Phát triển đối tượng tham gia BHXH và BHYT: Phát huy hiệu quả từ công tác phối - kết hợp

Thứ Sáu, 05/08/2022 | 16:46

Một trong những nội dung quan trọng được chỉ đạo trong Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) và Nghị quyết 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới đã chỉ rõ việc tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và mỗi người dân.

BHXH tỉnh ký kết hợp tác tuyên truyền và thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT với Liên đoàn Lao động tỉnh.

ĐẨY MẠNH PHỐI - KẾT HỢP

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và hướng dẫn, chỉ đạo của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh đã chủ động, tích cực xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch phối hợp với các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể địa phương về tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT như: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh, Liên đoàn Lao động, Tỉnh đoàn, Liên minh Hợp tác xã, Bưu điện tỉnh, Vietcombank…

Có thể nói, công tác phối hợp với các ngành, các cấp và các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp đã mang lại nhiều kết quả tích cực cho công tác triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Năm 2021, tuy bị ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19, nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực của toàn ngành BHXH và cả hệ thống chính trị nên toàn tỉnh có 37.504 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 94,4%; 629.205 người tham gia BHYT, đạt 81,3% và 14.341 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 91,5% kế hoạch giao…

Đạt được những kết quả đáng phấn khởi trên, phải ghi nhận sự phối - kết hợp tốt giữa các ngành, địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và truyền thông, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Như phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết 21-NQ/TW và Nghị quyết 28-NQ/TW; biên soạn các tài liệu tuyên truyền, tổ chức tuyên truyền qua các hình thức lồng ghép với các hội nghị nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Cùng với đó là phối hợp với các hội, đoàn thể triển khai nhiều mô hình tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên tham gia BHXH, BHYT nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong tổ chức triển khai chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; giới thiệu cán bộ, hội viên tham gia làm đại lý thu, mở rộng hệ thống mạng lưới đại lý thu…

Với sự phối - kết hợp này đã hình thành nên những mô hình và cách làm hay trong việc phát triển đối tượng tham gia BHXH và BHYT. Điển hình như Hội Liên hiệp Phụ nữ với mô hình Tổ tiết kiệm mua và tặng thẻ BHYT cho hội viên, hộ nghèo…

Hội LHPN TP. Bạc Liêu tặng thẻ BHYT cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: T.A

NHẬN THỨC NÂNG CAO

Một trong những kết quả đáng ghi nhận là ngành BHXH đã phối hợp tốt với Sở LĐ-TB&XH tăng cường công tác tham mưu cho các cấp thẩm quyền trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh. Tuyên tuyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN cho đối tượng người lao động, người sử dụng lao động. Phối hợp thanh tra, kiểm tra tình hình chấp hành các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị sử dụng lao động.

Ngoài ra, còn phối hợp tập huấn, triển khai các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN cho đối tượng người lao động và người sử dụng lao động, nhằm nâng cao trách nhiệm chấp hành pháp luật của người dân và doanh nghiệp.

Nhìn chung, ngành BHXH tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của cấp ủy, chính quyền địa phương và của BHXH Việt Nam. Sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể, công tác phối hợp tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhận thức của các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT ngày càng được nâng lên; công tác truyền thông, phát triển đối tượng ngày càng được cải thiện; công tác giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN ngày càng được hoàn thiện, mức độ hài lòng của người thụ hưởng ngày càng tăng…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực cũng còn những tồn tại, hạn chế nhất định. Đó là công tác phát triển đối tượng trên địa bàn tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyện tại một số khu vực chưa thực sự bền vững. Việc phối hợp tuyên truyền đôi lúc mang lại hiệu quả chưa cao, hoạt động truyền thông một số khu vực vẫn còn mang tính hình thức, chưa thực sự thiết thực. Công tác tuyên truyền tại các đơn vị sử dụng lao động có nhiều lao động vẫn còn gặp nhiều khó khăn, do ảnh hưởng bởi hoạt động sản xuất - kinh doanh của các đơn vị, chưa chủ động, sắp xếp để phối hợp thực hiện…

Tất cả những khó khăn, hạn chế này sẽ được ngành BHXH, các ngành, địa phương tập trung giải quyết thông qua tăng cường công tác phối - kết hợp và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong tỉnh.

Để phát huy hiệu quả hoạt động, BHXH tỉnh sẽ tăng cường hơn nữa công tác phối - kết hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp để triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin giữa cơ quan BHXH với các cơ quan, đơn vị theo quy chế, chương trình phối hợp đã ký kết để nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT theo Nghị quyết 28-NQ/TW và Nghị quyết 20-NQ/TW, phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Tiếp tục thực hiện tốt Công văn 1234/BHXH-TST của BHXH Việt Nam về việc ký Quy chế phối hợp; căn cứ Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam với Bộ Công an và yêu cầu tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong thời gian tới.

Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chính sách, chế độ BHXH, BHYT để người dân thấy rõ vai trò, ý nghĩa của chế độ BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội; quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động và các tầng lớp nhân dân.

Mở rộng phạm vi bao phủ BHXH, BHYT đạt theo chỉ tiêu được các cấp thẩm quyền giao; đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT; góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương giai đoạn 2022 - 2025…

TÚ ANH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.