Xuân Canh Tý 2020

Công tác tư tưởng:​ Đóng góp tích cực và đồng hành với công cuộc phát triển của tỉnh

Thứ Sáu, 31/01/2020 | 08:33

Trong mỗi giai đoạn cách mạng của Ðảng, công tác tư tưởng luôn đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Ðể làm tốt vai trò, nhiệm vụ được giao, năm 2019 ngành Tuyên giáo đã phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, đồng hành cùng quá trình xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của từng tổ chức Ðảng.

Đồng chí Tạ Trung Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Trường Chính trị Châu Văn Đặng trao giấy khen cho các thí sinh đoạt giải tại Hội thi báo cáo viên giỏi tỉnh Bạc Liêu năm 2019. Ảnh: B.T.G

Tuyên truyền bám sát cuộc sống

Qua 89 năm xây dựng và trưởng thành, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh đã đạt được những thành tựu to lớn, góp phần quan trọng vào việc củng cố sự thống nhất tư tưởng, chính trị và tổ chức trong toàn Đảng bộ; bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội. Từ đó, khơi dậy tinh thần sáng tạo, đoàn kết của các dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp, đưa tỉnh Bạc Liêu cùng cả nước vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, giành được những thành tựu to lớn và khá toàn diện.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và cấp ủy đảng về hoạt động tuyên giáo; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, năm 2019, ngành Tuyên giáo tỉnh đã chủ động hơn, kịp thời nắm bắt và dự báo tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội; nhận diện những tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc trên Internet, mạng xã hội, nhất là những thông tin mà các thế lực thù địch xúi giục, kích động và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đồng thời chủ động tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy định hướng dư luận xã hội, đưa ra chủ trương, giải pháp đấu tranh.

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy “nghị quyết, chủ trương đến đâu, triển khai thực hiện ngay đến đó”, hệ thống Ban Tuyên giáo cấp ủy trong tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy đến với đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, thực hiện kết nối đường truyền các hội nghị trực tuyến do Trung ương tổ chức nhằm mở rộng đối tượng và tăng số lượng cán bộ, đảng viên tham dự; nội dung kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết được xây dựng sát với tình hình thực tế ngành, địa phương.

Ngành Tuyên giáo đã bám sát cuộc sống, bám sát địa bàn để chỉ đạo hệ thống tuyên truyền từ tỉnh đến cơ sở, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội tập trung tuyên truyền, định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội. Các cơ quan thông tin đại chúng đã thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền đáp ứng nhu cầu nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Ngoài việc cung cấp, triển khai đầy đủ các tài liệu tuyên truyền cho báo chí theo quy định, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã duy trì, tổ chức khá tốt họp giao ban báo chí định kỳ 1 tháng/lần. Nội dung các cuộc họp giao ban tiếp tục được đổi mới, tăng tính tương tác, đối thoại, mời lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương cung cấp thông tin về những vấn đề quan trọng, việc phức tạp, nhạy cảm; kịp thời chỉ đạo để rút kinh nghiệm, khắc phục sai sót trong hoạt động báo chí và báo cáo kết quả với Thường trực Tỉnh ủy.

Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thường xuyên tham mưu cho cấp ủy định hướng, kịp thời ban hành nhiều kế hoạch, hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân để thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra.

Lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan truyền thông dự buổi khai mạc chấm giải ảnh báo chí Bạc Liêu - Cà Mau 2019. Ảnh: H.T

Chủ động, kịp thời, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả

Năm 2019 đi qua để lại nhiều thuận lợi cơ bản, đồng thời lại đặt ra nhiều thách thức, khó khăn và phức tạp trong tình hình mới. Thế giới tiếp tục có những biến đổi nhanh chóng và khó lường, thường xuyên tác động đến đời sống chính trị, tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong nước, sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế càng đi vào chiều sâu thì càng đặt ra nhiều vấn đề mới, tác động đa chiều đến toàn bộ các lĩnh vực của đời sống xã hội. Âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, đặc biệt là các phần tử phản động, bất mãn, cơ hội chính trị luôn tìm cách chống phá Đảng, Nhà nước ta và diễn ra ngày càng tinh vi, xảo quyệt hơn.

Trước tình hình đó, công tác tuyên giáo của tỉnh quyết tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Vai trò tham mưu của Ban Tuyên giáo các cấp được phát huy mạnh mẽ với phương châm “Chủ động, kịp thời, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả”. Để được như vậy, công tác tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước cần đi vào chiều sâu, sát hợp hơn nữa với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ tuyên giáo đảm bảo yêu cầu giải quyết kịp thời các vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra.

Tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ bằng hành động thiết thực, cụ thể. Kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân; cảnh giác và đấu tranh với âm mưu “diễn biến hòa bình”, các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, nhất là tăng cường đấu tranh trên không gian mạng. Chỉ đạo và kịp thời cung cấp, định hướng thông tin trên báo chí, chú trọng những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm về an ninh tư tưởng - văn hóa. Tăng cường công tác nắm bắt, phản ánh và định hướng dư luận xã hội, coi đây là một kênh thông tin quan trọng phục vụ sự lãnh đạo, quản lý điều hành sát hợp của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp. Kịp thời tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững mặt trận an ninh tư tưởng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh...

Với đội ngũ ngày càng được nâng lên về chất lượng và số lượng, những người làm công tác tuyên giáo tự hào là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng đưa ngành Tuyên giáo tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, là cánh tay đắc lực tham mưu giúp cấp ủy trong công tác chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tạo thời cơ mới và sức mạnh to lớn để góp phần vào công cuộc phát triển tỉnh Bạc Liêu ngày càng giàu đẹp.

Lê Văn Sum

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.