Tin tức

UBND tỉnh tổ chức phiên họp thành viên

Thứ Năm, 17/10/2019 | 14:52

(BL-CL) Sáng 17/10/2019, Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung chủ trì phiên họp thành viên UBND tỉnh, nhằm xem xét, lấy ý kiến đóng góp thông qua các dự thảo, tờ trình, dự thảo quyết định của UBND tỉnh trên một số lĩnh vực (ảnh).

Cuộc họp cũng đã kết nối trực tuyến với các điểm cầu để lãnh đạo UBND các huyện, thị xã trong tỉnh tham gia đóng góp ý kiến vào các văn bản dự thảo.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành được UBND tỉnh phân công chủ trì soạn thảo đã lần lượt thông qua Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 của HĐND tỉnh (về việc ban hành tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C của tỉnh); thông qua Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND ngày 6/12/2013 của HĐND tỉnh (về quy hoạch phát triển sản xuất nông, lâm, diêm nghiệp và thủy sản tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030); thông qua Dự thảo quyết định của UBND tỉnh (ban hành quy định về tuyển dụng công chức, viên chức; quản lý công chức, viên chức; nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức; và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh); thông qua Dự thảo quyết định của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực hoạt động của các Hội; thông qua Dự thảo quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định giá dịch vụ sử dụng đò, phà do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh…

Đa số đại biểu thống nhất cao về sự cần thiết phải ban hành các quyết định. Đồng thời đóng góp một số nội dung cụ thể trong Dự thảo các quyết định nhằm hoàn chỉnh về thể thức, chuẩn sát về nội dung, và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên tham gia phiên họp cũng đã thống nhất không thông qua Dự thảo quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định giá dịch vụ sử dụng đò, phà do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh. Đồng thời giao Sở Giao thông - Vận tải nghiên cứu, hoàn thiện các nội dung, thể chế, nhóm đối tượng… để trình thành viên UBND tỉnh xem xét trong kỳ họp tới.

Đồng chí Dương Thành Trung cho rằng: Việc ban hành các quyết định trên trong thời điểm hiện nay là đặc biệt cần thiết. Đây sẽ là hành lang pháp lý cơ bản để tỉnh quản lý chặt chẽ hơn các lĩnh vực. Đề nghị các đơn vị được UBND tỉnh phân công, chịu trách nhiệm chủ trì soạn thảo các dự thảo quyết định tiếp thu, ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại cuộc họp này. Cần chuẩn bị đầy đủ các nội dung để thông qua các quyết định, làm cơ sở trình HĐND tỉnh trong kỳ họp sắp tới.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.