Cả hệ thống chính trị cùng chung tay chăm lo cho hộ nghèo

Thứ Sáu, 13/01/2023 | 17:26

Thực hiện Nghị quyết 13 của Tỉnh ủy về công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2025, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết này và huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia.

UBND TX. Giá Rai bàn giao nhà tình thương cho hộ nghèo ở xã Tân Phong.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ THƯỜNG XUYÊN

Theo UBND tỉnh, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 13 của Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nội dung của nghị quyết. Từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động, ý thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội đối với công tác giảm nghèo bền vững. Đồng thời động viên, tạo điều kiện cho hộ nghèo phát huy nội lực, ý chí tự lực, tự cường xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Cùng với đó, xác định rõ trách nhiệm của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong thực hiện nhiệm vụ, giải pháp giảm nghèo bền vững đến năm 2025. Yêu cầu việc triển khai, thực hiện Nghị quyết 13 được thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Xác định công tác giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đặc biệt là trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo đó, UBND tỉnh đề ra mục tiêu chung cho giảm nghèo từ nay đến năm 2025 là: Thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, giảm dần khoảng thu nhập giữa khu vực thành thị và nông thôn. Hạn chế thấp nhất tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới; hỗ trợ người nghèo vượt lên mức sống tối thiểu. Quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm, sinh kế và tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, vệ sinh, thông tin và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là các địa phương còn gặp nhiều khó khăn; đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế và an sinh xã hội bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI…

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bạc Liêu ký kết hợp tác với doanh nghiệp xuất khẩu cho lao động nghèo vay vốn đi lao động nước ngoài. Ảnh: T.A

TÍCH CỰC THỰC HIỆN

Thực hiện chỉ đạo này, năm qua các ngành, địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt Nghị quyết 13 và kế hoạch của UBND tỉnh. Điển hình như TX. Giá Rai, đầu năm 2022 có 1.955 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 5,58% so với tổng số hộ dân) và 3.174 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 9,06% so với tổng số hộ dân) cùng 3.369 hộ có mức sống trung bình (chiếm tỷ lệ 9,62% so với tổng số hộ dân).

Để giải quyết tốt bài toán giảm nghèo và gắn với thực hiện các tiêu chí về thu nhập, UBND TX. Giá Rai đã triển khai Kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã năm 2022 gắn với nhiều giải pháp. Theo đó, phấn đấu đến cuối năm giảm 420 hộ nghèo, nhằm để tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 4,39%. Trong năm 2022, với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND thị xã và tranh thủ huy động nhiều nguồn lực từ các sở, ngành tỉnh và cơ quan, ban, ngành thị xã đã tiếp cận và hỗ trợ hộ nghèo với tổng số tiền trên 1,66 tỷ đồng. Cùng với đó là tăng cường thăm hỏi, động viên và giúp hộ nghèo giải quyết tốt bài toán sinh kế, lao động và việc làm. Nhờ vậy, đến cuối năm 2022 toàn thị xã giảm 721 hộ nghèo (tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,51%), vượt chỉ tiêu trên giao. Đặc biệt, năm 2022, UBND TX. Giá Rai đã vận động và phối hợp với UBND các xã, phường triển khai xây dựng 17 căn nhà tình thương cho hộ nghèo, cận nghèo với số tiền 660 triệu dồng.

Bên cạnh đó, các ngành thị xã và UBND các xã, phường vận động xây dựng 42 căn với trị giá mỗi căn từ 30 - 40 triệu đồng cho những hộ gặp khó khăn về nhà ở; triển khai kế hoạch hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn về nhà ở với số lượng xây dựng mới 28 căn (mỗi căn 40 triệu đồng),  tổng kinh phí 1,12 tỷ đồng. Qua đó, giúp nhiều hộ nghèo và cận nghèo đón năm mới trong những căn nhà khang trang.

Hay ngành Thuế Bạc Liêu, năm qua đã tích cực tham gia làm tốt công tác giảm nghèo như: giúp đỡ vốn, phương tiện để hộ nghèo có điều kiện phát triển kinh tế; tặng hạt gạo nghĩa tình và các suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo vui Xuân đón Tết... Còn Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bạc Liêu, năm 2022 cũng đã triển khai các chương trình tài trợ hơn 2 tỷ đồng cho hộ nghèo như: tặng quà Tết; xây dựng nhà tình nghĩa; tặng sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế…

Từ những địa phương và đơn vị điển hình trên cho thấy, cả hệ thống chính trị đã và đang cùng chung tay chăm lo cho hộ nghèo và mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2025 là chắc chắn trở thành hiện thực.

VĂN CƯỜNG

* Phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 1%

Để thực hiện tốt Nghị quyết 13, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp đối với công tác giảm nghèo bền vững.

Đồng thời, tiếp tục quán triệt các mục tiêu, quan điểm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và xây dựng mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tạo động lực cho công tác giảm nghèo.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và đề cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, đặc biệt là hệ thống chính trị ở cơ sở đối với công tác giảm nghèo, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác giảm nghèo.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phân công, phân cấp, xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác giảm nghèo. Vân động các mạnh thường quân phát huy tinh thần tương thân tương ái, trực tiếp tham gia giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo, phong trào “Thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no”, “Giảm nghèo theo địa chỉ”.

Phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo bình quân toàn tỉnh giảm còn dưới 1%. Trong đó, khu vực nông thôn có tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 2%; khu vực thành thị (gồm các phường, thị trấn) giảm còn dưới 1% hộ nghèo (trừ hộ nghèo có đối tượng bảo trợ xã hội); tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số mỗi năm giảm 1%; không có hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng.

Phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ cận nghèo bình quân toàn tỉnh giảm còn dưới 2%.

Đảm bảo nguồn vốn cho vay 100% hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có đủ điều kiện, có nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất - kinh doanh.

Phấn đấu 100% người nghèo trong độ tuổi, đủ năng lực lao động có nhu cầu học nghề được hỗ trợ đào tạo nghề, tập huấn, định hướng nghề nghiệp và được giới thiệu việc làm để có thu nhập ổn định.

Tập trung thực hiện nâng cao các chỉ số thiếu hụt cơ bản ở mức cao của hộ nghèo và cận nghèo.

 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.