Trong nước

Mít-tinh trọng thể kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

Chủ Nhật, 05/11/2017 | 15:52

Sáng 5/11, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2017).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga. Ảnh: PHÚ SƠN

Đến dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Tới dự lễ kỷ niệm còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí Phó chủ tịch nước và nguyên Phó chủ tịch nước; các đồng chí Phó thủ tướng chính phủ và nguyên Phó thủ tướng chính phủ; các đồng chí Phó chủ tịch Quốc hội và nguyên Phó chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng và nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các đồng chí đại diện các Ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; đại biểu lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động, các tướng lĩnh; Đại sứ và đại biểu cán bộ Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam; Hội Hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga; Hội Hữu nghị Nga-Việt; các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Thành phố Hà Nội qua các thời kỳ…; đại biểu đại diện Hội Cựu chiến binh, nhân sĩ, trí thức, tôn giáo, dân tộc, học sinh, sinh viên, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang thủ đô; đại biểu đại diện những người Việt Nam đã từng học tập, nghiên cứu, làm việc và công tác tại Liên bang Xô viết…

Các đồng chí nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh gửi lẵng hoa chúc mừng.

Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Cách đây tròn 100 năm, theo tiếng súng báo hiệu từ chiến hạm Rạng Đông, cuộc tiến công Cung điện Mùa Đông ở Petrograd đã bắt đầu và cuộc cách mạng XHCN vĩ đại dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Bolshevik Nga, đứng đầu là VI.Lenin đã giành thắng lợi ở Petrograd và nhanh chóng lan tỏa ra toàn nước Nga. Cách mạng Tháng Mười Nga đã làm rung chuyển thế giới và phá tan mạng lưới trong hệ thống chủ nghĩa tư bản đế quốc. “Lần đầu tiên trong lịch sử, những người lao động đứng lên giành chính quyền từ tay mình để xây dựng một xã hội hoàn toàn mới”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười mở ra thời đại Nhà nước Xô viết do V.Lenin sáng lập, đã làm thay đổi căn bản số phận người dân Nga, đưa nước Nga từ một nước phong kiến tiền tư bản, nghèo đói, lạc hậu trở thành một cường quốc kinh tế, chính trị, quân sự, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, giáo dục hàng đầu của thế giới; đưa quần chúng nông dân từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Vai trò và vị thế của nước Nga trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga đã tiếp sức cho phong trào cộng sản quốc tế. Nhiều đảng cộng sản công nhân ở các nước đã ra đời, hình thành một phong trào quốc tế sâu rộng khắp năm châu, đi tiên phong trong cuộc đấu tranh của nhân loại tiến bộ, vì lý tưởng cao đẹp là độc lập dân tộc, dân chủ và CNXH… Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu, hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”. Với ý nghĩa to lớn và sâu sắc như vậy, thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga thực sự đã mở ra một kỷ nguyên mới của nước Nga, đồng thời đã mở ra thời đại mới trong lịch sử nhân loại.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Việt Nam có đầy đủ căn cứ để khẳng định rằng, mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga cũng như sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của nhân dân Liên Xô. Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu chính là người Việt Nam đầu tiên đã tiếp cận, tiếp thu, vận dụng sáng tạo rất thành công những tư tưởng của Cách mạng Tháng Mười vào sự nghiệp cách mạng nước ta. 

Thắng lợi vĩ đại của nhân dân Liên Xô trong chiến tranh chống phát-xít buộc quân phiệt Nhật Bản lúc đó phải đầu hàng vô điều kiện đã tạo điều kiện khách quan cho thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 của nước ta thành công, mở ra kỷ  nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và CNXH ở Việt Nam. Đặc biệt, trong thời kỳ nhân dân tiến hành các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, cũng như trong công cuộc xây dựng CNXH ban đầu ở miền Bắc và sau này là trên cả nước khi nước nhà đã thống nhất, Liên Xô luôn dành cho nhân dân ta sự ủng hộ mạnh mẽ, giúp cho quân dân ta giành thắng lợi vẻ vang trong các cuộc kháng chiến và trong các cuộc khôi phục, phát triển kinh tế xã hội. Một trong những sự giúp đỡ của Liên Xô có ý nghĩa cực kỳ quan trọng là đã đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện hàng vạn cán bộ, chiến sĩ và người lao động Việt Nam trong mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, khoa học, công nghệ, văn hóa, ngoại giao quân sự, an ninh… Đó là chưa kể hàng ngàn chuyên gia Liên Xô đã sang Việt Nam đồng cam cộng khổ, tận tình giúp đỡ nhân dân ta bảo vệ và xây dựng đất nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Công cuộc đổi mới hơn 30 năm qua của đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đó là kết quả của quá trình đổi mới có nguyên tắc, năng động trên cơ sở kiên định, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời, cũng là cơ sở để mỗi người Việt Nam nhận thức sâu sắc hơn tầm vóc lịch sử, ý nghĩa và giá trị hiện thực của Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại đối với cách mạng Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Thành tựu đạt được minh chứng cho sức sống của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước phía trước còn nhiều khó khăn, thử thách, song với lý tưởng cao đẹp, những bài học thực tiễn sâu sắc của Cách mạng Tháng Mười Nga tiếp tục soi rọi, toả sáng, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu để phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng thành công CNXH vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Tổng Bí thư cho rằng, theo lý tưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga, với những bài học kinh nghiệm đắt giá từ thành công và cả những thất bại của chủ nghĩa xã hội hiện thực trong gần một thế kỷ qua, cần tiếp tục tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, nhằm tiếp tục làm sáng rõ những quy luật, nguyên lý phát triển phù hợp với thực tiễn của Việt Nam; tập trung quán triệt sâu sắc những quan điểm, đường lối cơ bản nêu trong Cương lĩnh của Đảng, triển khai thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã chỉ ra. Đó là tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đổi mới tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Tổng Bí thư đề nghị: Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tiếp tục thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; làm thất bại mọi âm mưu "diễn biến hòa bình", phá hoại, lật đổ của các thế lực thù địch, phản động; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội để phát triển đất nước; mở rộng, phát triển chiều sâu trong các quan hệ đối ngoại; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân; chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết; tăng cường quản lý phát triển xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh... 

“Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, hơn lúc nào hết, chúng ta cần nhận thức rõ những giá trị và đóng góp to lớn mà cuộc cách mạng này đã mang lại cho nhân loại, càng nhận thức sâu sắc hơn những bài học xương máu và sự đổ vỡ của chủ nghĩa xã hội hiện thực của mô hình Xô viết, càng kiên định hơn con đường đổi mới vì độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Thực tiễn và các thành tựu cách mạng Việt Nam là thực tế sinh động góp phần bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận giá trị của Cách mạng Tháng Mười, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Với tinh thần Cách mạng Tháng Mười Nga, tinh thần Cách mạng Tháng Tám và ý chí Việt Nam, với quyết tâm mới, khí thế mới, sức sống mới với niềm tin son sắt vào sức mạnh ý chí của toàn Đảng, toàn dân tộc vào tương lai tươi sáng của đất nước; chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, nhất định chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh vững bước đi lên CNXH”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Đại diện những người Việt Nam đã học tập, làm việc tại Liên bang Xô Viết, đồng chí Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt - Nga phát biểu, đánh giá cao ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười Nga; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước Việt Nam, trong những năm tháng cam go của cuộc chiến tranh chống thực dân, đế quốc xâm lược, với tầm nhìn chiến lược đã cử hàng ngàn, hàng vạn người sang chuẩn bị nguồn nhân lực có tri thức, tay nghề cao để phục vụ công cuộc xây dựng đất nước sau chiến tranh. Với sự giúp đỡ hết lòng, bằng tình cảm quý mến, trân trọng của nhân dân Liên Xô và nhân dân Nga dành cho Việt Nam, mỗi sinh viên, thực tập sinh, nghiên cứu sinh đã tiếp thu được khối kiến thức to lớn trong mọi lĩnh vực... 

“Dù thế giới đang có nhiều đổi thay, nhưng trong ký ức và tình cảm của chúng tôi, vẫn vẹn nguyên tình yêu Cách mạng Tháng Mười, tình yêu đất nước của V.I.Lenin vĩ đại, nơi có bao sự kiện lịch sử hào hùng... Chúng tôi coi đó là một trong những động lực tinh thần quý báu đê nuôi dưỡng lý tưởng Cách mạng Tháng Mười, bồi đắp tình yêu nước Nga và nhân dân Nga dù đang gặp nhiều gian khó vẫn dành sự giúp đỡ và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH cũng chính là kiên định lý tưởng cao đẹp của Cách mạng Tháng Mười. Thế hệ chúng tôi và các thế hệ tiếp sau nguyện góp sức tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân vun đắp cây hữu nghị Việt-Xô, Việt-Nga xanh tươi, bền gốc, đồng lòng chung sức thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga lên tầm cao mới”, Phó chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga khẳng định.

Đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Tạ Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng khẳng định niềm vinh dự và tự hào, khi được hiểu sâu sắc hơn về cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, được ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Đây cũng là dịp để những thế hệ đi sau tỏ lòng thành kính, tri ân tới Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu và lớp lớp thế hệ đi trước đã cống hiến, hy sinh tính mạng, sức lực và trí tuệ để tuổi trẻ hôm nay có cuộc sống hòa bình, ấm no, tự do và hạnh phúc.

“Chúng tôi hiểu rằng, thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga đã truyền tỏa ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin, cổ vũ và góp phần khơi dậy lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự lực, tự cường, niềm khát khao được cống hiến cho độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất Tổ quốc; góp phần hiện thực hóa lý tưởng cách mạng của bao lớp thanh niên Việt Nam”, đồng chí  Tạ Thị Bích Ngọc nói.

Theo ĐCSVNO

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.