Tiến tới Đại hội Đảng các cấp

Huyện Hồng Dân: Sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ huyện

Thứ Tư, 22/04/2020 | 15:34

Là đảng bộ huyện được Ban Thường vụ (BVT) Tỉnh ủy chọn là đơn vị chỉ đạo điểm của tỉnh về Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, BTV Huyện ủy Hồng Dân đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội.

Chủ động các khâu chuẩn bị

Đến thời điểm này, Hồng Dân đã có 5/9 đảng bộ xã, thị trấn và 14/17 chi bộ, đảng bộ ngành trực thuộc Huyện ủy tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đảng bộ cơ sở còn lại của huyện tạm hoãn việc tổ chức đại hội để tập trung phòng, chống dịch COVID-19. Trong thời gian này, cấp ủy huyện và các đảng bộ cơ sở chưa tổ chức đại hội vẫn tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị chu đáo các nội dung, khi có chủ trương sẽ tiến hành tổ chức đại hội.

Để đảm bảo tốt tất cả các mặt cho đại hội đảng bộ các cấp trong huyện được thực hiện nghiêm túc theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Huyện ủy Hồng Dân đã thành lập các đoàn kiểm tra trực tiếp tại các chi bộ, đảng bộ cơ sở về công tác chuẩn bị đại hội, nhất là tại các đảng bộ được chọn làm điểm. Bên cạnh đó, việc giám sát công tác chuẩn bị đại hội cũng đã được Huyện ủy Hồng Dân thực hiện thông qua chế độ báo cáo và qua việc trực tiếp phân công các ủy viên BTV, Ban Chấp hành Huyện ủy phụ trách chi bộ, đảng bộ cơ sở để kịp thời nắm tình hình, báo cáo cho BTV Huyện ủy kịp thời chỉ đạo xử lý.

Đại biểu dự hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng huyện Hồng Dân năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Ảnh: X.T

Để chuẩn bị tốt cho công tác nhân sự, từ năm 2019 đến nay, huyện Hồng Dân đã thực hiện tốt công tác điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025; phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và chức danh cán bộ chủ chốt cấp huyện, nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025. Tổ chức bộ máy các cấp, các ngành tiếp tục được lãnh đạo củng cố, kiện toàn, hoạt động ổn định; công tác cán bộ được chỉ đạo, thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Việc rà soát, thẩm định, thẩm tra, xác minh, kết luận về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay của cấp ủy đương nhiệm và cán bộ dự nguồn đã đảm bảo theo Quy định 126 của Bộ Chính trị.

Chú trọng văn kiện đại hội

Đồng chí Phan Thanh Duy - Bí thư Huyện ủy Hồng Dân, cho biết: “Huyện đã thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội; ở cấp cơ sở, các tổ chức đảng đã nghiêm túc trong việc xây dựng báo cáo chính trị và đều trình BTV huyện xin ý kiến góp ý Báo cáo chính trị đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, đã tiến hành rà soát, củng cố, kiện toàn cấp ủy, các chức danh bí thư, phó bí thư và các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2015 - 2020 gắn với chuẩn bị công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025...”.

Trong quá trình chuẩn bị đại hội Đảng bộ huyện, Huyện ủy Hồng Dân đặc biệt coi trọng công tác chuẩn bị văn kiện đại hội. Đến nay, dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XI tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đề ra. Đồng thời hoàn thành việc gửi xin ý kiến đóng góp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tổng hợp, bổ sung ý kiến đóng góp của Tỉnh ủy để hoàn chỉnh văn kiện đại hội.

Công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp ở huyện Hồng Dân đã và đang thực hiện đúng với phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu, đảm bảo an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức. Công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp cũng là dịp để Huyện ủy Hồng Dân tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và tạo niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.