Xuân Bính Thân 2016

BỘ CHQS TỈNH: Hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương

Thứ Năm, 28/01/2016 | 14:28

Đại tá Phạm Ngọc Thành

Chủ nhiệm Chính trị - Bộ CHQS tỉnhĐể hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, năm 2015, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, tuyển quân, hành quân dã ngoại làm công tác vận động quần chúng, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Quân đội, Quân khu và tỉnh. Đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng và các đợt thi đua đột kích nhằm làm chuyển biến đơn vị và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ được giao.

* Hành quân về nguồn làm công tác xã hội.

* Huấn luyện nữ dân quân tự vệ. Ảnh: Thanh Toàn, Khánh Văn

Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban ngành thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng, củng cố quốc phòng - an ninh, chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc Bộ CHQS tỉnh tham gia thẩm định các quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện, thành phố, của từng ngành, từng lĩnh vực theo quy định của pháp luật; bảo đảm phát triển hài hòa giữa kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh trong khu vực phòng thủ. Xây dựng Đề án quy hoạch khu vực phòng thủ giai đoạn 2010 - 2015 định hướng đến năm 2020; Đề án đảm bảo quốc phòng giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Đồng thời xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống văn kiện tác chiến từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn và thường xuyên bổ sung phù hợp với thực tiễn. Chủ động phối hợp với đơn vị Công an và Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Nghị định 77, 74 chặt chẽ, hiệu quả. Qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xử lý kịp thời mọi tình huống xảy ra trên địa bàn.

Năm 2015, Bộ CHQS tỉnh tập trung thực hiện “ba đột phá”. Theo đó, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh chú trọng đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; xây dựng tổ chức quần chúng tiêu biểu xuất sắc. Song song đó, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và Đảng bộ Quân sự tỉnh tiến hành Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 đảm bảo đúng trình tự thủ tục, nguyên tắc và đạt mục đích, yêu cầu đề ra; xây dựng chương trình làm việc toàn khóa, quy chế lãnh đạo, quy chế làm việc của các tổ chức cơ sở Đảng và Đảng ủy Quân sự tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Theo đó, các đảng bộ đã đăng ký nhiều công trình, phần việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với nội dung xứng danh bộ đội Cụ Hồ mang lại hiệu quả cao.

Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng cao. Nội dung chương trình huấn luyện thường xuyên được đổi mới, với phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc” và yêu cầu “nhanh, mạnh, chính xác”; chú trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát thực tiễn, sát đối tượng tác chiến, phù hợp với vũ khí trang bị và địa hình.

Năm 2015, qua kiểm tra, lực lượng thường trực đạt 99,14% quân số; lực lượng dân quân tự vệ đạt 82,2% (tăng 2,6% so với năm 2014); lực lượng dự bị động viên đạt 81,04% (tăng 3,3% so với năm 2014). Cùng với công tác huấn luyện, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo Trung đoàn 894 diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 2 cấp trên bản đồ và thực địa; tiếp nhận 1 tiểu đoàn dự bị có thực binh 1 đại đội bộ binh sử dụng đạn hơi, thuốc nổ. Ban CHQS huyện Phước Long tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 1 cấp trên bản đồ, ngoài thực địa. Kết quả 2 đơn vị đều đạt loại giỏi. Qua kết quả Quân khu kiểm tra toàn diện năm 2015 đạt loại giỏi, càng khẳng định công tác quân sự - quốc phòng địa phương của LLVT tỉnh đã góp phần cùng Đảng bộ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật trong LLVT được Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cho các cơ quan, đơn vị huyện, thị xã, thành phố quán triệt, giáo dục cán bộ, chiến sĩ có ý thức chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước. Nhờ đó, các vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng được chấm dứt. Đồng thời thực hiện có hiệu quả cuộc vận động Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú gắn với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phong trào Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh - sạch - đẹp. Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tập huấn cho các đối tượng. Xây dựng Trường Quân sự tỉnh chính quy, mẫu mực. Bồi dưỡng 118 giáo viên giáo dục quốc phòng cho các trường THPT; mở 27 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh với 3.756 đối tượng tham gia (trong đó có 2 lớp bồi dưỡng cho chủ doanh nghiệp và người có uy tín trong đồng bào dân tộc gồm 1.040 người). Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2015 đạt 100% chỉ tiêu.

Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo thực hiện tốt phong trào thi đua ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy; xây dựng doanh trại chính quy xanh - sạch - đẹp, đi vào nền nếp; đẩy mạnh phong trào tăng gia sản xuất. Quan tâm đầu tư vật chất, trang thiết bị cho Bệnh viện quân dân y đảm bảo đủ năng lực khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và làm dịch vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân. Phối hợp với Sở Y tế tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 29.020 lượt người thuộc 5 xã vùng căn cứ kháng chiến, xã nghèo với số tiền 152,21 triệu đồng. Đẩy mạnh công tác phòng dịch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, quân số khỏe bình quân đạt 99,15%, duy trì 100% bếp nuôi quân giỏi, quản lý tốt. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác quản lý, bảo quản, sử dụng trang thiết bị kỹ thuật, nắm chắc số lượng, đảm bảo chất lượng vũ khí trang bị có trong biên chế. Hệ thống nhà kho từ tỉnh đến huyện, thị xã, thành phố đều được xây dựng cơ bản và bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định.

Ngoài ra, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo làm tốt công tác chính sách, hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong LLVT tỉnh. Điển hình là xây tặng 20 căn nhà tình đồng đội, nhà tình thương; nhận trợ cấp 2 đối tượng thương binh 1/4 và 2/4 với số tiền 12 triệu đồng/người/năm. Tập huấn và tiến hành tổng rà soát thông tin liệt sĩ và mộ liệt sĩ đến cán bộ quân sự và cán bộ ngành LĐ-TB&XH cấp huyện, xã. Tiếp nhận, thẩm định 881 hồ sơ theo Quyết định 62, 290, 142 của Thủ tướng Chính phủ; chi trả cho 542 đối tượng với số tiền 1,69 tỷ đồng theo Quyết định 290, 142 và 715 đối tượng theo Quyết định 62 với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng. Thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo và cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn nhân kỷ niệm các ngày lễ, tết với số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.

Với những kết quả đạt được, năm 2015, LLVT tỉnh có 260 tập thể, 478 cá nhân được các cấp khen thưởng trong thực hiện các nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.