Tiêu điểm

Huyện Hồng Dân: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH

Thứ Sáu, 02/12/2022 | 14:16

Có thể nói, sau 5 năm tích cực thực hiện Nghị quyết (NQ) 28 của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương khóa XII và Chương trình hành động 28 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, huyện Hồng Dân đã đạt được một số kết quả quan trọng. Từ việc hiểu được sự cần thiết và lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN) nên tỷ lệ người dân tham gia ngày càng đông, góp phần đảm bảo an sinh và phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) trên địa bàn huyện.

Huyện đoàn Hồng Dân tặng thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ninh Thạnh Lợi.

ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN

Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện NQ 28 phù hợp với đơn vị, địa phương mình. Đồng thời tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nội dung của NQ 28 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động (NLĐ), các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân theo chức năng nhiệm vụ, đảm bảo phù hợp. Nhanh chóng đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về cải cách chính sách BHXH đi vào cuộc sống.

Hằng năm, BTV Huyện ủy chỉ đạo việc đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN vào chương trình, NQ, kế hoạch phát triển KT-XH của huyện và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị thực hiện. Cũng như ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện cải cách chính sách BHXH theo từng giai đoạn, nhất là phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Chỉ đạo thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN các cấp từ huyện đến cơ sở, trong đó đồng chí Chủ tịch UBND huyện là Trưởng ban chỉ đạo, nhằm chỉ đạo toàn diện, có hiệu quả công tác phát triển BHXH, BHYT trên địa bàn.

Đặc biệt, BTV Huyện ủy đã quan tâm chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung làm tốt công tuyên truyền. Trong 5 năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tổ chức triển khai, quán triệt được 15 cuộc hội nghị với gần 2.000 lượt người tham dự. Các cấp, các ngành đã tổ chức gần 120 cuộc hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, phát triển đối tượng tham gia BHYT… cho hơn 9.000 lượt đối tượng là chủ doanh nghiệp, NLĐ và người dân. Cùng với đó là tổ chức cấp phát hơn 60.000 tờ rơi, tờ gấp, lắp đặt cụm pa-nô, áp-phích tại trung tâm huyện và các xã, thị trấn nhằm tuyên truyền cho người dân hiểu rõ hơn về chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN…

Nhìn chung, qua công tác thông tin tuyên truyền đã giúp người dân hiểu được sự cần thiết và lợi ích khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN, nhất là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Từ đó, góp phần quan trọng vào việc nâng cao tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT, đảm bảo an sinh và phát triển KT-XH trên địa bàn huyện.

Lao động nông thôn - đối tượng cần tích cực tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ảnh: T.A

VẪN CÒN GẶP KHÓ

Trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện NQ 28 và Chương trình 28 của Tỉnh ủy đã có sự chuyển biến tích cực, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở được nâng lên. Theo đó, các cấp ủy, chính quyền đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, chỉ đạo, điều hành kịp thời, xuyên suốt, tập trung thực hiện quyết liệt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn huyện; tăng cường tuyên truyền, vận động, đối thoại trực tiếp với người dân; vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ thẻ BHYT cho những đối tượng gặp khó khăn…

Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước về BHXH, BHYT được tăng cường. Việc triển khai thực hiện và giải quyết các chế độ chính sách về BHXH, BHYT, BHTN cho các đối tượng được thực hiện kịp thời, đầy đủ; chất lượng dịch vụ các chính sách BHXH, BHYT được nâng lên. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT tăng, góp phần quan trọng trong việc thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, ổn định đời sống nhân dân, bảo đảm ổn định kinh tế, chính trị, an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt thuận lợi thì việc thực hiện NQ 28 cũng còn tồn tại nhiều khó khăn, hạn chế. Đó là một số cấp ủy, chính quyền địa phương có lúc chưa quan tâm đúng mức việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Công tác vận động người dân tham gia BHXH, BHYT còn hạn chế. Tỷ lệ bao phủ BHYT và BHXH chưa đạt chỉ tiêu NQ đề ra. Đặc biệt, chỉ tiêu về tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH đạt rất thấp (đến năm 2021 chỉ đạt 18,13%, trong khi mục tiêu NQ đề ra là 35%). Một số đơn vị còn nợ tiền BHXH dây dưa, kéo dài từ nhiều năm làm ảnh hưởng đến quyền lợi NLĐ. Tình trạng một số doanh nghiệp trốn đóng, không mua BHXH, BHYT cho NLĐ đúng theo quy định của pháp luật về lao động vẫn còn xảy ra. Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện chưa thật sự bền vững; tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyện còn thấp so với tiềm năng; số người đề nghị hưởng BHXH một lần có chiều hướng gia tăng. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT tại một số địa phương có lúc, có nơi chưa sâu, chưa tương xứng với vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách an sinh xã hội…

TÚ ANH

Tiếp tục thực hiện thắng lợi NQ 28 và khắc phục những hạn chế, khó khăn còn tồn tại, BTV Huyện ủy Hồng Dân chỉ đạo:

Các cấp ủy, chính quyền cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cấp, nhất là ngành LĐ-TB&XH, ngành BHXH triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu của NQ 28 và Chương trình hành động 28 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV về cải cách chính sách BHXH. Đặc biệt là thực hiện Chỉ thị 13 của BTV Tỉnh ủy khóa XVI về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.

Thông qua nhiều hình thức, tiếp tục thông tin, tuyên truyền đến các cấp, các ngành, doanh nghiệp, NLĐ và Nhân dân về sự cần thiết, lợi ích, vai trò, ý nghĩa, những nội dung cơ bản của cải cách chính sách BHXH đối với bảo đảm an sinh xã hội; tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện chính sách BHXH trên địa bàn huyện. Song song đó, các cấp chính quyền, cơ quan BHXH và các tổ chức đoàn thể cần làm tốt công tác vận động người dân tích cực tham gia BHXH, BHYT.

Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách BHXH, kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Rà soát, mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đối với các nhóm chủ hộ kinh doanh, người quản lý doanh nghiệp, người quản lý, điều hành hợp tác xã, NLĐ... theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp theo tinh thần NQ 10 của BCH Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân. Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước về BHXH và thực thi chính sách BHXH có hiệu quả…

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.