Tiêu điểm

Tập trung làm tốt công tác quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng

Thứ Sáu, 01/07/2022 | 16:51

Thực hiện Chỉ thị 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quy hoạch xây dựng (QHXD) và quản lý trật tự xây dựng (TTXD), Sở Xây dựng đã thực hiện tốt công tác phối hợp với các ngành, địa phương quán triệt và ban hành nhiều giải pháp để thực hiện tốt Chỉ thị này.

Xây dựng công trình nhà ở trên địa bàn TP. Bạc Liêu. Ảnh: K.T

Thiết lập đường dây nóng

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và tuân thủ pháp luật trong quản lý QHXD và TTXD, Sở Xây dựng đã ban hành hơn 70 văn bản kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, giúp UBND cấp huyện nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, siết chặt, nâng cao hiệu quả công tác quản lý QHXD và TTXD.

Căn cứ Luật Xây dựng 2020 và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn 2107, Sở Xây dựng đã xây dựng dự thảo quy chế sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp ban hành kèm theo Quyết định 72 của Chủ tịch UBND tỉnh đúng quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế tại địa phương. Cùng với đó là xây dựng dự thảo quy định phân cấp, ủy quyền quản lý TTXD cho UBND cấp huyện, cấp xã theo điểm b, khoản 4, Điều 56, Nghị định 15 của Chính phủ và  Công văn 1888 của Bộ Xây dựng, nhằm thay thế Quyết định 13 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn 2074, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế địa phương.

Đặc biệt, Sở Xây dựng đã khẩn trương hoàn thành xong tài liệu Sổ tay hướng dẫn thủ tục, quy trình xử lý vi phạm TTXD đối với nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh và tài liệu “Hỏi đáp về xây dựng nhà ở riêng lẻ và công trình”.

Được biết, trong năm 2021, Sở Xây dựng đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, xử lý vi phạm TTXD trên địa bàn tỉnh. Thông qua đợt tập huấn, Sở Xây dựng đã hướng dẫn các quy trình kiểm tra, xử phạt vi phạm TTXD: sai phép, không phép, sai quy hoạch, lấn chiếm đất công; đặt ra các tình huống cụ thể và đưa ra giải pháp xử lý phù hợp với tình hình thực tế thường gặp tại các địa phương; thảo luận, giải đáp các vướng mắc, kiến nghị của địa phương trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực TTXD…

Để nâng cao hiệu quả quản lý và kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm, Sở Xây dựng đã thiết lập đường dây nóng theo chỉ đạo của UBND tỉnh tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của người dân về các hành vi vi phạm TTXD, qua đó kịp thời xử lý theo quy định. Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng chỉ đạo Thanh tra Sở thực hiện tiếp nhận thông tin kiến nghị, phản ánh của người dân về công tác quy hoạch, quản lý TTXD trên mạng xã hội, Fanpage Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu. Quy trình tiếp nhận và xử lý, trả lời kiến nghị, phản ánh của người dân đảm bảo tính bảo mật và kịp thời…

Một hộ dân trên địa bàn Phường 7 (TP. Bạc Liêu) được lực lượng chức năng vận động, nhắc nhở đã tự giác tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng. Ảnh: H.T

Tăng cường thanh tra, kiểm tra

Một trong những giải pháp quan trọng được Sở Xây dựng phối hợp tốt với các ngành, địa phương là tăng cường và đẩy mạnh việc thanh tra, kiểm tra công tác quản lý nhà nước về QHXD và TTXD trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, nhằm kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế của UBND cấp huyện, cấp xã trong quản lý nhà nước về TTXD. Cụ thể, định kỳ hàng tháng có phối hợp kiểm tra TTXD trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố theo quy chế phối hợp ban hành kèm theo Quyết định 72 của Chủ tịch UBND tỉnh. Ban hành Kế hoạch 36 kiểm tra việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về công tác QHXD và TTXD đối với UBND cấp huyện. Qua đó, tiến hành 7 cuộc kiểm tra theo kế hoạch. Từ kết quả kiểm tra, đã kịp thời đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn UBND cấp huyện triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đặt ra.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở Xây dựng đã tiến hành 5 cuộc kiểm tra việc triển khai đầu tư xây dựng đối với các dự án khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, đã kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn các chủ dự án thực hiện đúng quy định pháp luật về đầu tư xây dựng. Riêng công tác thanh tra, đã tiến hành 2 cuộc thanh tra công tác quản lý nhà nước về TTXD đối với UBND cấp huyện. Khi có kết luận thanh tra chính thức, Sở Xây dựng sẽ báo cáo cụ thể về UBND tỉnh để chỉ đạo UBND cấp huyện chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, thiếu sót và xử lý sai phạm của các tổ chức, cá nhân theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng còn phối hợp với UBND cấp huyện đề xuất, lập danh mục quy hoạch đô thị, QHXD và phối hợp, hướng dẫn UBND cấp huyện triển khai thực hiện Kế hoạch 89 của UBND tỉnh về việc thực hiện Quyết định 1398 của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2021, Sở Xây dựng đã hướng dẫn UBND cấp huyện triển khai công tác điều chỉnh quy hoạch chung các đô thị như: TP. Bạc Liêu, TX. Giá Rai, thị trấn Hòa Bình, thị trấn Châu Hưng. Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch xây dựng vùng đối với các huyện: Hòa Bình, Đông Hải và Phước Long. Xây dựng dự thảo và trình UBND tỉnh ban hành quy định về phân cấp quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh làm cơ sở để hướng dẫn các địa phương xây dựng quy chế quản lý kiến trúc theo Luật Kiến trúc. Thực hiện công bố, công khai QHXD trên Cổng Thông tin điện tử của Sở Xây dựng kịp thời, đúng quy định. Rà soát các nội dung văn bản pháp lý còn thiếu để kiến nghị Bộ Xây dựng ban hành bổ sung…

Nguyễn Tấn

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.