BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Trường Chính trị Châu Văn Đặng: Vận dụng nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư vào giảng dạy Trung cấp lý luận chính trị

Thứ Hai, 08/01/2024 | 15:36

Hội thảo khoa học Vận dụng nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (gọi tắt là tác phẩm của Tổng Bí thư) vào giảng dạy Trung cấp lý luận chính trị vừa được Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu tổ chức. Qua đó, giúp giảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm tính Đảng, tính chính trị, bảo đảm sự cập nhật thực tiễn, tăng tính hấp dẫn và lôi cuốn hơn nữa trong mỗi bài giảng của mình.

Quang cảnh Hội thảo Vận dụng nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào giảng dạy Trung cấp lý luận chính trị. Ảnh: N.Q

“XÂY DỰNG XÃ HỘI VÌ CON NGƯỜI”

Theo người chủ trì hội thảo, để dạy tốt phần học A.V và A.VI (môn CNXH khoa học), đòi hỏi giảng viên phải nghiên cứu kỹ, hiểu sâu hơn những vấn đề CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam trong tác phẩm của Tổng Bí thư để vận dụng, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm tính Đảng, tính chính trị, bảo đảm sự cập nhật thực tiễn, tăng tính hấp dẫn và lôi cuốn hơn nữa trong mỗi bài giảng của mình.

Có 8 tham luận trình bày trực tiếp tại Hội thảo, tập trung làm rõ những nội dung về mô hình CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu, quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam và vận dụng nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh hiện nay.

Theo Thạc sĩ Võ Minh Khang - Trưởng Khoa Lý luận cơ sở, có thể vận dụng tác phẩm của Tổng Bí thư vào giảng nội dung triết học Mác - Lênin với việc nhận thức chủ nghĩa tư bản và triết học Mác - Lênin với việc nhận thức CNXH. Đối với nội dung thứ nhất, tác phẩm của Tổng Bí thư chỉ ra rằng, “chủ nghĩa tư bản chưa bao giờ mang tính toàn cầu như ngày nay và cũng đã đạt được nhiều thành tựu to lớn(…). Nhiều nước tư bản phát triển, trên cơ sở các điều kiện kinh tế cao và do kết quả đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, đã có những biện pháp điều chỉnh, hình thành được không ít các chế độ phúc lợi xã hội tiến bộ hơn so với trước”. Còn với nội dung thứ hai, tác phẩm của Tổng Bí thư viết: “Chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thật sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người. Chúng ta cần sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, chứ không phải gia tăng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội”.

ĐỊNH HƯỚNG CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

Tại hội thảo, đồng chí Đặng Văn Mỹ (Khoa Lý luận cơ sở) đưa ra nhận định: “Tác phẩm của Tổng Bí thư đã chỉ ra cơ sở lý luận và thực tiễn quý giá để giảng viên có thể khai thác, nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy CNXH khoa học, thể hiện ở 5 nội dung chủ yếu”. Tác phẩm của Tổng Bí thư đã cung cấp những nhận thức khoa học và đúng đắn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Đồng thời, phân tích, định hướng công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng CNXH ở Việt Nam hiện nay đang phải đối diện với những thách thức không hề nhỏ, những khó khăn, phức tạp mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Vũ - Phó trưởng Khoa Nhà nước pháp luật thì, vận dụng tác phẩm của Tổng Bí thư vào giảng dạy bài 18 “Một số quy luật, phạm trù cơ bản của CNXH khoa học” ở 5 nội dung. Đó là: khái quát về CNXH khoa học; sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân; chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân; liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức và chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa. Kết thúc bài tham luận, đồng chí Vũ khẳng định, vận dụng tác phẩm của Tổng Bí thư vào giảng dạy bài 18 là định hướng cho những cán bộ, đảng viên phát huy trí tuệ, năng lực của bản thân một cách có hiệu quả trong mọi lĩnh vực công tác, quyết tâm thực hiện thắng lợi con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn: xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên CNXH.

NGUYỄN QUỐC

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.