Xuân Ất Mùi 2015

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI): Góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng

Thứ Tư, 04/03/2015 | 10:38

Sau hơn 2 năm thực hiện, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã thật sự đi vào đời sống, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng cũng như tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đánh giá về kết quả đạt được qua 2 năm thực hiện nghị quyết, đồng chí Trương Minh Chiến - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết:

Đồng chí Trương Minh Chiến - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu (bìa trái) trong buổi đón tiếp Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang đến làm việc với tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Thanh Mai

Qua 2 năm thực hiện, nhất là sau khi có kết luận về những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra trong kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm bằng những việc làm cụ thể. Từ công tác giáo dục chính trị tư tưởng đến công tác tổ chức, cán bộ đều có nhiều chuyển biến tích cực. Nguyên tắc tập trung dân chủ được thực hiện tốt hơn, nhất là trách nhiệm của tập thể, cá nhân đã có sự phân định rõ ràng; công tác tự phê bình và phê bình được thực hiện thường xuyên; tính chiến đấu được nâng lên. Công tác chỉ đạo, giải quyết các yêu cầu, khiếu nại của công dân được quan tâm và giải quyết tốt hơn. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được tăng cường, tiến hành thường xuyên và có hiệu quả, đã kết luận xem xét, xử lý kịp thời đối với nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm về phẩm chất, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực…

Những kết quả quan trọng này đã tạo chuyển biến tích cực, quan trọng trong công tác xây dựng Đảng cũng như tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Một trong những chuyển biến quan trọng nhất chính là thái độ tự giác, tích cực trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, khắc phục đáng kể thái độ vô cảm với những khó khăn của nhân dân, tinh thần trách nhiệm đối với công việc được nâng lên.

Đồng chí Trương Minh Chiến - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu trao quyết định của Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu cho các Mẹ Việt Nam anh hùng huyện Phước Long. Ảnh: T.M

PV: Ngay từ khi mới ban hành, nhân dân đã đặt niềm tin Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) sẽ giải quyết được những vấn đề bức xúc trong xây dựng Đảng cũng như nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường phòng chống tham nhũng. Sau hơn 2 năm thực hiện nghị quyết, xin đồng chí cho biết niềm tin của nhân dân đã được củng cố như thế nào?

Đồng chí Trương Minh Chiến: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng là chủ trương rất quan trọng, đúng đắn và được ban hành kịp thời, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và nguyện vọng của tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân. Và thực tế sau hơn 2 năm thực hiện nghị quyết, niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân ngày càng được củng cố. Bởi vì sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo xây dựng, ban hành nhiều chương trình, kế hoạch khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm như: Kế hoạch 17 của Tỉnh ủy “về xây dựng mỗi đảng viên là tuyên truyền viên hạt nhân ở cơ sở; xây dựng mỗi đoàn viên, hội viên thành lực lượng tuyên truyền viên xung kích ở cơ sở”, chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết yêu cầu, khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh… Những chương trình, kế hoạch này tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân, nâng cao chất lượng của tổ chức Đảng và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, do đó đã nhanh chóng được nhân dân tiếp nhận và ủng hộ.

Năm 2014 được xác định là “một năm làm việc cho hai năm”, mọi nguồn lực được tập trung tối đa cho phát triển kinh tế, chăm lo đời sống nhân dân. Với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, sự ủng hộ của nhân dân mà Bạc Liêu đạt được những thành tựu đáng tự hào. Kinh tế tăng trưởng ở mức khá cao, hoàn thành đạt và vượt 20/22 chỉ tiêu nghị quyết HĐND giao, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 39,33%. Văn hóa, văn học - nghệ thuật, thể thao đạt thành tích ấn tượng; chất lượng giáo dục - đào tạo từng bước được nâng lên; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ, chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được tăng cường. Trong năm 2014, đã tổ chức thành công Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014, nâng cao uy tín và vị thế của tỉnh. Đồng thời, xây dựng nhiều công trình văn hóa phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân, góp phần phát triển du lịch. Đặc biệt là việc giải quyết an sinh xã hội đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, với gần 4% hộ được thoát nghèo trong năm… Những kết quả này đã làm cho cán bộ, nhân dân thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, cùng ra sức thi đua lao động sản xuất, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đó chính là hiệu ứng tốt đẹp mà những kết quả tích cực từ việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 mang lại.

PV: Thời gian tới, để hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Trung ương 4 đề ra, tỉnh cần tập trung thực hiện những vấn đề nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Trương Minh Chiến: Để thực hiện tốt các mục tiêu Nghị quyết Trung ương 4 đề ra trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định nhiều vấn đề cần tập trung triển khai trong quá trình thực hiện. Trong đó đặc biệt chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc tự phê bình và phê bình, soi rọi lại những việc đã làm được và chưa làm được, qua đó đề ra phương hướng, giải pháp khắc phục một cách có hiệu quả, tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng chỉ đạo việc kiểm tra, đánh giá việc khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác tổ chức cán bộ nhằm chuẩn bị tốt nhân sự cấp ủy các cấp trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; xây dựng, ban hành quy định tiêu chuẩn, chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý, đồng thời thực hiện tốt công tác đào tạo, luân chuyển, bố trí, phân công lại nhiệm vụ một số cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cán bộ trong quy hoạch chưa kinh qua thực tiễn cơ sở. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị tư tưởng; về cơ chế chính sách, về các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; về tổ chức cán bộ và sinh hoạt Đảng… Đặc biệt là quan tâm chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp theo tinh thần Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn 26 của Ban Tổ chức Trung ương và Kế hoạch 44 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tóm lại, với tinh thần “toàn tâm, toàn ý, chung sức, chung lòng”, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ tập trung với quyết tâm chính trị cao nhất tiếp tục thực hiện thành công Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) để dâng quà chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XV.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Hà Anh (thực hiện)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.