnh thời cơ đan xen thách thức, để đưa huyện phát triển nhanh và bền vững, các cấp, các ngành, đặc biệt là người đứng đầu các tổ chức, địa phương, cơ quan, đơn vị huyện đang tập trung cao nhất cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, triển khai đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo các giải pháp phù hợp với tình hình mới. Trước nhất, kiểm tra, rà soát các nhiệm vụ, chỉ tiêu còn lại của năm 2023 để có hướng chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao, và có kế hoạch đẩy nhanh tiến độ các chỉ tiêu đạt thấp. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn.

Để tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cho năm 2023, công việc quan trọng nhất là tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân ở cả hai vùng sinh thái của huyện, bao gồm việc xuống giống vụ lúa đông xuân, xuống giống và bảo vệ trà lúa trên đất tôm, chống xâm nhập mặn, El Nino. Đồng thời, chú trọng thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đánh giá của huyện Hồng Dân, kinh tế - xã hội của huyện từ đầu năm đến nay tiếp tục phát triển, việc thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp đã tạo chuyển biến tích cực trong sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, ưu tiên khai thác các lợi thế của địa phương và đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường, từng bước hình thành và nâng cao hiệu quả liên kết sản xuất. Trên đà thuận lợi, huyện tiếp tục thực hiện chuyển đổi sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững và hiệu quả. Khuyến cáo nông dân sản xuất tuân thủ theo lịch thời vụ để đảm bảo hiệu quả kinh tế cũng như hạn chế rủi ro. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Thực hiện kiểm soát chặt chẽ chất lượng và tạo điều kiện để các thành phần kinh tế tham gia vào chuỗi liên kết sản xuất thủy sản.

Địa phương cũng sẽ tiếp tục quan tâm phát triển toàn diện về lĩnh vực văn hóa, xã hội, hướng tới cải thiện toàn diện đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Tăng cường vận động Quỹ An sinh xã hội, tạo điều kiện để người nghèo được tiếp cận ngày càng thuận lợi hơn với các dịch vụ xã hội cơ bản và thực hiện chính sách dân tộc đối với đồng bào các dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó là tăng cường thực hiện Nghị quyết 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đương nhiệm, Kế hoạch 55 của UBND huyện về xây dựng huyện Hồng Dân sáng - xanh - sạch - đẹp, nâng tầm diện mạo nông thôn để xây dựng nông thôn Hồng Dân trở thành vùng quê đáng sống.

Đ.H

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.