BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư

Thứ Hai, 11/03/2024 | 16:44

Ngày 8/3/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có công văn về việc tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2024).

Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: T.L

Nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết quan trọng với nhan đề: “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”. Bài viết đã khái quát những truyền thống vẻ vang của Đảng 94 năm qua trong lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, phát triển đất nước thời kỳ đổi mới. Từ đó, góp phần bồi đắp niềm tự hào, tự tin cho mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân vững bước dưới lá cờ vẻ vang của Đảng.

Bồi đắp niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng

Theo TS. Lê Thị Chiên - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, mặc dù đã có nhiều công trình, bài viết tái hiện những trang sử hào hùng của dân tộc từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời nhưng những nhận định, đánh giá có tính khái quát của đồng chí Tổng Bí thư trong bài viết đã bồi đắp thêm cho mỗi chúng ta niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng từ khi ra đời cho đến nay. Niềm tự hào đó chính là hành trang để mỗi cán bộ, đảng viên tận dụng những thời cơ, vượt qua những thách thức, tiếp tục vững bước dưới lá cờ vẻ vang của Đảng. Nhìn về chặng đường phía trước, bài viết chỉ ra những khó khăn, thách thức từ bối cảnh quốc tế, khu vực và trong nước. Từ đó, đã đặt ra yêu cầu: “Chúng ta tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn, quá say sưa với những kết quả, thành tích đã đạt được, và cũng không quá bi quan, dao động trước những khó khăn, thách thức; mà trái lại, cần phải hết sức bình tĩnh, sáng suốt, phát huy thật tốt những kết quả, bài học kinh nghiệm đã có, khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, để tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ mọi thời cơ, thuận lợi; vượt qua mọi khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho nhiệm kỳ khóa XIII và đến năm 2030”. Đây vừa là việc giao nhiệm vụ của người đứng đầu Đảng ta, đồng thời vừa là lời cổ vũ, động viên khích lệ với mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nêu cao tinh thần tự tin, thận trọng, trách nhiệm để thực hiện tốt những mục tiêu mà Đảng ta đã đặt ra trong chiến lược phát triển đất nước qua các giai đoạn.

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục thông điệp bài viết

Để thực hiện tốt đợt sinh hoạt chính trị theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục thông điệp bài viết của Tổng Bí thư. Việc sinh hoạt chính trị, tư tưởng cần phải tổ chức thường xuyên, sâu rộng tới chi bộ với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả gắn với các nhiệm vụ chính trị, công tác lịch sử Đảng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các sự kiện chính trị của đất nước, của địa phương. Bảo đảm truyền tải đầy đủ, sâu sắc nội dung bài viết, chân thực, có sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức nghiêm túc đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 20 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các nghị quyết, kết luận của Trung ương, các văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác lịch sử Đảng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Chỉ đạo đưa nội dung bài viết vào chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị, lịch sử Đảng ở trung tâm chính trị cấp huyện. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng các hình thức thích hợp, nhất là sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại, mạng xã hội để tuyên truyền sâu rộng về nội dung bài viết, chú trọng nền tảng mạng xã hội.

Chỉ đạo đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống cách mạng, đấu tranh phản bác có hiệu quả với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công Trường Chính trị Châu Văn Đặng tổ chức nghiên cứu những vấn đề cốt lõi trong bài viết của Tổng Bí thư; những nội dung liên quan về lịch sử Đảng, lý luận đường lối cách mạng Việt Nam, nhất là lý luận đường lối đổi mới toàn diện đất nước, phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua nội dung bài viết. Cập nhật nội dung bài viết vào chương trình giáo dục lịch sử Đảng; chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị ở nhà trường.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền sâu rộng về nội dung bài viết; chú trọng tuyên truyền trên các ứng dụng nền tảng mạng xã hội; theo dõi, kiểm tra và xử lý các vi phạm trong đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị chức năng tổ chức hoạt động sáng tác, biểu diễn, triển lãm văn hóa, nghệ thuật về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng ta nói chung, Đảng bộ Bạc Liêu nói riêng.

Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức các diễn đàn, hội thảo, tọa đàm, cuộc thi... để tuyên truyền, giáo dục sâu rộng nội dung bài viết của Tổng Bí thư, về lịch sử Đảng, lịch sử Đảng bộ và truyền thống cách mạng của địa phương, nhằm không ngừng bồi đắp niềm tin, lý tưởng, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, hội viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông hiện đại, các ứng dụng nền tảng mạng xã hội.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan báo chí của tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, chương trình tuyên truyền bằng nhiều hình thức, như: mở chuyên trang, chuyên mục nghiên cứu, diễn đàn về nội dung, giá trị, ý nghĩa lý luận và thực tiễn bài viết của Tổng Bí thư; tổ chức phát sóng các phim tài liệu về lịch sử Đảng, thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, nhất là những thành tựu nổi bật qua gần 40 năm đổi mới toàn diện đất nước.

THANH LÂM

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.