Tiêu điểm

Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn đến năm 2025: Phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị

Thứ Sáu, 11/11/2022 | 16:30

Trong 10 năm qua, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” (NTM) đã trở thành phong trào trọng tâm, nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước của Bạc Liêu. Phong trào đã thật sự đi vào cuộc sống, có sức lan tỏa sâu rộng, huy động được sức mạnh toàn dân tham gia, từ đó đạt được những kết quả ấn tượng.

Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Thiều tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng xã Vĩnh Hưng A (huyện Vĩnh Lợi) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Ảnh: M.Đ

Để tiếp tục phát huy những kết quả đó, góp phần hoàn thành thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Thi đua đạt các mục tiêu xây dựng nTM

Theo Kế hoạch, tỉnh sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và vận động các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng NTM.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, tỉnh sẽ phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025. Cụ thể, đến năm 2025, toàn tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, trong đó huyện Phước Long đạt chuẩn NTM nâng cao. Phấn đấu có 42 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (TP. Bạc Liêu 3 xã; huyện Phước Long 7 xã; TX. Giá Rai 7 xã; huyện Đông Hải 5 xã; huyện Vĩnh Lợi 6 xã; huyện Hòa Bình 7 xã; huyện Hồng Dân 7 xã); phấn đấu 15/49 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (huyện Phước Long 7 xã; TP. Bạc Liêu 3 xã; mỗi đơn vị huyện còn lại ít nhất có 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu).

Tránh chạy theo thành tích

Phong trào thi đua xây dựng NTM được xác định tiếp tục là trọng tâm trong các phong trào thi đua của các sở, ban, ngành, các đoàn thể và hoạt động cụm, khối thi đua. Đánh giá kết quả phong trào thi đua phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và bình xét thi đua hàng năm của các cơ quan, đơn vị.

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương triển khai sâu rộng phong trào thi đua xây dựng NTM với nội dung, hình thức phong phú, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, thực chất; tránh chạy theo thành tích và phù hợp với thực tiễn. Gắn triển khai phong trào với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” tránh trùng lặp, chồng chéo trong quá trình tổ chức thực hiện; phát huy được sáng kiến, sáng tạo của các cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân và huy động, tập trung được nguồn lực của Nhà nước, địa phương cũng như toàn xã hội chung tay xây dựng NTM.

Đặc biệt, việc công nhận, biểu dương, khen thưởng các xã, huyện đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM, hoàn thành nhiệm vụ NTM phải thực chất, công khai, minh bạch. Tuyệt đối tránh chạy theo thành tích, từ đó mới thật sự tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua phát triển. Đến năm 2025, các cơ quan, đơn vị tiến hành tổng kết phong trào thi đua, biểu dương, khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay, các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025.

Kim Phượng

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.