Đẩy mạnh công tác thông tin và truyền thông trong phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế

Thứ Sáu, 13/01/2023 | 17:21

Một trong những kết quả quan trọng góp phần cho thực hiện thành công nhiệm vụ của ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) trong năm 2022 chính là tập trung làm tốt công tác thông tin và truyền thông (TT&TT).

Ký kết tuyên truyền chính sách, pháp luật giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh và Tỉnh đoàn Bạc Liêu. Ảnh: K.T

Đa dạng hóa các hình thức truyền thông

Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của BHXH Việt Nam về công tác TT&TT và thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), trong năm 2022, BHXH tỉnh tích cực lãnh đạo, chỉ đạo và tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng tham gia thực hiện. Đồng thời, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành trong việc phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT.

Đối với các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh Bạc Liêu thì 100% công chức, viên chức, người lao động làm công tác tuyên truyền tại BHXH tỉnh, BHXH các huyện, thị xã đều được đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức BHXH và nghiệp vụ TT&TT thông qua Hội nghị đào tạo trực tuyến tập huấn công tác TT&TT năm 2022 do BHXH Việt Nam tổ chức.

Cùng với đó, BHXH tỉnh Bạc Liêu còn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về BHXH, BHYT và nghiệp vụ TT&TT cho 100% cộng tác viên tuyên truyền, nhân viên các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT do BHXH Việt Nam ủy quyền  trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, lãnh đạo BHXH tỉnh đã chỉ đạo Phòng Truyền thông, BHXH các huyện thường xuyên liên hệ, hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ về BHXH, BHYT và kỹ năng truyền thông với các cộng tác viên tuyên truyền, nhân viên của các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT. Qua đó kịp thời nắm bắt khó khăn, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình hoạt động tuyên truyền, vận động phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại các địa phương và kiến nghị xử lý kịp thời những vướng mắc, phát sinh trong tổ chức thực hiện…

Đặc biệt, để đưa Luật BHXH, Luật BHYT và Nghị quyết 28 đi vào cuộc sống, thực hiện tốt mục tiêu tăng nhanh số người tham gia BHXH, BHYT, BHXH tỉnh đã chủ động phối hợp và ký kết hợp đồng thông tin tuyên truyền với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương nhằm đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân về chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Cụ thể như, phối hợp với Báo Bạc Liêu xây dựng 24 chuyên trang về BHXH, BHYT và BHTN định kỳ hàng tháng trong toàn tỉnh với số lượng phát hành hơn 1.000 tờ/tháng vào thứ Ba, thứ Năm và số báo cuối tuần. Qua đó đã thực hiện được trên 30 tin, bài, phóng sự trên báo in và 20 tin, bài trên Bạc Liêu Online.

Hay hợp đồng với Đài PT-TH Bạc Liêu thực hiện 24 chuyên mục “BHXH, BHYT - Vì sự nghiệp an sinh xã hội” phát sóng định kỳ vào lúc 18 giờ 30 phút trong chương trình Thời sự trên kênh “BTV” vào ngày 1 và 15 hàng tháng. Qua đó, đã nhận được hàng trăm câu hỏi của người dân, người lao động trong và ngoài tỉnh gửi đến để tư vấn về chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Song song đó, BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thị xã cũng ký kết hợp đồng TT&TT với Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố, trạm truyền thanh các xã, phường, thị trấn xây dựng các tin, bài, chuyên mục về BHYT học sinh - sinh viên, BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên các chương trình có khung giờ phát sóng cố định để người dân có thể dễ dàng tiếp cận một cách nhanh nhất. Đến nay, đã có hơn 1.580 lượt phát thanh đến tận các khóm, ấp, khu dân cư, trong đó có hơn 470 lượt phát thanh về BHXH tự nguyện (chiếm tỷ lệ 29,69%), giúp đưa chính sách đến gần hơn với người dân…

Nhiều cách làm hay

Có thể nói, công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh năm qua được đẩy mạnh và không ngừng đổi mới, phù hợp với tình hình thực tế; nội dung tuyên truyền ngày càng đa dạng, khẳng định vai trò, ý nghĩa nhân văn của chính sách BHXH, BHYT. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, các ngành và của cả hệ thống chính trị về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT. Đặc biệt là nhận thức của chủ sử dụng lao động, người lao động và Nhân dân, góp phần định hướng mở rộng người tham gia BHXH, BHYT.

Tuy nhiên, cùng với những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Đó là một bộ phận người dân còn tâm lý trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước và mong được Nhà nước cấp thẻ BHYT, nhất là những người dân sống vùng khó khăn, vùng an toàn khu. Vì vậy, việc tuyên truyền vận động người tham gia BHYT hộ gia đình còn gặp khó. Công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN tuy có tăng, nhưng chậm và thiếu tính bền vững, do tình hình sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn, hoạt động kém hiệu quả, sản xuất - kinh doanh bị đình trệ, thua lỗ kéo dài do ảnh hưởng dịch bệnh COVID- 19. Mặc dù BHXH tỉnh đã tăng cường tuyên truyền các nội dung chính sách BHXH, BHYT để nâng cao nhận thức của người lao động, chủ sử dụng lao động trong việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Tuy nhiên, tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN vẫn còn xảy ra ở một số đơn vị trong tỉnh. Công tác quản lý người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình của nhân viên tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT còn nhiều hạn chế, chưa chủ động, tích cực đôn đốc, nhắc nhở người tham gia khi đến hạn tái tục. Hoạt động truyền thông yêu cầu ngày càng đa dạng, chuyên nghiệp, đổi mới với nhiều hình thức, nhưng viên chức phụ trách công tác truyền thông tại BHXH các huyện còn kiêm nhiệm rất nhiều công việc chuyên môn khác, dẫn đến hoạt động công tác truyền thông chưa đạt được hiệu quả cao…

Song, công tác TT&TT trong năm qua cũng đúc kết được nhiều bài học kinh nghiệm và mô hình hay. Như tập trung làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo công tác thông truyền thông và phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN để cả hệ thống chính trị vào cuộc. Thực hiện biên dịch và thu âm các nội dung tuyên truyền về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình sang tiếng Khmer và tiếng Hoa để phục vụ công tác truyền thông đến đồng bào dân tộc là người Khmer và người Hoa trên hệ thống loa phát thanh ở cơ sở. Xây dựng kế hoạch và phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn, hệ thống tổ chức dịch vụ thu trên địa bàn tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp, hội nghị khách hàng tiềm năng, tuyên truyền nhóm nhỏ về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho người dân; đặc biệt vận động người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số để tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Đẩy mạnh công tác truyền thông bằng nhiều hình thức như: truyền thông qua mạng xã hội, trực quan, các phương thức TT&TT đại chúng…

Tất cả những kinh nghiệm và bài học này sẽ được tiếp tục phát huy trong năm 2023 góp phần hoàn thành chỉ tiêu về phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN và BHXH tự nguyện.

NGUYỄN THÀNH

Đến nay, 100% cán bộ, đảng viên thuộc hệ thống BHXH tỉnh được tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng, lợi ích của 11 nội dung cải cách chính sách BHXH trong Nghị quyết 28-NQ/TW và các luật, nghị quyết mới của Quốc hội cụ thể hóa nội dung cải cách BHXH.

- 60% lực lượng lao động trong độ tuổi được truyền thông chính sách, pháp luật về BHXH, ý nghĩa, tầm quan trọng, lợi ích của 11 nội dung cải cách chính sách BHXH trong Nghị quyết 28-NQ/TW và các quy định mới của Quốc hội, Chính phủ cụ thể hóa nội dung cải cách.

- 40% lực lượng lao động trong độ tuổi được truyền thông chính sách, pháp luật về BHXH tự nguyện, ý nghĩa, tầm quan trọng, lợi ích của việc tham gia BHXH tự nguyện.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.