Tiêu điểm

Thực hiện chính sách BHXH: Phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị

Thứ Sáu, 07/10/2022 | 16:04

Qua 5 năm tích cực triển khai Nghị quyết 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) và Chương trình hành động số 28 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, công tác thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH đã có chuyển biến rõ nét, đặc biệt là về vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Từ đó góp phần tăng nhanh tỷ lệ bao phủ BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân và đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền lợi của người tham gia bảo hiểm.

ĐA DẠNG HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

Bên cạnh việc tổ chức hơn 100 cuộc hội nghị tuyên truyền về chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho hơn 7.000 lượt người, BHXH tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tuyên truyền kết hợp với công tác thanh tra, kiểm tra đơn vị sử dụng lao động tại các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh.

BHXH tỉnh còn tham gia cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri để kịp thời giải đáp thắc mắc, giúp Nhân dân hiểu rõ hơn về các chế độ, chính sách của Nhà nước, đặc biệt là những quy định về chính sách BHXH, BHYT, BHTN và vận động người dân tích cực tham gia; thường xuyên tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp với các sở, ban, ngành trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Đặc biệt, BHXH tỉnh đã chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã thường xuyên làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền trong triển khai Nghị quyết 28 tại địa phương; tham mưu cho các địa phương đưa chỉ tiêu về tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; tổ chức sơ kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện chính sách BHXH, và đưa ra giải pháp về vận động tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia. Định kỳ mỗi tháng, BHXH huyện báo cáo tình hình thực hiện đến UBND cấp huyện để kịp thời chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, từ đó làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện…

Thời gian qua, BHXH tỉnh đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên truyền trong việc tổ chức về nội dung, hình thức và cả phương thức tuyên truyền sao cho đạt hiệu quả nhất. Trong đó, rất quan tâm và chú trọng đến hình thức tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. BHXH tỉnh đã phối hợp với các ban, ngành và tổ chức Hội, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT đến tận địa bàn dân cư…

Có thể thấy từ khi ra đời cho đến nay, qua 5 năm thực hiện, việc quán triệt, triển khai Nghị quyết 28 đã được các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện tích cực, với sự chung sức, đồng lòng của toàn hệ thống chính trị, đã thật sự đi vào chiều sâu và tạo nên tính lan tỏa mạnh. Trong đó, BHXH tỉnh đã làm tốt công tác phối kết hợp với phương tiện truyền thông như báo, đài… để xây dựng hàng trăm phóng sự, chuyên đề, chuyên trang, chuyên mục; đăng tải các chủ trương, chính sách mới, tiếp nhận đơn thư, trả lời bạn đọc… về các chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên các trang thông tin điện tử của ngành BHXH và các phương tiện truyền thông. Song song đó, BHXH tỉnh đã phát hơn 800.000 ấn phẩm đến các đơn vị sử dụng lao động và người dân; treo hàng trăm băng-rôn, pa-nô, khẩu hiệu tuyên truyền trực quan cũng với nội dung về chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN ở các khu đô thị và trung tâm hành chính các địa phương…

Bảo hiểm xã hội - Công an tỉnh ký kết chương trình phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Ảnh: K.T

TỶ LỆ THAM GIA BHYT ĐẠT THẤP

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trên, đối tượng tham gia BHXH, BHYT và BHTN không ngừng được mở rộng. Tính đến ngày 31/8/2022, số người tham gia BHXH hơn 47.300 người (trong đó, BHXH bắt buộc là 38.373 người, BHXH tự nguyện là 8.935 người), đạt 10,05% lực lượng lao động; số người tham gia BHTN là 33.189 người, đạt 7,05% lực lượng lao động. Nhờ vậy, sau gần 5 năm thực hiện Nghị quyết 28, tỷ lệ mở rộng đối tượng tham gia BHXH tại tỉnh tăng 2,24% và tỷ lệ tham gia BHTN tăng 0,82%. Riêng phát triển đối tượng tham gia BHYT, tính đến ngày 31/8/2022, số người tham gia BHYT hơn 612.240 người, đạt 66,40% dân số (chưa bao gồm 95.511 người dân tỉnh Bạc Liêu có BHYT do BHXH tỉnh bạn và BHXH Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cấp). Từ những con số cụ thể này cho thấy, việc vận động người dân, doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT và BHTN nhìn chung vẫn còn gặp nhiều khó khăn và tăng không nhiều. Trong đó, phải nói đến trách nhiệm của một số cấp ủy, chính quyền chưa thật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc phổ biến sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT; nhiều địa phương tổ chức vận động, tuyên truyền còn mang tính hình thức, chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện và xem đó là trách nhiệm phải làm của ngành BHXH. Vì vậy, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN tuy có chuyển biến nhưng chưa đáp ứng yêu cầu và kế hoạch đề ra. Số lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, BHTN còn ít, kết quả phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN đạt được thấp hơn rất nhiều so với mục tiêu của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra tại Chương trình hành động số 28 về thực hiện Nghị quyết 28 (như tỷ lệ bao phủ BHYT chỉ mới đạt 75,70%, thấp hơn so với mục tiêu của Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra năm 2022 là 92%); tình trạng không đóng, chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHYT vẫn còn xảy ra, thời gian nợ đọng kéo dài làm ảnh hưởng đến chế độ và quyền lợi của người lao động; tỷ lệ học sinh - sinh viên tham gia BHYT chỉ đạt 92,03% và chưa đạt được mục tiêu đề ra…

Ngọc Trung

----------------------------

Nhằm từng bước mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, BHTN theo tinh thần Nghị quyết 28, Tỉnh ủy Bạc Liêu chỉ đạo:

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

- Các cơ quan truyền thông tăng cường đưa tin, bài, phóng sự phản ánh tình hình triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT; công tác khám chữa bệnh BHYT; các hành vi vi phạm pháp luật nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, tình trạng lạm dụng Quỹ BHXH, BHYT… Các sở, ban, ngành, đoàn thể thường xuyên phối hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông về chính sách BHXH, BHYT, xem đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.

- Tập trung truyền thông về ứng dụng VssID-BHXH số để người tham gia BHXH, BHYT, BHTN được tiếp cận thông tin về chính sách BHXH, BHYT, BHTN, các tiện ích trên ứng dụng được tích hợp với cổng dịch vụ công một cách tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng. Cá nhân có thể giao dịch trực tuyến hồ sơ liên quan đến lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. Đồng thời, bản thân người lao động có thể tự kiểm tra, giám sát quá trình đóng BHXH, BHYT, BHTN của chủ sử dụng lao động có đầy đủ, kịp thời cho mình hay không, hạn chế tình trạng trốn đóng, chậm đóng BHXH cho người lao động.

- Bên cạnh đó, đẩy mạnh truyền thông về lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, quyền lợi được hưởng khi về già, hết tuổi lao động.

- Tổ chức các buổi đối thoại, tọa đàm trực tiếp tại những địa phương có tỷ lệ độ bao phủ BHYT thấp, các xã nông thôn mới, tập trung đối thoại tại các doanh nghiệp chưa tham gia, tham gia chưa đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN…

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.