BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Tăng cường sức mạnh cho tổ chức cơ sở Đảng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ Hai, 20/11/2023 | 16:59

Cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay là rất khó khăn, phức tạp, đòi hỏi mỗi tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) phải kiên quyết, kiên trì, quyết liệt với nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên và không khoan nhượng trước thế lực thù địch.

Từ thực tiễn ở địa phương

Khi hệ thống lại những quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian qua trên đất nước ta nói chung, tỉnh Bạc Liêu nói riêng, có không ít là của những cán bộ, đảng viên được đào tạo cơ bản, kinh qua quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực mà mình phụ trách được cấp trên quy hoạch, bồi dưỡng để kế thừa. Thế nhưng chỉ vì bốc đồng quan điểm trong nội bộ đã tạo ra nhiều hệ lụy xấu mà không ai có thể lường trước được.

Đầu tiên là nói xấu TCCSĐ, nơi nuôi dưỡng, đào tạo mình “nên vóc, nên hình” trong suốt quá trình công tác - ra bên ngoài, rồi từ bên ngoài tiếp tục lan nhanh trong mọi giai tầng xã hội, ngay lập tức  hình thành “cái sảy nảy cái ung”. Tiếp theo đó, họ nhắm đến người đứng đầu tổ chức, đơn vị bằng cách chê bai quá trình quản lý điều hành (tất nhiên có cái tốt, cái chưa tốt), họ chọn cái chưa tốt để làm tâm điểm cho ý đồ “đen tối” của mình. Cũng bằng phương thức tuyên truyền miệng thông qua nhóm “cà phê mỗi ngày”, vụ việc tiếp tục lan nhanh ra trên diện rộng. Nếu nhìn một cách thấu đáo thì nhóm này nguy hiểm gấp nhiều lần so với nhóm đối tượng “bốc đồng” bởi họ gồm nhiều thành phần khác nhau, trong đó có cả những người thuộc diện “tư tưởng không vững vàng”, thành phần bất mãn, thành phần thoái hóa, biến chất. Nguy hiểm hơn khi họ “tung chiêu” lên các trang mạng xã hội thì ngay lập tức vụ việc tạo thành luận điểm để kẻ xấu và các thế lực thù địch công kích.

Minh họa: Internet

Nâng cao năng lực TCCSĐ

TCCSĐ là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị, cầu nối giữa Đảng với Nhân dân, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở. Dân tin Đảng, theo Đảng cũng chính là nhờ ở vai trò rất quan trọng trực tiếp của TCCSĐ, của cán bộ, đảng viên tại cơ sở. Chính vì vậy TCCSĐ phải được nâng cao năng lực lãnh đạo hơn nữa đối với nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, lâu dài. Phải xem TCCSĐ vừa là “hạt nhân” vừa là “mắt xích” trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng hiện nay.

Từ sau khi thực hiện chính sách mở cửa đến nay, Đảng ta đã ra sức xây dựng và kiện toàn TCCSĐ cho phù hợp với giai đoạn cách mạng mới và đạt nhiều kết quả quan trọng. Hầu hết các TCCSĐ nhận thức đúng, thực hiện tốt hơn các hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở; quán triệt  sâu sắc quan điểm “lãnh đạo kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”. Lòng tin của Nhân dân đối với các TCCSĐ, từng đảng viên cũng được nâng lên theo chiều hướng tích cực. Tuy nhiên, nhìn một cách tổng quan để đánh giá về thực trạng các TCCSĐ trên cả nước nói chung hay trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu nói riêng, về năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của nhiều TCCSĐ vẫn còn yếu, chưa đủ sức giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh từ cơ sở. Đây cũng là kẽ hở để các thế lực thù địch lợi dụng để chen chân vào nói xấu, gây kích động để tạo ra điểm nóng. Khi nhận diện được các thế lực thù địch và biết các thế lực thù địch từ đâu đến, điểm xuất phát của chúng bắt nguồn từ đâu, trong các TCCSĐ cần chấn chỉnh những yếu kém gì để đủ sức chiến đấu với kẻ thù trong tình hình mới hiện nay thì chúng ta mới vào hang “bắt cọp” được.

Để tăng cường sức chiến đấu cho TCCSĐ trong “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”, người đứng đầu TCCSĐ phải thực hiện tốt tinh thần “7 dám” mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề cập, đó là: “Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, và dám hành động vì lợi ích chung”. Đối với người đứng đầu TCCSĐ, hằng năm cấp trên cần tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đảng viên, nếu không còn đủ uy tín và năng lực lãnh đạo thì phải có sự thay đổi ngay.

Xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh

Trước yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, các cấp ủy đảng phải quan tâm chuẩn bị đội ngũ cán bộ nòng cốt kế cận, đồng thời bổ sung một số cơ chế chính sách đặc thù tạo động lực hoạt động cho lực lượng cán bộ nòng cốt. Tăng cường hơn nữa việc kết nạp đảng viên mới có bản lĩnh chính trị, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, có lý tưởng và hoài bảo phụng sự sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời xây dựng cho bằng được TCCSĐ trong sạch, vững mạnh.

Mỗi TCCSĐ tăng cường sự lãnh đạo đối với cán bộ, đảng viên, không để họ “nhúng chàm” với bất kỳ dưới dạng hình thức nào. Nếu cán bộ, đảng viên vi phạm thì xử lý nghiêm, tránh kiểu “giơ cao đánh khẽ”. Đối với người đứng đầu TCCSĐ, khi sai phạm thì phải xử lý nghiêm để làm gương cho cấp dưới, tránh tình trạng bao che, kể công rồi làm nhẹ đi những sai phạm, khuyết điểm, làm mất niềm tin của cấp dưới và của quần chúng nhân dân.

Đất nước ta có được vị thế và cơ đồ như ngày hôm nay không phải ngẫu nhiên mà có được. Trải qua hai cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ, dân tộc Việt Nam phải đổi lấy bằng máu, bằng sinh mạng con người với bao thế hệ mới giành lấy độc lập, tự do. Những giá trị này phải trân quý và không một lý do gì chúng ta lại tiếp tay với thành phần cơ hội chính trị, những phần tử cực đoan trong, ngoài nước ngày đêm ra sức chống phá nói xấu Đảng, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam. Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã dạy: “Các vua Hùng có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”, đó cũng là lời thiêng liêng sông núi, lời hiệu triệu của vị lãnh tụ thiên tài dân tộc Việt Nam đã gởi gắm cho gần 100 triệu dân hôm nay và ngàn đời sau.

Việt Sử

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.