BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

THÔNG BÁO Về việc phát động “Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Bạc Liêu - năm 2023”

Thứ Ba, 13/06/2023 | 15:11

Thực hiện Kế hoạch số 63 - KH/BCĐ, ngày 27/4/2023 của Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Bạc Liêu - năm 2023 (gọi tắt là Cuộc thi), Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo một số nội dung trọng tâm như sau:

1. Đối tượng dự thi: Tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong và ngoài tỉnh.

2. Chủ đề và nội dung Cuộc thi: Nội dung tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay.

3. Hình thức dự thi: Tác phẩm dự thi là tác phẩm chính luận bằng tiếng Việt, thuộc một trong các loại hình: Tạp chí (in hoặc điện tử), Báo (in hoặc điện tử), phát thanh/truyền hình/video clip.

4. Số lượng tác phẩm dự thi:

Các tác phẩm dạng viết, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 02 tác phẩm dự thi gồm: 01 bài viết chính luận loại hình Tạp chí (Tạp chí in hoặc Tạp chí điện tử) và 01 bài viết chính luận loại hình Báo (Báo in hoặc Báo điện tử).

Các tác phẩm dạng âm thanh, hình ảnh, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 03 tác phẩm dự thi gồm: 01 tác phẩm loại hình báo nói (Phát thanh); 01 tác phẩm loại hình báo hình (Truyền hình) và 01 tác phẩm dưới dạng video clip.

Tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa từng được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động Cuộc thi. Các tác phẩm dạng viết phải bảo đảm tỷ lệ không trùng lặp theo quy định (không trùng lặp quá 20% đối với thể loại Báo so với các công trình đã công bố của chính tác giả/nhóm tác giả hoặc của tác giả/nhóm tác giả khác).

5. Thời gian và địa điểm gửi tác phẩm dự thi

Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi bắt đầu từ khi phát động Cuộc thi cho đến hết ngày 15/7/2023 (tính theo dấu bưu điện).

Lưu ý: Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi, định hướng chủ đề được Ban Tổ Cuộc thi gửi đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và đăng tải trên Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (https://tuyengiao.baclieu.gov.vn).

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.