Tiêu điểm

Huyện Đông Hải: Đưa công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng đi vào nền nếp

Thứ Sáu, 21/10/2022 | 15:18

Thời gian qua, Huyện ủy, UBND huyện Đông Hải đã làm tốt công tác quy hoạch xây dựng (QHXD), quản lý trật tự xây dựng (TTXD) theo Chỉ thị 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI. Qua việc tập trung rà soát các trường hợp vi phạm, kiên quyết xử lý những hộ vi phạm mới… đã góp phần làm giảm thiểu được tình trạng vi phạm TTXD, từng bước đưa công tác quản lý TTXD đi vào nền nếp.

Nâng cao vai trò giám sát

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy, UBND huyện Đông Hải xác định phải phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý QHXD và TTXD. Theo đó, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm và có hiệu quả Kế hoạch 105 của UBND tỉnh về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác QHXD và quản lý TTXD; Kế hoạch 30 của Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XIII về thực hiện Chỉ thị 04. Đồng thời chấn chỉnh, khắc phục những yếu kém; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, từng bước đưa các công tác này đi vào nền nếp.

Bên cạnh đó, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát của cấp ủy và cá nhân người đứng đầu. Phát huy vai trò gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các cấp trong việc tuân thủ các quy định của Nhà nước về quản lý QHXD, quản lý đất đai, quản lý TTXD trên địa bàn huyện. Phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về QHXD và TTXD…

Để thực hiện tốt chỉ đạo này, UBND huyện Đông Hải yêu cầu các ngành và chính quyền địa phương thực hiện kế hoạch phải căn cứ vào quy định pháp luật và tình hình thực tiễn để đề ra các giải pháp thiết thực mang tính khả thi, đồng bộ, khoa học, nhằm chấn chỉnh công tác QHXD và TTXD, quản lý đất đai trên địa bàn huyện. Mọi công trình xây dựng trên địa bàn huyện phải được kiểm tra, giám sát từ khi khởi công đến khi hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng (trừ công trình bí mật nhà nước); mọi hành vi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý dứt điểm ngay từ khi mới phát sinh nhằm hạn chế tối đa việc tổ chức cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm; mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Một công trình đang thi công ở huyện Đông Hải. Ảnh: Tr. Trung

Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm

UBND huyện Đông Hải cũng đưa ra yêu cầu: việc xử lý công trình vi phạm TTXD phải đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, công bằng, đúng quy định pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và Nhân dân cùng tham gia giám sát.

Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý QHXD và quản lý TTXD, quản lý đất đai nhưng thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, buông lỏng quản lý hoặc có dấu hiệu bao che, tiếp tay cho các vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ sai phạm mà bị xử lý hành chính, xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, trường hợp gây thiệt hại vật chất phải bồi thường theo các quy định của pháp luật hiện hành…

Đối với công tác QHXD, UBND huyện sẽ tập trung chỉ đạo rà soát và đẩy nhanh tiến độ công tác lập, điều chỉnh quy hoạch và quản lý QHXD; nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch, quản lý quy hoạch; tiếp tục đẩy mạnh quy hoạch phát triển đô thị, phát triển đất ở khu dân cư bảo đảm đáp ứng nhu cầu đất ở của người dân.

Bên cạnh đó, khẩn trương thực hiện công tác lập Quy hoạch vùng huyện giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo đồng bộ với quy hoạch vùng tỉnh; rà soát, đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chi tiết xây dựng thị trấn Gành Hào phù hợp với quy hoạch chung đã được phê duyệt và quy hoạch chi tiết trung tâm các xã để đạt tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao theo lộ trình.

Song song đó, nâng cao chất lượng QHXD từ bước lập, thẩm định, phê duyệt đến bước triển khai thực hiện QHXD. Trong quá trình lập và thực hiện quy hoạch cần coi trọng sự tham gia của cộng đồng dân cư, sự phản biện của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức nghề nghiệp, đảm bảo tính khả thi của quy hoạch, phù hợp định hướng phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu khách quan của xã hội. Tăng cường sự giám sát của Nhân dân và các cơ quan dân cử trong công tác phát triển đô thị. Hạn chế tối đa việc điều chỉnh cục bộ QHXD làm mất tính đồng bộ, không đảm bảo mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến quá trình phát triển đô thị. Kịp thời công bố, công khai quy hoạch và cắm mốc giới trên thực địa; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo đồ án quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm căn cứ xây dựng kế hoạch đầu tư công và thu hút đầu tư. Rà soát, cập nhật và công bố các thủ tục hành chính về thẩm định QHXD, cung cấp thông tin quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng…

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý QHXD, quản lý TTXD trên địa bàn, UBND huyện Đông Hải yêu cầu các ngành tập trung thực hiện một số nội dung sau:

Tăng cường tuyên truyền pháp luật về xây dựng, nhằm nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp tham gia hoạt động xây dựng; nâng cao trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý nhà nước về TTXD.

Bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức công vụ và kỹ năng giao tiếp, tập huấn về kỹ năng thực hiện nhiệm vụ công vụ cho cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác quản lý TTXD trên địa bàn huyện.

Xây dựng cơ chế phối hợp mang tính đồng bộ, thống nhất trong lực lượng làm công tác quản lý nhà nước về TTXD. Thực hiện cơ chế giao ban định kỳ, đột xuất, phối hợp xử lý các “điểm nóng” về TTXD giữa cấp huyện và các xã, thị trấn.

Xây dựng cơ chế thông tin, liên thông, thiết lập đường dây nóng trong công tác kiểm tra, xử lý công trình vi phạm TTXD (giữa Phòng Kinh tế và Hạ tầng với Phòng TN-MT và UBND các xã, thị trấn); kịp thời cập nhật biến động thông tin về công trình xây dựng.

Thực hiện công tác phối hợp kiểm tra, phát hiện công trình vi phạm TTXD trên nguyên tắc mọi cơ quan, mọi đơn vị đều giám sát, phát hiện vi phạm và trao đổi, phản ánh thông tin lẫn nhau; đồng thời, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm xử lý của từng cơ quan, đơn vị, không để xảy ra chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm trong xử lý.

Đối với công tác phối hợp cưỡng chế tháo dỡ công trình TTXD, cần đảm bảo thực hiện nghiêm các quyết định xử phạt vi phạm hành chính về TTXD đã có hiệu lực thi hành. Căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ, điều kiện tổ chức cưỡng chế và tình hình thực tế ở địa phương để triển khai thực hiện. Trên cơ sở giao thẩm quyền cho các cơ quan chuyên môn cấp huyện, UBND các xã, thị trấn và lực lượng công an các cấp phối hợp thực hiện. Trong đó, có sự tham gia phối hợp của Điện lực Đông Hải và các cơ quan có liên quan…

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quản lý QHXD, quản lý TTXD, quản lý đất đai để phát hiện sớm và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tháo dỡ các công trình vi phạm, không để hình thành khu dân cư tự phát trên địa bàn huyện.

TRẦN TRUNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.