Tiêu điểm

TX. Giá Rai: Đẩy mạnh quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng

Thứ Tư, 28/09/2022 | 16:00

Thực hiện Chỉ thị 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quy hoạch xây dựng (QHXD) và quản lý trật tự xây dựng (TTXD) trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết 45 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát công tác quản lý nhà nước về TTXD, UBND TX. Giá Rai đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện và bước đầu mang lại những kết quả đáng ghi nhận.

ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN

Để thực hiện thắng lợi Chỉ thị 04, Nghị quyết 45 và Kế hoạch 105 của UBND tỉnh về tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý QHXD và  TTXD, UBND TX. Giá Rai xác định công tác tuyên truyền là giải pháp quan trọng nhất. Vì vậy, UBND TX. Giá Rai đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị thị xã và các ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên Đài Truyền thanh thị xã và các xã, phường về công tác trật tự đô thị (TTĐT) và TTXD trong nhân dân. Qua đó, giúp người dân có ý thức thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia hoạt động xây dựng, cũng như tích cực thực hiện nếp sống văn hóa, không xả rác ra đường, không lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè làm nơi buôn bán, thực hiện tốt Luật Giao thông, Luật Xây dựng; gắn việc thực hiện TTĐT và TTXD với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh”…

Trong đó, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải nêu gương trong việc lập lại TTĐT, nhất là TTXD. Các tổ chức, cá nhân vi phạm phải được xử lý một cách triệt để theo đúng quy định pháp luật; đồng thời đưa vi phạm này vào nhận xét đánh giá, phân loại cuối năm đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Sự chỉ đạo quyết liệt này nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, từ công tác tuyên truyền, vận động đến kiểm tra, xử lý vi phạm; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia; quán triệt nêu cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức quản lý đô thị trong thực thi công vụ; xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ vi phạm. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải chịu trách nhiệm cao nhất trong việc đảm bảo TTĐT và TTXD khi để xảy ra tình trạng xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ không phép, sai phép trên địa bàn mình quản lý…

Ngoài ra, UBND TX. Giá Rai còn chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với UBND các xã, phường thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, xây dựng kế hoạch cụ thể để kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện công tác quản lý TTĐT và TTXD trên địa bàn thị xã…

Xây dựng công trình đúng quy hoạch góp phần làm đẹp đô thị (ảnh trên) và vùng nông thôn. Ảnh: Tú Anh

KIÊN QUYẾT XỬ LÝ

Để tiếp tục thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về công tác QHXD và TTXD; căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, UBND TX. Giá Rai đã tham mưu cho Thị ủy ban hành Nghị quyết 02 về xây dựng thị xã đạt đô thị loại III và trở thành thành phố vào năm 2025; Chỉ thị 08 về tăng cường công tác quản lý TTĐT, TTXD trên địa bàn thị xã. Đồng thời tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết 07 về xây dựng TX. Giá Rai trở thành thành phố vào năm 2025. Trên cơ sở đó, UBND thị xã đã xây dựng kế hoạch về thực hiện công tác quản lý TTĐT và TTXD trên địa bàn và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm theo phân cấp.

Cùng với đó, UBND thị xã cũng đã ban hành Quyết định 410 về việc thành lập Tổ kiểm tra, xử lý các vi phạm về TTĐT và TTXD trên địa bàn.

Đặc biệt, UBND TX. Giá Rai đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị thị xã ban hành 21 kế hoạch cho Tổ kiểm tra TTĐT và TTXD của thị xã thực hiện công tác quản lý TTĐT và TTXD trên địa bàn thị xã. Tổ kiểm tra TTĐT của thị xã ra quân hàng ngày theo kế hoạch và kết hợp với các xã, phường tổ chức kiểm tra TTĐT, TTXD trên địa bàn phụ trách.

Năm 2021, qua kiểm tra đã phát hiện và lập biên bản 43 trường hợp vi phạm (trong đó: xây dựng không phép 26 trường hợp, sai phép 4 trường hợp, xây dựng lấn chiếm hành lang đường bộ 13 trường hợp). Riêng từ đầu năm 2022 đến nay đã tiến hành kiểm tra trên 50 trường hợp xây dựng, qua đó phát hiện vi phạm 16 trường hợp (trong đó: xây dựng nhà ở riêng lẻ không phép 4 trường hợp, xây dựng sai phép 8 trường hợp, xây dựng trên đất hành lang an toàn đường bộ và xây dựng công trình khác 4 trường hợp).

Trong tổng số vi phạm trên, có 20 trường hợp thực hiện khắc phục hậu quả là điều chỉnh giấy phép xây dựng, các trường hợp còn lại chỉ nộp phạt hành chính và chưa thực hiện khắc phục hậu quả (những trường hợp này, Phòng Quản lý đô thị thị xã phối hợp với địa phương tuyên truyền để người vi phạm nộp phạt và khắc phục hậu quả, không để cho quyết định quá thời hiệu). Đặc biệt là tổ chức xây dựng hồ sơ cưỡng chế 4 trường hợp; tuy nhiên qua công tác vận động tuyên truyền, người dân vi phạm tự nguyện tháo dỡ nên không phải tổ chức cưỡng chế…

Theo UBND TX. Giá Rai, những kết quả đạt được trong công tác quản lý TTXD trong thời gian qua là nhờ vào sự quan tâm, hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời từ Thanh tra Sở Xây dựng về mặt chuyên môn trong công tác kiểm tra, lập biên bản, trình tự xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong công tác quản lý TTXD; sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp và địa phương. Từ đó, công tác triển khai thực hiện đảm bảo, góp phần cho công tác quản lý TTXD trên địa bàn thị xã có những chuyển biến tích cực.

UBND thị xã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo điều kiện cho người dân hiểu rõ các văn bản quy định của pháp luật về TTXD nên người dân có ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về xây dựng và các chủ đầu tư lập thủ tục xin phép đúng quy định.

Thời gian tới, TX. Giá Rai sẽ tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa Thanh tra Sở Xây dựng với UBND thị xã, các ngành chuyên môn thị xã và UBND các xã, phường trong công tác quản lý TTXD. Thanh tra Sở Xây dựng tiếp tục quan tâm, hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách xây dựng của Phòng Quản lý đô thị thị xã và UBND các xã, phường trong công tác quản lý nhà nước về TTXD mỗi tháng ít nhất 1 - 2 lần.

Đề nghị cho phép thị xã thành lập Đội kiểm tra TTXD với đầy đủ chức năng, nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới. Đồng thời, xây dựng và ban hành quy chế phối hợp giữa các ngành chức năng một cách bài bản, đúng quy định của pháp luật nhằm xử lý triệt để các hành vi vi phạm. Mục tiêu các công trình xây dựng phải được kiểm tra, xử lý ngay từ đầu, dứt khoát không để xảy ra vi phạm mới phát sinh.

NGUYỄN TẤN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.