BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Phụ nữ chung tay bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ Sáu, 08/09/2023 | 17:47

Trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, phụ nữ đóng vai trò là người truyền thông, đưa những thông tin chính thống đến các thành viên trong gia đình, cộng đồng, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần ổn định xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Hội LHPN tỉnh tập huấn kỹ năng viết tin, bài và bảo mật thông tin trên không gian mạng cho cán hội Hội. Ảnh: T.M

Cầu nối đưa chính sách của Đảng đến với các tầng lớp phụ nữ

Tính đến tháng 6/2023, toàn tỉnh có 120.733 hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt tại 571 chi hội, trong đó có 8.586/27.689 đảng viên nữ, có 161/512 chi hội trưởng là đảng viên và 42.702 hội viên nòng cốt. Đây thật sự là một nguồn lực quan trọng cho sự phát triển chung của Hội, mỗi cá nhân cũng chính là một “thành trì” vững chắc góp phần chuyển tải các chủ trương, chính sách của Đảng cũng như góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đến với hội viên và quần chúng nhân dân.

Đặc biệt, trong cộng đồng dân tộc Khmer, do nhận thức trong cuộc sống cũng như việc tiếp thu, phân biệt tin xấu, độc hại trên các nền tảng mạng xã hội của nhiều người còn hạn chế nên rất dễ bị các đối tượng, lực lượng thù địch lôi kéo, dụ dỗ, kích động. Song, ghi nhận thực tế, thời gian qua, tình hình an ninh chính trị địa bàn có đông đồng bào Khmer sinh sống như: xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi), xã Vĩnh Trạch Đông, Vĩnh Trạch, phường Nhà Mát, (TP. Bạc Liêu), xã Long Điền (huyện Đông Hải)… luôn ổn định, người dân hăng say lao động, sản xuất. Mọi người sống và làm việc đúng theo quy định pháp luật, không xảy ra tình trạng kích động, bạo loạn, tính đoàn kết dân tộc luôn được tăng cường và phát huy. Có được thành quả đó, có sự góp sức không nhỏ của lực lượng đảng viên là phụ nữ Khmer ở cơ sở.

Một trong những điển hình đó là bà Lâm Thị Dol - Chi hội trưởng Phụ nữ, người có uy tín của ấp Công Điền (xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu). Hơn 20 năm làm Chi hội trưởng, với uy tín và tài dân vận khéo, bà Dol nỗ lực hết mình chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ và người dân sở tại, xây dựng được niềm tin vững chắc của Nhân dân đối với Đảng, với chính quyền địa phương. 

Không nề hà cực nhọc, bà thường xuyên xoắn quần dãi nắng dầm mưa đến từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền, vận động Nhân dân xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xóa bỏ các hủ tục, tiếp thu những điều tiến bộ trong văn hóa các dân tộc; vận động người dân sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật; không nghe lời xúi giục, kích động của các phần tử xấu và không tin theo những thông tin không chính thống trên các trang mạng xã hội...

Với sự xông xáo, gần gũi, nhiệt tình và gương mẫu bà đã giúp nhận thức của các hội viên, phụ nữ lẫn người dân trong ấp ngày càng được khơi thông, nhận thức được nâng cao, mọi người sống đoàn kết, chăm chỉ lao động và hăng hái tham gia mọi phong trào địa phương phát động, chung sức xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới có trách nhiệm với xã hội, đất nước

Để tổ chức Hội Phụ nữ thật sự có đủ năng lực, bản lĩnh, có ý thức và trình độ lý luận, trình độ chuyên môn cao để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thù địch, đòi hỏi đầu tiên và tiên quyết phải có một đội ngũ cán bộ năng động trong thời kỳ mới; tăng cường xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Để thực hiện điều đó, nhiều giải pháp quan trọng được Hội LHPN tỉnh triển khai, thực hiện nhằm phát hiện, tìm ra những nhân tố tích cực để tiếp tục rèn luyện, tạo điều kiện để chung tay góp sức bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng.

Theo đó, Hội tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI về “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết 35 về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XII; các chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Cùng với đó là đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước trong hội viên và Nhân dân, tích cực tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố quốc phòng - an ninh. Ngoài ra, Hội còn phối hợp mở các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội và lý luận chính trị cho cán bộ Hội ở cơ sở; tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội phụ nữ cấp tỉnh. Cuộc thi đã có sự lan tỏa rộng rãi, không chỉ trong các tầng lớp phụ nữ mà có cả nam giới tham gia dự thi và đạt giải. Qua các hoạt động giáo dục, tuyên truyền, thông tin của các cấp Hội, tư tưởng cán bộ, hội viên phụ nữ ổn định, tin tưởng, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần tích cực cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của tỉnh nhà.

Đặc biệt, trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh, đội ngũ cán bộ Hội cấp cơ sở đã trở thành tuyên truyền viên, “pháo đài” vững chắc khi đến từng nhà tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, nghị quyết của Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh. Cán bộ Hội đã đến từng nhà dân để vận động, tuyên truyền, giúp Nhân dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh. Khi có những thông tin sai trái, có nội dung xuyên tạc công tác phòng, chống dịch bệnh của Đảng, Chính phủ và địa phương, đội ngũ cán bộ Hội cấp cơ sở đã tích cực giải thích, định hướng, tuyên truyền cho Nhân dân biết phân biệt tin tốt - xấu, thật - giả để không lan truyền, hoang mang trước những những thông tin sai sự thật. Nhờ có sự định hướng của cán bộ Hội cấp cơ sở, ở nhiều nơi, Nhân dân đã tích cực cùng cấp ủy, chính quyền tham gia phòng, chống dịch bệnh, đồng thời tự nguyện quyên góp công sức, tài sản để hỗ trợ Nhà nước và người dân.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả cho hội viên phụ nữ tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái và thù địch trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh cho biết sẽ tiếp tục tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt là về các kỹ năng liên quan đến công nghệ thông tin, quản lý và xử lý thông tin, giúp cho việc tuyên truyền, giáo dục được hiệu quả hơn. Thường xuyên cung cấp bài viết, tài liệu chính thống và thông tin mang tính định hướng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân qua kênh báo cáo viên, tuyên truyền miệng, báo chí, truyền thông, sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng. Cùng đó, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ tham gia vào các hoạt động liên quan đến việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái và thù địch, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tú Quyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.