Tiêu điểm

Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu năm 2030 - 2050: Khát vọng bứt phá và phát triển bền vững

Thứ Hai, 14/08/2023 | 17:36

Một trong những nội dung quan trọng được Đảng bộ tỉnh, các ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp quan tâm hiện nay chính là Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu từ nay đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Thông qua Quy hoạch, các ngành, địa phương sẽ tổ chức xây dựng các chiến lược phát triển và chủ động triển khai nhiều giải pháp đột phá.

Nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao - một trong những đột phá chiến lược của Bạc Liêu. Trong ảnh: Nuôi tôm công nghệ cao của Công ty sinh học Trúc Anh. Ảnh: T.A

QUY HOẠCH TÍCH HỢP VÀ ĐA NGÀNH

Thời điểm này, UBND tỉnh Bạc Liêu đang gấp rút hoàn thành Quy hoạch trước khi trình Thủ tướng phê duyệt. Tỉnh phấn đấu đứng vào tốp 20 các tỉnh, thành phố của cả nước về công bố Quy hoạch.

Để nâng cao chất lượng, tính khả thi và kế thừa, phát huy những kết quả đạt được của Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) tỉnh Bạc Liêu trong giai đoạn trước, trong quá trình lập Quy hoạch giai đoạn mới này, Bạc Liêu đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo, mời các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh, các chuyên gia, nhà khoa học để xin ý kiến đối với nội dung Quy hoạch. Vì vậy, Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu đã được nghiên cứu công phu, nghiêm túc. Đồng thời, phân tích, xây dựng dựa trên hệ thống thông tin dữ liệu khá đầy đủ, đáng tin cậy về hiện trạng, tiềm năng và khả năng phát triển trong tương lai.

Báo cáo Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu gồm 3 phần, 14 chương, thể hiện đầy đủ theo Điều 27 Luật Quy hoạch, Điều 28 Nghị định 37/2019/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch. Đây là bản Quy hoạch được lập theo cách tiếp cận tích hợp, đa ngành, nhằm cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, phù hợp với quan điểm, định hướng Quy hoạch tổng thể của quốc gia, các quy hoạch ngành, lĩnh vực cấp quốc gia, Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã được phê duyệt và các quy hoạch ngành, lĩnh vực cấp quốc gia đang được lập đồng thời. Cũng như, cụ thể hóa tầm nhìn, quan điểm, phương hướng phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh của vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Bộ Chính trị ban hành tại Nghị quyết 13/NQ-TW và đảm bảo tính liên kết, thống nhất, đồng bộ trong định hướng phát triển giữa các ngành, lĩnh vực thông qua việc xây dựng 27 nội dung đề xuất tích hợp vào Quy hoạch tỉnh.

Song song với quá trình lập quy hoạch, Bạc Liêu cũng đã chủ động tổ chức lập Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu theo Điều 26 Luật Bảo vệ môi trường. Đặc biệt, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội thảo tham vấn chuyên gia đối với Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu. Qua tham vấn, có 15/15 các bộ, cơ quan ngang bộ và các chuyên gia dự phiên họp đều thống nhất thông qua Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu và yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung thêm một số vấn đề liên quan đến tầm nhìn, phát triển bền vững.

Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu có nội dung thể hiện tư duy mới, tầm nhìn mới, phù hợp với định hướng phát triển của Chiến lược phát triển KT-XH đất nước và của vùng. Từ đó, mở ra những cơ hội phát triển mới và định hướng các giá trị mới để tỉnh tăng tốc.

MẠNH VỀ KINH TẾ BIỂN

Để tỉnh Bạc Liêu phát triển nhanh, bền vững và khai thác, phát huy có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế vốn có, Bạc Liêu đã đề ra nhiều mục tiêu chiến lược. Đó là đến năm 2030, Bạc Liêu trở thành tỉnh mạnh về kinh tế biển, năng động, hiệu quả, từng bước hiện đại của vùng ĐBSCL và cả nước trên cơ sở phát triển trung tâm sản xuất năng lượng sạch, trung tâm sản xuất tôm giống, sản xuất, chế biến, xuất khẩu tôm thương phẩm.

Bên cạnh đó, phát triển cụm ngành nông nghiệp, các đô thị động lực tập trung dịch vụ và công nghiệp chế biến nông sản - thủy sản, công nghiệp hỗ trợ cho nông nghiệp, thủy sản, ứng dụng công nghệ cao và phát triển mạnh ngành dịch vụ, du lịch.

Cùng với đó, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, từng bước hiện đại; khoa học - công nghệ gắn với đổi mới sáng tạo dần trở thành động lực chủ yếu cho phát triển; nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH), nước biển dâng, phòng chống thiên tai; môi trường và cảnh quan thiên nhiên, tài nguyên đa dạng sinh học được bảo vệ, khôi phục, phát triển, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm khí phát thải về “net zero” vào năm 2050 mà Thủ tướng Chính phủ đã cam kết tại Hội nghị BĐKH toàn cầu; tạo dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, văn minh, chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn; thúc đẩy hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, linh hoạt, hiệu quả, với trọng tâm là hội nhập kinh tế quốc tế, tận dụng nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển KT-XH hội của tỉnh. Phấn đấu đến năm 2030, gia nhập nhóm tỉnh phát triển khá của cả nước…

Riêng định hướng đến năm 2050, cùng chung với khát vọng của cả nước và của vùng ĐBSCL, Bạc Liêu phấn đấu trở thành tỉnh có trình độ phát triển khá toàn diện, mạnh về kinh tế biển trong vùng ĐBSCL gắn với phát triển bền vững 3 trụ cột KT-XH và môi trường; phát triển nhanh kinh tế xanh dựa trên công nghệ tiên tiến, có năng suất và hiệu quả cao gắn với đổi mới sáng tạo không ngừng; xã hội phát triển hài hòa, phúc lợi xã hội ngày càng nâng cao, đậm đà bản sắc văn hóa con người Bạc Liêu, Nhân dân hạnh phúc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; môi trường, cảnh quan thiên nhiên phát triển đa dạng với đặc trưng của vùng sinh thái tự nhiên sông nước ven biển; kết cấu hạ tầng KT-XH phát triển đồng bộ, từng bước hiện đại; giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ, văn hóa, thể thao phát triển ngang mức trung bình của vùng ĐBSCL; chủ động thích ứng với BĐKH; giữ vững quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hiệu quả…

.................................................................................................................................................................................................................................

Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu xác định các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, thủy sản theo hướng hàng hóa, sinh thái, ít phát thải carbon, bền vững, thích ứng với BĐKH. Trong đó, trọng tâm là nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, liên kết chuỗi giá trị trong nước và quốc tế.

Lấy công nghiệp năng lượng sạch làm khâu đột phá trong khai thác lợi thế, tiềm năng sẵn có, tranh thủ cơ hội thu hút đầu tư và hợp tác quốc tế để phát triển công nghiệp hiện đại trên địa bàn tỉnh; đổi mới công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm trong công nghiệp chế biến thủy sản, nông sản; tăng cường đồng bộ kết cấu hạ tầng công nghiệp gắn với vùng nguyên liệu và cụm ngành nông nghiệp, dịch vụ.

Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh và trở thành một trong những trung tâm du lịch lớn của vùng ĐBSCL.

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi, lưới điện, các khu - cụm công nghiệp của tỉnh đáp ứng nhu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Phát triển các ngành dịch vụ, trọng tâm là dịch vụ thương mại (xuất khẩu và nội thương), tài chính, ngân hàng, logistic.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trở thành động lực của phát triển KT-XH và phát triển mạnh các thành phần kinh tế và doanh nghiệp.

Phát triển nhanh hệ thống đô thị trên cơ sở xây dựng hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, từng bước hiện đại, kinh tế đô thị phát triển nhanh, là động lực thúc đẩy KT-XH toàn tỉnh phát triển gắn với thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới.

Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, góp phần quan trọng vào phát triển nguồn nhân lực, giải quyết việc làm cho người lao động, giảm nghèo bền vững; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân; phát triển văn hóa, thông tin - truyền thông, thể dục - thể thao đáp ứng nhu cầu hưởng thụ ngày càng phong phú của Nhân dân. Quản lý hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường; nâng cao năng lực ứng phó hiệu quả với BĐKH, nước biển dâng và phòng chống thiên tai.

KIM TRUNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.